Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз динамічних рядів і побудова рівняння множинної регресії

Реферат Аналіз динамічних рядів і побудова рівняння множинної регресії

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

Санкт-Петербурзький державний гірничий університет
Курсова робота

з дисципліни Статистика

Тема роботи: Аналіз динамічних рядів і побудова рівняння множинної регресії


ВИКОНАВ:

студент гр. БА - 09-2 ____________/Колодяжна Є.В./

ПЕРЕВІРИТИ:

Доктор техн. наук, професор ___________/Скобеліна В.П./

Санкт-Петербург

2011

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

Санкт-Петербурзький державний гірничий університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______/Пашкевич Н. В ./

__ _______ 2011

Кафедра економіки, обліку та аудиту


Курсова робота

З дисципліни: Статистика

ЗАВДАННЯ


Студенту групи БА - 09-2 Колодяжною Е.В.

(шифр групи) (П.І.Б.)

. Тема курсової роботи: Аналіз динамічних рядів і побудова рівняння множинної регресії

. Вихідні дані до курсової роботи: У процесі написання курсової роботи було використано 2 літературних джерела.

. Зміст пояснювальної записки: Курсова робота включає розв'язання комплексної статистичної завдання побудови рівняння множинної регресії на конкретному інформаційному матеріалі.

. Перелік графічного матеріалу: В якості графічного матеріалу в курсовій роботі представлено: 8 таблиць.

. Термін здачі закінченого проекту: 15 грудня 2011

Керівник проекту професор ________________/Скобеліна В.П./

Дата видачі завдання:.

Анотація


Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні курсу «Загальна Статистика». Робота включає рішення комплексної статистичної завдання побудови рівняння множинної регресії на конкретному інформаційному матеріалі. Виконання роботи пов'язане з використанням знань, теоретичних узагальнень і навичок практичного їх застосування з вищої математики, загальної теорії статистики, елементам математичної статистики, а також теоретичним основам галузевої економіки.

The summary

object of course work is fastening of theoretical knowledge received at study the course «Statistics». The course work includes the decision of complex statistical problem by building equation of plural regression on specific information material. Performing of the work connects with using theoretical knowledge and skills of their practical using for mathematics, statistics, mathematical statistics and also theoretical bases of branch economy.

ЗМІСТ


ВСТУП

. Якісний аналіз таблиці вихідних динамічних рядів

.1 Вихідні дані

.2 Аналіз вихідних динамічних рядів ознаки-функції і ознаки-фактора

.3 Теоретичні відомості про динамічні рядах і їх показниках

.4 Аналіз характеру зв'язку між досліджуваним узагальнюючим ознакою і ознаками-факторами

. Розрахунок показників варіації динамічних рядів

.1 Дослідження вихідних динамічних рядів на безперервність

.2 Характеристика динаміки ознаки-функції і ознак-факторів

.3 Показність ознак

. Розрахунок показників варіації динамічних рядів

.1 Теоретична довідка про показники варіації

.2 Розрахунок показників варіації динамічних рядів

. Кількісне вимірювання тісноти зв'язку ознаки-функції і ознак-факторів методом парної кореляції

.1 Теоретична довідка про парної кореляції

.2 Дослідження коефіцієнтів парної кореляції

. Побудова рівняння багатофакторної кореляційної зв'язку

.1 Теоретична довідка про множинної регресії

.2 Побудова рівняння множинної регресії

Висновок

Список літератури

Додаток


Введення


Ця курсова робота націлена на вирішення комплексної статистичної завдання, кінцевим підсумком якої виступає рівняння множинної регресії, побудоване на...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Побудова рівняння множинної регресії
  • Реферат на тему: Лінійні рівняння парної та множинної регресії
  • Реферат на тему: Побудова двофакторної моделі, моделей парної лінійної прогресії і множинної ...
  • Реферат на тему: Побудова моделі множинної регресії в MS Excel
  • Реферат на тему: Дослідження динамічних рядів значень економічних показників