Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Поняття і види суб'єктів трудового права

Реферат Поняття і види суб'єктів трудового права

Установа освіти Федерації профспілок Білорусі

«Міжнародний університет« митсу »


Курсова робота

на тему: «Поняття і види суб'єктів трудового права»

з дисципліни: трудове право


Студент: Гавриленко Тимофій Вікторович Курс 3, група 1161з

Факультет: економіки і права

Спеціальність: правознавствоВітебськ 2013

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА. ЇХ ВИДИ

.1 Поняття трудового права

.2 Суб'єкти трудового права

.3 Правосуб'єктність у трудовому праві

РОЗДІЛ 2. ПРАЦІВНИК і наймач

.1 Правовий статус працівника

.2 Наймач як суб'єкт трудового права

РОЗДІЛ 3. ПРОФСПІЛКИ ТА ІНШІ ОРГАНИ, ЩО ДІЮТЬ У СФЕРІ ПРАЦІ

.1 Професійні спілки як суб'єкти трудового права

.2 Інші органи, що діють у сфері праці як суб'єкти трудового права.

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


Перш ніж говорити про суб'єктів трудового права, треба згадати, що означає поняття - суб'єкт права.

Суб'єкт права - особа (фізична та юридична), що володіє за законом здатністю мати і здійснювати безпосередньо або через представника права і юридичні обов'язки. Суб'єкт права це необхідний елемент будь-якого правовідносини, але в кожній галузі права має свою специфіку. Основною характеристикою суб'єкта права є його права та обов'язки. Таким чином, суб'єктами трудового права будуть сторони правовідносин, що складають предмет трудового права, а це, як відомо, трудові та тісно пов'язані з трудовими правовідносини. [13, с. 356].

Звідси можна зробити висновок, що суб'єктами трудового права є сторони трудових і тісно пов'язаних з трудовими правовідносин, а саме: суспільні відносини, які складаються при включення громадянина до трудовий колектив організації для виконання особистою працею певної роботи за винагороду з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку; відносини з працевлаштування та зайнятості; відносини з підвищення кваліфікації безпосередньо на виробництві; організаційно-управлінські правовідносини; відносини з нагляду за дотриманням трудового законодавства; відносини з розгляду трудових спорів; процедурні відносини. [11].

Тепер ми бачимо, що трудове право, завдяки своєрідності свого предмета, має і своєрідне коло суб'єктів, який буде розглянуто в цій роботі. Хотілося б відзначити, що саме по собі трудове право досить специфічно, і має дві основні функції: виробничу (економічну) і соціальну (захисну). З одного боку воно націлене на правове забезпечення виробництва, а з іншого - на захист людини і її прав у сфері застосування праці. Перша функція стосується технічної сторони праці, підвищення її продуктивності, отримання вигоди і прибутку, а інша - як захисту інтересів окремого працівника, так і пом'якшення негативних наслідків економічних перетворень для колективу працівників. На соціальну роль трудового права вказує Ю.А. Тихомиров, який, виділяючи соціальні галузі права, називає в їх числі і трудове, кажучи про те, що воно призначене не тільки для реалізації та захисту окремих прав громадян, а й їх сукупної охорони. А С.А. Іванов вказав, що трудове право склалося на базі не тільки приватного, а й публічного права, що зумовило своєрідний соціальний характер трудового права, яке розвивається, головним чином за своїми власними законами, значною мірою відрізняються від цивільно-правових. Звідси і така своєрідність суб'єктів трудового права. [13, c. 43-44].

Актуальна робота тим, що дана тема є однією з ввідних в курс «трудове право».

У роботі використовувалися методи синтезу, аналізу, дедукції.

Об'єкт роботи - нормативна база Республіки Білорусь та юридична література.

Предмет роботи - трудові відносини у сфері дії трудового законодавства.

Мета роботи - визначити коло суб'єктів трудового права, позначити їх правовий статус і вивчити основні характеристики.

У роботі використовувалися нормативні правові акти і юридична література.


РОЗДІЛ 1. СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА. ЇХ ВИДИ


1.1 Поняття трудового права


Трудове право - галузь права, норми якої регулюють суспільні відносини по застосуванню праці найманих працівників на підприємствах, в установах і в організаціях усіх форм власності, питання уклад...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття, види суб'єктів трудового права та їх правовий статус
  • Реферат на тему: Охорона праці з трудового права. Права працівників і роботодавців
  • Реферат на тему: Поняття та Класифікація суб'єктів трудового права
  • Реферат на тему: Правовідносини у сфері трудового права
  • Реферат на тему: Правовий статус працівника як суб'єкта трудового права