Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Особливості наочно-образного мислення дітей із загальним недорозвиненням мови

Реферат Особливості наочно-образного мислення дітей із загальним недорозвиненням мови

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

ГОУ ВПО Череповецький державний університет

Інститут педагогіки і психології

КАФЕДРА корекційної педагогіки та спеціальної психологіїКурсова робота з дисципліни В«Дитяча Логопсихологія В»

на тему : Особливості наочно-образного мислення дітей із загальним недорозвиненням мови


Виконала:

Студентка групи 4КП-31

Гущина Ю.М.

Науковий керівник:

Доцент Леханова О.Л.
Череповець, 2009 - 2010 уч. рік


Зміст

Введення

Глава 1. Психолого-педагогічні основи наочно-образного мислення дошкільнят

1.1 Загальне поняття про мислення

1.2 Розвиток мислення в онтогенезі

1.3 Особливості наочно-образного мислення дітей із загальним недорозвиненням мови

Глава 2. Експериментальне вивчення наочно-образного мислення дітей старшого дошкільного віку при загальному недорозвитку мовлення

2.1 Організація дослідження

2.2 Результати експериментального вивчення особливостей наочно-образного мислення дітей із загальним недорозвиненням мови

Висновок

Література

Додаток


Введення


Різні предмети та явища навколишнього світу володіють властивостями і відносинами, які можна пізнати за допомогою відчуттів і сприйнять (кольори, звуки, форми, розміщення і переміщення тіл у видимому просторі), а також властивостями і відносинами, які можна пізнати лише опосередковано і за допомогою узагальнень, тобто за допомогою мислення [8].

За рахунок цього процесу людина може виділити найбільш істотні ознаки предмета, пізнати цей предмет. Здійснюючи розумові операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування, конкретизацію), ми набуваємо нові знання. Завдяки мисленню людина може по-новому осмислити свій чуттєвий досвід, встановити причинно-наслідкові закономірності між явищами дійсності, а також робити висновки, передбачати хід подій, змінювати і удосконалювати практику.

Павловим було встановлено, що фізіологічною основою мислення людини є складна діяльність, виконувана обома сигнальними системами. Найбільш велике значення має друга сигнальна система, так як мислення нерозривно пов'язане з мовною діяльністю людини [1].

У сучасній психолого-педагогічній літературі (Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв) відзначається, що відмінною особливістю діяльності дітей з порушеннями у розвитку є порушення його пізнавальної діяльності пов'язане з неповноцінністю чуттєвого пізнання, мовного недорозвинення, обмеженої практичної діяльності. Недоліки мовного розвитку ускладнюють їм виявити суттєві ознаки предмета і встановити зв'язки між ними. Особливо порушення яскраво виражені в операціях узагальнення і опосередкованого пізнання [12].

Цілеспрямовані заняття з формування мислення привчають дитини орієнтуватися в навколишньому світі. Він навчається виділяти суттєві зв'язки і відносини між об'єктами, що призводить до зростання його інтелектуальних можливостей. Тому вивчення даної проблеми має теоретичне значення [7]. p> Вивченням наочно-образного мислення дітей з недорозвиненням промови займалися О.Н.Усанова, Т.Н.Сінякова, М.А.Фотекова, В.А.Ковшікова, Ю.А.Елькін, Л.І.Белякова, Ю.Ф.Гаркуша, Е.Л.Фігередо. p> Мета нашого дослідження - вивчення особливостей наочно-образного мислення дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення.

Об'єкт дослідження - особливості наочно-образного мислення дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження - особливості наочно-образного мислення дітей дошкільного віку з ОНР.

В основу дослідження покладено наступна гіпотеза : наочно-образне мислення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови характеризується низкою особливостей: труднощі у встановленні аналогій, недостатня гнучкість мислення, труднощі у встановленні причинно-наслідкових зв'язків.

Для досягнення поставленої мети вимагалося рішення наступних завдань :

- проаналізувати ступінь розробленості проблеми мислення в літературних джерелах;

- в ході дослідження вивчити Особливо наочно-образного мислення дітей з ОНР;

- порівняти особливості наочно-образного мислення дітей з ОНР та їх нормально розвиваються однолітків;

Нами використовувалися такі методи дослідження: теоретичні - аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, педагогічний експеримент (Констатуючий), статистичні - якісна і кількісна обробка результатів експерименту.

Дослідження проводилося на базі МДОУ В«Дитячий садок комбінованого виду № 23В» м. Череповця. У дослідженні взяли участь 5 дітей з порушеннями мови (ОНР різного ступеня), які склали експериментальну...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення старших дошкільників із загальним нед ...
  • Реферат на тему: Розвиток наочно-образного мислення глухих дітей молодшої школи із затримкою ...
  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення розумово відсталих дошкільників
  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення школярів з інтелектуальною недостатні ...
  • Реферат на тему: Розвиток наочно-образного мислення в дошкільному віці