Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Правовідносини у сфері трудового права

Реферат Правовідносини у сфері трудового права

Зміст:

2

1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ТРУДОВОГО ПРАВА. 3

2. Трудовими правовідносинами ............................................... 6

2.1. Поняття трудового правовідносини .......................................... 6

2.2. Зміст трудового правовідносини .................................. 8

2.3. Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. 12

3. ПРАВОВІДНОСИНИ, тісно пов'язані з трудовими (ВИРОБНИЧІ) ............................................... ................ 17

3.1. Організаційно-управлінські відносини в сфері праці .... 17

3.2. Соціально-економічні стосунки у сфері трудового права. 18

3.3. Відносини по професійній підготовці та підвищенню кваліфікації безпосередньо на підприємствах .............................................. .... 19

3.4. Відносини з працевлаштування ............................................... 20

3.5. Відносини відповідальності сторін трудового договору ....... 23

3.6. Відносини по розгляду трудових спорів ...................... 24

3.7. Відносини з нагляду за охороною праці та дотриманням трудового 26

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: ............................................ ................... 30

ВСТУП.

У курсовій роботі ми розглянемо тему - В«Правовідносини у сфері трудового праваВ».

Як відомо поза правовідносин суспільні зв'язки не існують. Норми моралі, звичаї можуть лише доповнювати правове регулювання, основна ж форма існування розглянутих відносин - правова. Зміст одних правових норм, розглянутих поза правовідносини, не дає повного уявлення про правовий регулюванні. Тільки правовідносини являють собою реальну модель впливу норм на суспільні відносини, пов'язуючи всі їх елементи. При цьому важливо пам'ятати, що підставами виникнення, зміни та припинення всіх правовідносин є юридичні факти. Чіткішими прив'язаними до певним юридичним фактам постає в правовідносинах і його зміст. Саме юридичний характер цих відносин дає можливість сторонам вимагати один від одного належної поведінки в процесі реалізації суб'єктивних прав, спираючись у необхідних випадках на апарат державного примусу.

В умовах переходу до ринку змінюється зміст правових норм, змінюються характер і зміст правовідносин. Тільки розгляд їх у сукупності з їх складовими частинами (елементами) може дати повне уявлення про зміст правового регулювання.

Таким чином, поняття В«правовідносиниВ» займає не останнє місце у сфері трудового права та дана тема представляє певний інтерес для розгляду.

1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ТРУДОВОГО ПРАВА.

Правовідносини у сфері трудового права - це регульовані трудовим правом трудові та похідні від них (тісно пов'язані з трудовими) суспільні відносини.

Провідне місце серед суспільних відносин, регульованим трудовим правом, займають трудові. Однак і похідні від трудових (тісно з ними пов'язані) також мають важливе значення. Наприклад, від того, як буде складено трудовий договір або інша угода соціального характеру, залежатиме і зміст трудового правовідносини. Для забезпечення здоров'я працівника, виключення небезпечних і шкідливих умов праці необхідно оптимальне регулювання відповідними нормами відносин по нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства.

Водночас зазначена зв'язок не означає, що всі ці відносини існують одночасно і обов'язково. Для більшості з них це твердження безумовно, інші можуть виникнути лише за наявності відповідних юридичних фактів і, отже, можуть і невознікнуть (Наприклад, правовідносини з відповідальності, з розгляду трудових спорів). p> Значна частина розглянутих відносин носить що триває в часі характер (лише відносини відповідальності, якщо вони не привели до спору, можуть реалізуватися відразу і припинити своє існування). Крім того, поява їх може бути розірвано в часі. Останнє враховується при класифікації відносин,, пов'язаних з трудовими. Так, серед них, як уже зазначалося, є попередні виникненню трудових, супутні їм і випливають з трудових, що приходять їм на зміну. У першу групу входять, наприклад, правовідносини з працевлаштування, в другу - організаційно-управлінські та соціально-економічні, що виникають на основі генеральних, регіональних, галузевих, професійних і територіальних угод, в третю - правовідносини з розгляду трудових спорів. Практично всі вони носять регулятивний характер, і лише правовідносини відповідальності і деякі з правовідносин з розгляду трудових спорів є охоронними, які виникають з фактів правопорушень.

Таким чином, треба підкреслити, що всі зазначені відносини поза зв'язку з трудовими не мають самостійного значення і існують остільки, оскільки трудові відносини або є в даний час, або були в минулому, або будуть існувати ...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Регулювання трудових відносин за допомогою трудового договору в Російській ...
  • Реферат на тему: Роль трудового договору в регулюванні трудових відносин
  • Реферат на тему: Норми міжнародного права у сфері трудових відносин
  • Реферат на тему: Цивільні правовідносини. Дія норм права у часі, у просторі і колу осіб
  • Реферат на тему: Поняття і зміст трудового договору