Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Перепідготовка та підвищення кваліфікації управлінських кадрів

Реферат Перепідготовка та підвищення кваліфікації управлінських кадрів

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

Уфимський державний авіаційний технічний університет

Інститут ІНЕК

Кафедра УСіЕСРОЗРАХУНКОВО-графічних робіт

з дисципліни Методи прийняття управлінських рішень

на тему: Перепідготовка та підвищення кваліфікації управлінських кадрів

Виконав: студент гр. М - 203

Закирова Олеся

Прийняв: ст. викладач, к. е. н. Закіров И.Д.


Уфа 2012

Зміст


Введення

1. Аналітична частина

1.1 Характеристика і аналіз об'єкта дослідження

1.1.1 Характеристика об'єкта дослідження

1.1.2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства

1.1.3 Виявлення та оцінка проблемної ситуації

1.1.4 Формування цілей, критеріїв і обмежень

2. Науково методична частина

3. Проектно-розрахункова частина

3.1 Опис варіантів вирішення

Висновок

Список літератури

Введення


Навчальна діяльність підприємства представлена ??досить різноманітними її видами. Слід зазначити, що навчання може бути організовано безпосередньо на підприємстві власними силами (внутрішньозаводське навчання). Під внезаводском навчанні роль підприємства зводиться до визначення вимог не тільки до кількості, але і до спрямованості навчання, закріплених у відповідних договорах (заявках) на підготовку. Саме навчання здійснюється в спеціальних навчальних центрах, а також у системі вищої та середньої спеціальної освіти. Крім того, підприємство за допомогою різного виду стимулів впливає на самоосвіту (самопідготовку) своїх працівників, на розвиток ними професійної майстерності.

З виробничо-технічного призначення в навчанні робітників виділяють:

підготовку нових робочих;

перепідготовку і навчання робітників другим (суміжним) професіям;

підвищення кваліфікації.

У відношенні фахівців і керівників навчальна функція підприємства проявляється насамперед у організації підвищення їх кваліфікації.

Навчання робітників безпосередньо на робочому місці носить оперативний характер, завжди конкретно, оскільки орієнтоване на освоєння конкретного трудового прогресу, виконання конкретної роботи, не вимагає великих витрат на навчання. У процесі навчання використовуються такі методи, як робота протягом деякого часу в якості асистента, поступове ускладнення завдання, ротація (зміна) робочих місць, делегування частини функцій та ін. Навчання на робочому місці характерно насамперед для робітників і простих посад службовців.

Навчання поза робочим місцем більш ефективно, має велику теоретичну спрямованість, дає різнобічну підготовку, але вимагає значних витрат.

Предметом дослідження в даній роботі є діяльність підприємства по аналізу перепідготовки та підвищенні кваліфікації управлінських кадрів

Метою роботи є вироблення практичних рекомендацій для ефективного використання отриманих знань, шляхом детального вивчення теоретичних і практичних аспектів даної проблеми.

Основні завдання роботи:

оцінка управлінських кадрів на прикладі фірми ТОВ ??laquo; Фея raquo ;;

вироблення практичних рекомендацій для ТОВ ??laquo; Фея з перепідготовки кадрів.

1. Аналітична частина


1.1 Характеристика і аналіз об'єкта дослідження


1.1.1 Характеристика об'єкта дослідження

Підготовка, перепідготовка кадрів та підвищення кваліфікації - важлива ланка в збалансованості попиту і пропозиції робочої сили. Дійсно, змінюючи професійну спрямованість підготовки, рівень кваліфікації, а також здійснюючи первинну підготовку для конкретних робочих місць, підприємство може забезпечити найбільш повну відповідність структури працівників структурі робочих місць з урахуванням всього спектру вимог, що пред'являються останніми до якості робочої сили.

Раніше підприємствам і організаціям щорічно доводили завдання з підготовки та перепідготовки кадрів, нормативи чисельності працівників, які займаються навчанням, нормативи на створення навчально-виробнич...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Перепідготовка, підвищення кваліфікації і просування управлінських кадрів у ...
  • Реферат на тему: Оцінка організації професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів
  • Реферат на тему: Удосконалення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів в ор ...
  • Реферат на тему: Дослідження системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації п ...
  • Реферат на тему: Аналіз формування та ефективність використання трудових ресурсів на приклад ...