Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості етнічної ідентичності підлітків з етнічно змішаних сімей

Реферат Особливості етнічної ідентичності підлітків з етнічно змішаних сімей

ВСТУП


Актуальність проблеми дослідження. У Криму, за даними Всеукраїнського перепису 2001 року, проживали представники більше 125 етнічних груп. У результаті етнокультурної ідентифікації особистість засвоює, закріплює і відтворює моделі поведінки і спілкування, що вказують на її приналежність до певного етнокультурного співтовариству. Однак діти, народжені в етнічно змішаних шлюбах, опиняються в ситуації вибору між двома або більше культурами, етносами, що впливає на формування їх етнічної ідентичності. Втім, якщо прояви етнокультурної приналежності батьків дуже схожі або взагалі не відрізняються, а також, якщо дитина не відчуває ніяких протиріч в цих проявах, то ніщо не загрожує формуванню цілісної і несуперечливої ??ідентичності, хоча, можливо, і кілька своєрідною.

Цікаві дослідження кримських психологів з проблеми міжетнічної взаємодії. Так, в роботах О.Е. Духнич проаналізовані відмінності інститутів сім'ї в слов'янській і кримсько-татарською традицією та їх вплив на формування етнічної ідентичності [10]. У дослідженнях Н.І. Міщенко підняті проблеми впливу етнічних факторів на соціалізацію особистості, а саме, вплив етнокультури на модель сім'ї та стиль виховання дитини [13]. У роботах І.В. Брунова-Калісецька досліджується проблема крос-культурної адаптації особистості з позицій міжетнічного та міжкультурного взаємодії, соціальних трансформацій, зміни ідентичності та соціокультурного научения [5]. У руслі психологічного моделювання полікультурної освіти в Криму Е.В.Чёрний досліджував особливості формування етнічної та релігійної ідентичності у підлітків-представників різних етносів [27]. Ряд дослідників відзначає вплив міжетнічного шлюбу на ідентичність дитини, етнічну та етнокультурну (Є.П. Белінська, М.Н. Руткевич, І.А. Сніжкова, Т.Г. Стефаненко). Проблема формування етнічної ідентичності дитини розглядається з двох точок зору: з точки зору маргінальності (В.А. Кірсанов, Р.Е. Парк, Е.Стоунквіст); з погляду біетнічності (Дж. Беррі, Е.М. Галкіна, А.А. Сусоколов та ін.).

Враховуючи важливість досліджень, необхідно відзначити, що проблема формування етнічної ідентичності дітей зі змішаних шлюбів в умовах полікультурного суспільства розглянута недостатньо. Так, за полем розгляду дослідників залишилися особливості особистості самого дитини, народженої і розвивається в змішаному шлюбі. Актуальність проблеми визначила тему дослідження.

Мета дослідження: виявити особливості етнічної ідентичності підлітків з етнічно змішаних сімей.

Завдання дослідження:

. Визначити методологічні підходи до дослідження проблеми етнічної ідентифікації.

. Проаналізувати дефініцію «етнічна ідентичність» в етнопсихологічних дослідженнях.

. Дослідити взаємозв'язок індивідуально-типологічних характеристик та особливостей етнічної ідентифікації підлітків.

. Порівняти психологічні особливості етнічної ідентифікації підлітків зі змішаних родин в умовах полікультурного Криму

. Проаналізувати кореляцію між типом етнічної ідентичності та вибором культурних цінностей.

Об'єкт дослідження: процес етнічної ідентифікації

Предмет дослідження: психологічні особливості етнічної ідентифікації підлітків з етнічно змішаних сімей

У своєму дослідженні ми виходили з припущення, що етнічна ідентифікація підлітків зі змішаних родин має психологічну специфіку, а саме:

. Тип етнічної ідентичності має позитивну кореляцію з коефіцієнтами інтелектуальної активності та соціальної пластичності.

. На вибір типу етнічної ідентичності впливають етнічні установки, набуті в процесі життя.

. Величина соціальної дистанції підлітка по відношенню до представників своєї та інших етносів залежить від типу етнічної ідентичності підлітків.

. Залежно від типу етнічної ідентичності, у підлітка, що користується Інтернетом, формуються культурні та етнокультурні цінності.

Методологічною основою дослідження є культурно-історичний підхід (А.Г. Асмолов, Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв та ін); положення системного підходу до опису процесу етнічної ідентифікації (Б.Ф. Ломов, С.Д. Максименко, В.А. Семиченко) уявлення про етнічну варіативності особистості (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьєв, Л. І. Анциферова ); концепції етнічної ідентичності (Є.П. Белінська, Г.І. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, Ю. Хабермас, Е. Еріксон); принципи полікультурного моделювання соціокультурного й освітнього простору (К.В. Коростеліна, Є.В. Чорний); концепція інтегральної індивідуальності (В.С. Мерлін).

Методи дослідження: теоретичний аналіз, констатуючий експеримент. На ета...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування етнічної ідентичності школярів
  • Реферат на тему: Взаємозв'язок дитячо-батьківських відносин та особливості етнічної іден ...
  • Реферат на тему: До побудови якісної регресійної моделі етнічної ідентичності
  • Реферат на тему: Дослідження статеворольової ідентичності у дівчаток-підлітків 11-13 років т ...
  • Реферат на тему: Виховання етнічної самосвідомості особистості