Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Перепідготовка, підвищення кваліфікації і просування управлінських кадрів у фірмі на прикладі ТОВ &СПАЙЛ&

Реферат Перепідготовка, підвищення кваліфікації і просування управлінських кадрів у фірмі на прикладі ТОВ &СПАЙЛ&

Введення

персонал управлінський перепідготовка менеджмент

У сучасних умовах керівництву будь-якої організації слід визнати - існування економічно ефективної компанії просто неможливо без продуманої системи підвищення кваліфікації кадрів, причому, це стосується як рядових працівників, так і менеджерів вищої ланки. А також визнати і те, що акценти сучасної економіки поступово зміщуються від «механічної економіки» виробництва до «інформаційної економіці», тобто такий економічній системі, яка побудована, насамперед, на висококваліфікованих фахівців, професіоналів у своїх галузях. Висока кваліфікація будь-якого фахівця - це результат, складаний з досвіду роботи, освіти і безперервної роботи над собою. Таким чином, можна констатувати, що система підвищення кваліфікації кадрів абсолютно необхідна будь-якій організації, яка бажає увійти в нову економічну систему як рівноправний учасник.

Така система повинна бути прекрасно організована, оснащена на високому технічному рівні, і бути частиною цільної стратегії компанії. Програми підвищення кваліфікації повинні складати невід'ємну частину політики компанії - як внутрішньої, так і зовнішньої. Підготовка керуючих не закінчується на вузівських програмах. Види навчання керівників середньої та вищої ланки різноманітні: самоосвіта, курси різної тривалості з відривом і без відриву від виробництва, семінари, симпозіуми, стажування, аспірантура, перепідготовка.

ХХI століття - століття глобальної конкуренції та економіки знань. Конкурентні переваги все частіше визначаються не технологіями, що не устаткуванням, і капіталами, як колись. Вирішальним у конкурентній боротьбі ставати рівень і якість знань і навичок управлінської команди. А так само від знань, досвіду і професіоналізму управлінців в чому залежить не тільки його конкурентоспроможність, а й успіх діяльності підприємства, економічна і фінансова стійкість і перспективи розвитку.

Аналіз діяльності ряду підприємств дозволяє зробити висновок про те, що все більшого значення набуває якість управління. Кваліфікація менеджера, керівника стає найважливішим фактором забезпечення ефективності функціонування компанії.

Фактор менеджменту має особливе значення через постійні негативних впливів, що призводять до погіршення становища підприємства. У цій ситуації від менеджера потрібно віртуозне володіння всім набором інструментів управління.

Сучасні підприємства змушені адаптуватися до умов ринкових відносин і конкуренції. Тому фактори, що визначають успіх на ринку безпосередньо пов'язані з діяльністю управлінського складу підприємства.

Головне завдання підвищення кваліфікації керівників - забезпечити швидку реалізацію нових наукових, технічних, організаційних та економічних ідей у ??практику діяльності підприємства, так як ринок постійно змінюється, організація змушена бути динамічною і здатною адаптуватися не тільки до самих змін зовнішнього середовища, але і до їх швидкості.

Цілеспрямована робота з кадрами - це інвестиції сьогодення і майбутнього. Підбираючи фахівців певного рівня, керівник вибирає і рівень економічного розвитку. Грамотний фахівець з управління персоналом - ключ до успішної роботи будь-якого підприємства.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що менеджери є рушійною силою діяльності будь-якої організації. Саме управлінські кадри прогнозують, планують, організують, аналізують і контролюють всі сторони діяльності підприємства. Ця обставина визначає їх першорядну роль в діяльності підприємства.

У зв'язку зі змінами зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства необхідна постійна перепідготовка та підвищення кваліфікації керівників з метою відповідності вимогам конкурентного ринкового середовища. Саме в цьому і полягає актуальність даної дипломної роботи.

Об'єктом дослідження є ТОВ «СПАЙЛ». Підприємство займається продажем запасних частин і аксесуарів для автомобілів ВАЗ.

Предмет дослідження - процес перепідготовки, підвищення кваліфікації та просування управлінських кадрів підприємства.

Метою випускної кваліфікаційної роботи є підвищення ефективності діяльності ТОВ «СПАЙЛ» за рахунок розробки та реалізації комплексу заходів з перепідготовки, підвищення кваліфікації та просуванню управлінських кадрів.

Для дослідження необхідно виконати наступні завдання:

· розглянути теоретичні основи перепідготовки, підвищення кваліфікації та просування управлінських кадрів на підприємстві

· проаналізувати діяльність і процес перепідготовки, підвищення кваліфікації та просування управлінських кадрів ТОВ «СПАЙЛ»

· розро...


сторінка 1 з 24 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Перепідготовка та підвищення кваліфікації управлінських кадрів
  • Реферат на тему: Удосконалення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів в ор ...
  • Реферат на тему: Розробка механізму вдосконалення підготовки, підвищення кваліфікації та про ...
  • Реферат на тему: Оцінка організації професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів
  • Реферат на тему: Підвищення кваліфікації та професійна підготовка кадрів митних органів