Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Аналіз системи управління персоналом підприємства (на прикладі ВАТ &Казанський завод синтетичного каучуку&)

Реферат Аналіз системи управління персоналом підприємства (на прикладі ВАТ &Казанський завод синтетичного каучуку&)

Введення


Актуальність розглянутого в дипломній роботі питання - проблеми управління персоналом - підкреслюється важливістю цього напрямку в господарській діяльності будь-якого підприємства, оскільки не існує підприємств без співробітників, тобто персоналу. Західні компанії давно вважають, що персонал входить до ключову трійку факторів бізнесу разом з фінансами та інформаційними технологіями.

Управління персоналом є одним з найважливіших напрямків у стратегії сучасної організації, оскільки в умовах розвитку високо технологічного виробництва роль людини зростає, і до його здібностям, рівню знань і кваліфікації пред'являються все більш високі вимоги.

Ефективність функціонування системи управління персоналом визначається її внеском у досягнення організаційних цілей. Управління кадрами ефективно настільки, наскільки успішно персонал фірми використовує свій потенціал для реалізації поставлених перед нею цілей.

Система управління кадрами являє собою комплекс цілей, завдань і основних напрямків діяльності, спрямованих на забезпечення постійного підвищення конкурентоспроможності організації в ринкових умовах, зростання продуктивності праці і якості роботи, забезпечення високої соціальної ефективності функціонування колективу. Вона складається з декількох підсистем, що виконують відповідні функції.

У цьому аспекті набуває особливої ??значущості формування і використання дієвих інструментів ефективного управління персоналом, що дозволяють найбільш повно використовувати наявний трудовий потенціал, що дасть можливість отримати суттєві соціально-економічні результати без вкладення значних додаткових ресурсів.

Це обумовлює необхідність проведення досліджень і актуальність інноваційних розробок у вищевказаній області, що дозволяють об'єктивніше оцінювати працю персоналу, підвищувати рівень використання його потенціалу на базі відповідної системи мотивації, спрямованої на зростання ефективності виробничої діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

Ступінь розробленості проблеми дипломної роботи в російській і зарубіжній науковій літературі висока. Здійснене в дипломній роботі дослідження системи управління персоналом спирався на праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців - А.А. Богданова, О.С. Віханського, О.І. Волкова, А.К. Гастаева, В.В. Гончарова, В.А. Дятлова, П.М. Керженцева, А.Я. Кибанова, А.А. Крилова, Б.Г. Литвака, А.І. Наумова, А.Н. Олійника, Є.В. Попова, Б.В. Ракитського, Е.А. Уткіна, С.І. Шкурко, С. Адамса, М. Амстронга, Д. Аткінсона, Ф. Герцберга, Г. Десслер, П. Дракер, В. Зигерта, Е. Лоулера, Д. МакГрегора, А. Маслоу, М.Х. Мескона, В. Оучи, М. Портера, Ф. Тейлора, Ф. Хедоурі, Г. Емерсона, С. Янг та інших.

Відзначаючи широту і глибину проведених досліджень по темі дипломної роботи, слід проте вказати на те, що досліджень, присвячених практичній розробці орієнтованих моделей ефективної трудової мотивації персоналу російських виробничих підприємств недостатньо. І в цьому зв'язку принципове значення має розробка і забезпечення системи ефективного управління стимулюванням праці персоналу на виробничих підприємствах, необхідність якого диктується вимогами зниження витрат на підбір і відбір персоналу в умовах фінансової кризи.

Мета дипломної роботи полягає в тому, щоб на основі теоретичних літературних даних та аналізу роботи підприємства виявити існуючі проблеми і розробити заходи щодо вдосконалення системи управління персоналом.

Для досягнення поставленої в дипломній роботі цілей передбачається вирішення наступних завдань:

розглянути методичні основи системи роботи з персоналом, провести аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду з досліджуваної проблеми;

проаналізувати діючу систему управління персоналом на даному підприємстві;

визначити напрями вдосконалення системи управління персоналом;

розробити рекомендації щодо впровадження та вдосконалення системи управління персоналом.

Об'єктом дослідження в дипломній роботі є підприємство ВАТ Казанський завод синтетичного каучуку .

Предметом дослідження в дипломній роботі є система управління персоналом у ВАТ Казанський завод синтетичного каучуку .

Теоретичною та методологічною основою в дипломній роботі є праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців, що розглядають проблеми підвищення ефективності використання кадрового потенціалу та формування системи управління персоналу.

У дипломній роботі враховані нормативні та законодавчі акти, що містять регулювання управлінських і трудових відносин в Російській Федерації. При проведенні дослідження ...


сторінка 1 з 29 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Підвищення ефективності системи управління персоналом в кризових умовах
  • Реферат на тему: Заходи щодо вдосконалення системи управління персоналом в ТОВ &Дикор&
  • Реферат на тему: Формування кадрової політики організації, вдосконалення системи управління ...
  • Реферат на тему: Проект заходів щодо вдосконалення системи управління персоналом на підприєм ...
  • Реферат на тему: Проект заходів щодо вдосконалення системи управління персоналом на підприєм ...