Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Проблема мислення в різних теоретичних підходах

Реферат Проблема мислення в різних теоретичних підходах


Проблема мислення в різних теоретичних підходах


Зміст


Введення

Механістичний підхід до вивчення мислення

.1 Проблеми мислення в аспектах асоціативної теорії

.2 Проблема мислення в рамках біхевіоризму

.3 Інформаційна теорія мислення

Телеологічний підхід: Вюрцбургська школа і її уявлення про мисленні

Цілісний підхід: теорія мислення з позиції гештальтпсихології

Вивчення мислення в теорії психоаналізу

Генетичний підхід до вивчення мислення

(стадії розвитку інтелекту по Ж.Пиаже)

Діяльнісний підхід до вивчення мислення

Висновки

Висновок

Список літератури


Введення


Мислення - це процес пізнання, який пов'язаний з відкриттям суб'єктивно нового знання, вирішенням завдань, з творчим перетворенням дійсності. Мислення включено в усі види діяльності людини (праця, пізнання, спілкування, гру) і пов'язане з усіма особистостей особливостями людини (мотивацією, емоціями, волею, здібностями і ін.). Мислення вважається вищим пізнавальним процесом. Мислення як психічний процес здійснюється в розумових (розумових) діях і операціях.

Відомо, що проблема мислення є для психології досить актуальною. Активні психологічні дослідження мислення ведуться починаючи з XVII ст. У цей час і протягом наступного досить тривалого періоду історії психології мислення фактично ототожнювалося з логікою, а в якості єдиного його виду, що підлягає вивченню, розглядалося понятійний теоретичне мислення. Сама здатність до мислення вважалася природженою, а мислення, як правило, розглядалося поза розвитку. Психологія lt; # justify gt; Реальні закони людського мислення в даний час вивчаються і моделюються представниками різних наук: психології, біології, медицини, генетики, кібернетики, логіки і ряду інших, що відображає важливість і різноманіття аспектів, що характеризують мислення.

У даному випадку важливо виділити те, чим відрізняється мислення як предмет психології. Психологія вивчає мислення конкретної людини в його реальному житті і діяльності. Спираючись на загальне визначення мислення у філософії і вирішення її основного питання про відношення свідомості до буття, психологія розглядає конкретні види розумової практики, не зводяться повністю до формально-логічним нормам, законам суспільної свідомості, фізіологічним і іншим тілесним механізмам розумових процесів, їх відображенню в моделях штучного інтелекту.

Тим самим, об'єктом психології мислення є реальна людина, інтелект якого невіддільний від його мотивів, емоцій, установок, всієї історії його індивідуального розвитку.

Існують різні погляди на природу і механізми функціонування процесу мислення. У даній роботі ми розглянемо основні з них.

Мета роботи: провести порівняльний аналіз різних теоретичних підходів з проблеми мислення.

Завдання:

) підібрати і проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження мислення;

) розробити критерії порівняльного аналізу, провести аналіз відмінностей і спільність поглядів на проблему мислення.

Метод дослідження: теоретичний аналіз і синтез наукової літератури з проблеми мислення.


1 Механістичний підхід до вивчення мислення

мислення теорія школа

Для механістичного підходу принципова теоретична можливість (а іноді й необхідність) відома всіх досліджуваних, нехай досить складних, явищ до елементарним процесам, механізмам. Стосовно вивчення мислення, до цього підходу можна дати і більш точне визначення: він означає перенесення загальних механізмів, створених для опису і пояснення психічних процесів взагалі, на вищі пізнавальні процеси. Не випадково психологічні теорії, що відносяться до даного підходу, будувалися за зразком традиційних природничих дисциплін. Дослідникам потрібно було виділити вихідні, первинні елементи досліджуваної реальності і зв'язки між ними, закономірності їх поєднання.

Механістичний підхід може бути представлений трьома різними теоріями: а) теорією ассоцианизма (або структурний); б) класичної психологією поведінки (бихевиоризмом); в) інформаційною теорією мислення (в її перших варіантах). У цих теоріях мислення визначається відповідно як поєднання чуттєвих уявлень, научіння, процес переробки інформації. [6]


. 1 Проблеми мислення в аспектах асоціативної теорії


Перші уявлення про універсальні закономірності психічної життя людини зв'язувалися з принцип...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Цілісний системний підхід до типології особистості. Дослідження особливост ...
  • Реферат на тему: Теорії мислення у вітчизняній психології
  • Реферат на тему: Основні теорії мислення в західній та вітчизняній психології
  • Реферат на тему: Мислення як предмет вивчення логіки
  • Реферат на тему: Мислення як процес і проблеми логічного аналізу наукових текстів