Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Методи діагностики та прийоми формування уваги у дошкільнят

Реферат Методи діагностики та прийоми формування уваги у дошкільнят

? аза? стан Республікаси Бiлiм ж? нє? Илим міністрлiгi

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан

М. Ж? Маба атинда? И Петропавлов гуманітарли? колледжі

Петропавлівський гуманітарний коледж імені М. Жумабаєва

Курсова робота

з дисципліни «Психологія»

на тему «Методи діагностики та прийоми формування уваги у дошкільнят»
Виконав: студентка групи

ДВДК - 2 - 10

Балгабаева Ільгіз

Керівник: Рисева Н. В.


г. Петропаловская, 2013 р


Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи характеристики уваги

. 1 Визначення уваги, його функції

. 2 Фізіологічні основи уваги

. 3 Види уваги та їх характеристика

. 4 Основні властивості уваги

. 5 Методи психологічної діагностики та розвитку уваги у дошкільнят

Глава 2. Дослідно-експериментальна робота з розвитку уваги у дошкільнят

. 1 Діагностичні методики з вивчення розвитку уваги у дошкільнят

. 2 Дослідження навчання з формування уваги у дошкільнят

. 3 Порівняльний аналіз результатів дослідження

Висновок

Список використаної літературиВведення


Увага - сторона всіх пізнавальних процесів свідомості, і при тому їх сторона, в якій вони виступають як діяльність, спрямована на об'єкт. На відміну від пізнавальних процесів (сприйняття, пам'ять, мислення тощо) увагу свого особливого змісту не має; воно проявляється як би всередині цих процесів і невіддільно від них. Увага характеризує динаміку протікання психічних процесів.

Увага характеризує динаміку будь-якого психічного процесу: це той фактор, який забезпечує селективність, вибірковість протікання будь-якої психічної діяльності, як простий так і складною. Проблема уваги - одна з складний проблем у психології. В історії вивчення цієї проблеми були різні періоди. Увага рядом авторів трактується як сенсорний феномен (зорове, слухове, тактильне увагу) тобто як фактор, який сприяє тільки виборчому протіканню прийому і переробки різної інформації.

Питання розвитку уваги дошкільнят відносяться до числа найбільш актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики.

Темою цього курсового проекту є методи діагностики та прийоми формування уваги у дошкільнят.

Актуальність. На сучасному етапі розвитку освіти гострою стає проблема розвитку уваги у дітей старшого дошкільного віку. Тим часом соціально-економічні перетворення в суспільстві диктують необхідність формування творчо активної особистості, що володіє здатністю ефективно і нестандартно вирішувати нові життєві проблеми. Проблема розвитку уваги актуальна тим, що цей процес є невід'ємним компонентом будь-якої форми творчої діяльності людини, його поведінки в цілому.

Однак питання, безпосередньо пов'язані з актуальними проблемами, недостатньо опрацьовані, мало проведено досліджень. Дослідження особливостей розвитку уваги і діяльності становить певний інтерес, оскільки це чітко проявляється в життєвих ситуаціях, залишаючи свій слід. Однак у спеціальній літературі немає достатніх даних щодо даної проблеми.

Таким чином, вивчення потребують певних умов і дослідження даної проблеми, отже, це набуває особливої ??актуальності.

Мета дослідження: виявити оптимальні умови розвитку уваги дітей.

Об'єкт дослідження - увага як процес сприйняття, розуміння і засвоєння навчального матеріалу.

Предмет дослідження - методи діагностики та прийоми формування уваги у дошкільнят.

Мета, об'єкт і предмет дослідження визначили необхідність постановки та вирішення наступних завдань:

Проаналізувати психолого-педагогічні основи розвитку уваги дітей дошкільного віку.

Визначити значення і сутність уваги, його фізіологічні та психологічні основи.

Проаналізувати процес розвитку і формування уваги як умова засвоєння.

Вивчити методи діагностики та прийоми формування уваги у дошкільнят.

Простежити динаміку зміни рівня уваги в процесі експериментальної роботи.

Гіпотеза даного дослідження базується на припущенні ...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження особливостей уваги у дітей з затримкою психічного розвитку моло ...
  • Реферат на тему: Розвиток довільної уваги у дошкільнят у процесі ігрової діяльності
  • Реферат на тему: Психологічні особливості розвитку уваги у дітей дошкільного віку
  • Реферат на тему: Розвиток уваги у дошкільнят
  • Реферат на тему: Дидактична гра як засіб розвитку уваги дітей старшого дошкільного віку