Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Поняття, види суб'єктів трудового права та їх правовий статус

Реферат Поняття, види суб'єктів трудового права та їх правовий статусКурсова робота з трудового права

на тему: «Поняття, види суб єктів трудового права та їх правовий статус»

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ єктів ТРУДОВОГО ПРАВА

. 1 Поняття суб єктів трудового права

. 2 Віді суб єктів трудового права

. 3 Зміст статусу суб єктів трудового права

РОЗДІЛ 2. Індивідуальні СУБ єкти ТРУДОВОГО ПРАВА

. 1 Громадяни як суб єкти трудового права

. 2 Власник підприємства, встанови, организации як суб єкт трудового права

РОЗДІЛ 3. КОЛЕКТІВНІ СУБ єкти ТРУДОВОГО ПРАВА

. 1 Трудовий колектив як суб єкт трудового права

. 2 Професійні спілки як суб єкт трудового права

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Трудове право є однією Із провідніх Галузо у сістемі вітчізняного права, что Історично вінікла у зв язку з об'єктивною необхідністю правового регулювання суспільних отношений у сфері! Застосування найманої праці.

У структурі будь-якіх правовідносін, у тому чіслі трудових, необхіднім елементом віступають суб єкти ціх правовідносін. У зв язку з ЦІМ Важлива значення мают дослідження Поняття, юридичних властівостей носіїв прав и обов язків трудових та тісно пов язаних з ними правовідносін, Які про єднуються Єдиним поняття - суб єкти трудового права. Чи не зважаючі на це у Кодексі Законів про працю, а такоже в проекті нового Трудового кодексу України відсутній самостійній розділ, что містів бі характеристику суб єктів трудового права. ОКРЕМІ статьи, Які мают певне відношення до визначення кола суб єктів трудового права, визначення їх правового статуту, регулювання прав и обов язків, містяться почти в усіх Розділах наведення нормативних АКТІВ.

У свою черго належности чином урегульоване Поняття, види та правовий статус суб'єктів трудового права Забезпечує їхнє Ефективне Функціонування, что має особливую Актуальність в условиях рінкової економіки та розвитку підприємництва. Крім того Зміни у правовому регулюванні трудових отношений, зокрема у співвідношенні державного и договірного регулювання та Розширення последнего зумов потребу законодавчо закріплення мінімальніх державних гарантій працівніків та визначення уповноважених ОРГАНІВ, діяльність якіх спрямована на забезпечення ціх гарантій. До того ж правове становище таких ОРГАНІВ (державних и Громадському) недостатньо висвітлено в науке трудового права и потребує комплексного дослідження.

Кож актуальність є потреба конкретізації зрозуміти та статусом ОКРЕМЕ суб єктів трудового права Стосовно нінішніх умів.

У свою черго конструктивних Реформування вітчізняного трудового законодавства візначає необходимость дослідження динаміки розвитку правового статусу суб єктів трудового права в системе суспільних отношений для ефективного їх Функціонування на Сучасне етапі.

Актуальність зазначеної проблеми и зумов вибір тими даної курсової роботи.

степень Наукової розробки проблеми. Поняття та правовому стійбища суб єктів права, в тому чіслі и трудового, науковця пріділялася всегда належности увага. Над цімі проблемами в Теорії права працювать С.С. Алєксєєв, Є.В. Бурлай, Н.В. Вітрук, Л.Д. Воєводін, С.Ф. Кечекьян, В.О. Котюк, О.А. Красавчиков, Г.Н. Манов, М.І. Матузов, А.В. Міцкевич, П.М. Рабінович, Л.І. Спиридонов, О.В. Сурілов, Д.М. Чечот, та Інші.

Юридичні Властивості суб єктів трудового права вісвітлюваліся у Працюю М.Г. Александрова, Б.К. Бегічева, Я.І. Безуглої, Н.Б. Болотіної, О.Н. Бухаловського, В.С. Венедиктова, О.Н. Волкової, Л.Я. Гінцбурга, Г.С. Гончарової, В.Я. Гоца, В.В. Жернакова, П.І. Жігалкіна, І.В. Зуба, С.А. Іванова, З.К. Ільїніх, Д.А. Карпенка, Р.І. Кондратьєва, Т.Ю. Коршунової, Р.З. Лівшіця, В.Ф. Максименка, А.Р. Мацюка, Е.А. Монастирського, В.І. Нікітінського, Ю.П. Орловського, А.С. Пашкова, П.Д. Пилипенка, В.І. Прокопенка, О.І. Процевського, В.Г. Ротаня, Л.А. Сіроватської, О.В. Смірнова, В.І. Смолярчука, Б.Ф. Хрустальова, Н.М. Хуторян, А.І. Цепіна, Г.І. Чанішевої, Н.П. Черноморченко, В.С. Ярічевського, О.М. Ярошенка та других.

Різнім аспектам дослідження статусу суб'єктів трудового права пріділялі Рамус чісленні Вчені, Такі як М.Г. Александров, Б.К. Бегичев, В.С. Венедіктов, М.А. Драчук, М.І. Інш...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття і види суб'єктів трудового права
  • Реферат на тему: Поняття та Класифікація суб'єктів трудового права
  • Реферат на тему: Охорона праці з трудового права. Права працівників і роботодавців
  • Реферат на тему: Суб'єкти трудового права
  • Реферат на тему: Суб'єкти трудового права