Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розвиток наочно-образного мислення в дошкільному віці

Реферат Розвиток наочно-образного мислення в дошкільному віці

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ МІСТА МОСКВИ

Державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти міста Москви

МОСКОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ

психолого-педагогічного університету

Факультет «Психологія освіти»

Курсова робота

Розвиток наочно-образного мислення в дошкільному віці
Напрямок 050400.62 Психолого-педагогічна освіта

Профіль Психологія і педагогіка дошкільної освіти

Керівник Зінченко Е.А.

Студентка Сухова Т.А. 4 група, 1 курсМосква, 2 014

ВСТУП


Глава 1. Загальна характеристика розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку

.1Теоретіческіе основи наочно-образного мислення

1.2Псіхолого-педагогічна характеристика старшого дошкільного віку

.3Наглядно-образне мислення - основа пізнавальної діяльності старших дошкільників

Висновки по Главі 1

Глава 2. Особливості розвитку наочно-образного мислення у дітей дошкільного віку

.1Етапи розвитку наочно-образного мислення у старших дошкільників

2.2Условія розвитку наочно-образного мислення у дітей

Висновки по Главі 2

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП


В даний час особливої ??актуальності набуває проблема розумового виховання дітей дошкільного віку. Протягом ряду років основні зусилля радянських вчених, які досліджували пізнавальні процеси дітей дошкільного віку, були зосереджені на вивчення двох проблем. Одна з них - це проблема розвитку процесів сприйняття. Друга проблема - це проблема формування понятійного мислення. Разом з тим значно менше розроблена проблема розвитку наочно-образного мислення дошкільників. Важливі матеріали з цього питання містяться в роботах А.В. Запорожця, А.А. Люблінської, Г.І. Мінської та ін.

Однак ще недостатньо вивчені основні особливості формування та функціонування наочно-образного мислення. даний час безперечно, що в розумовому розвитку дошкільників важливе значення мають наочно-дієве і наочно-образне мислення. Розвиток цих форм мислення значною мірою визначає успішність переходу до більш складним, понятійним формам мислення. У зв'язку з цим в сучасних психологічних дослідженнях істотне місце займає вивчення основних функцій цих більш елементарних форм, визначення їх ролі в загальному процесі розумового розвитку дитини. У ряді досліджень показано, що можливості цих форм мислення надзвичайно великі і поки використовуються далеко не повністю.

З віком істотно змінюється зміст мислення дошкільнят, ускладнюються їхні відносини з оточуючими людьми, розвивається ігрова діяльність, виникають різні форми продуктивної діяльності, здійснення яких потребує пізнання нових сторін і властивостей предметів. Така зміна змісту мислення вимагає і більш досконалих його форм, що забезпечують можливість перетворювати ситуацію не тільки в плані зовнішньої матеріальної діяльності, але і в плані представляється.

У ряді досліджень (Б.Г. Ананьєв, О.І. Галкіна, Л.Л. Гурова, А.А. Люблінська, І.С. Якиманська та ін.) переконливо показана важлива роль образного мислення при виконанні різного роду діяльності, вирішенні як практичних, так і пізнавальних завдань. Були виділені різні типи образів і досліджена їх функція у здійсненні розумових процесів.

Проблема образного мислення інтенсивно розроблялася рядом зарубіжних вчених (Р. Арнхейм, Д. Браун, Д. Хебб, Г. Хейн, Р. хольдів та ін.) У ряді вітчизняних досліджень розкривається структура наочно-образного мислення і дається характеристика деяких особливостей його функціонування (Б.Г. Ананьєв, Л.Л. Гурова, В.П. Зінченко, Т.В. Кудрявцев, Ф.Н. Лімякін, І.С. Якиманська та ін.). Багато авторів (А.В. Запорожець, А.А. Люблінська, Ж. Піаже та ін.) розглядають виникнення наочно-образного мислення як вузловий момент в розумовому розвитку дитини. Однак умови формування наочного мислення у дошкільнят, механізми його здійснення вивчені далеко не повністю. Слід зазначити, що здатність до оперування уявленнями не є безпосереднім результатом засвоєння дитиною знань і умінь.

Аналіз ряду психологічних досліджень дає підставу вважати, що дана здатність виникає в процесі взаємодії різних ліній психологічного розвитку дитини - розвитку предметних і гарматних дій, мови, наслідування, ігрової діяльності і т.д.Аналіз як вітчизняних, так і зарубіжних досліджень показує, що розвиток наочно-образного мислення - це складний і тривалий п...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток наочно-образного мислення глухих дітей молодшої школи із затримкою ...
  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення старших дошкільників із загальним нед ...
  • Реферат на тему: Розробка електронної навчального середовища з розвитку наочно-образного мис ...
  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення розумово відсталих дошкільників
  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення дітей із загальним недорозвиненням мо ...