Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Кінематичний і силовий розрахунок важільного механізму

Реферат Кінематичний і силовий розрахунок важільного механізму

Міністерство освіти Російської Федерації

Омський державний технічний університет

Кафедра Машинознавство


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До курсового проекту з теорії механізмів і машин на тему: Кінематичний і силовий розрахунок важільного механізму
Автор проекту Яковлєв А. Е.


Омськ - 2014

Анотація


Представлений курсовий проект по кінематичному і Кінетостатіческій розрахунком кривошипно-ползунного механізму робочої машини з використання графічного і графоаналитического методів розрахунків.

Курсовий проект містить 1 листа графічної частини А 1, 19 стор. машинописного тексту, 6 рис.


Зміст


Введення

Розділ 1. Проектування і кінематичний аналіз

1.1 Структурний аналіз механізму

.2 Побудова крайніх положень ланок механізму

.3 Побудова проміжних положень механізму

.4 Кінематичний аналіз вихідного ланки

.5 Визначення швидкостей методом планів для 2-х положень механізму

.6 Визначення прискорень методом планів для 2-х положень механізму

.7 Кінематичний аналіз механізму методом діаграм

1.7.1 Побудова діаграми переміщення вихідної ланки

.7.2 Побудова діаграми швидкості вихідної ланки

.7.3 Побудова діаграми прискорення вихідної ланки

Розділ 2. Силовий розрахунок механізму

.1 Силовий розрахунок кінематичної пари 2-3 методом планів

.2 Силовий розрахунок провідної ланки методом планів

Висновок

Список літератури

важільний механізм ланка кінематичний

Введення


Машина є пристрій, створюване людиною для вивчення та використання законів природи з метою полегшення фізичної та розумової праці, збільшення його продуктивності і полегшення шляхом часткової або повної заміни людини в її трудових і фізіологічних функціях.

У даному курсовому проекті виконується проектування і дослідження механізму робочої машини.

При виконанні курсового проекту вирішуються наступні завдання:

кінематичний аналіз механізму графоаналітичним методом (методом планів);

визначення кінематичних параметрів графічним методом (методом діаграм);

визначення сил і реакцій, що діють на ланки в кінематичних парах, засноване на принципах теоретичної механіки;

визначення врівноважує сили або врівноважує моменту на провідному ланці механізму.


Розділ 1. Проектування і кінематичний аналіз


1.1 Структурний аналіз механізму


Основним завданням структурного аналізу є визначення груп Ассура, з яких складається механізм, їх класу, порядку і класу самого механізму.

Механізм ковальсько-штампувального автомата складається з 4 ланок:

О - стійка, О 1 А - кривошип, АВ - шатун, В - повзун. Ланки утворюють 4 кінематичних пар: стійка-кривошип, кривошип-шатун, шатун - повзун, повзун-стійка.

Рухливість механізму визначимо за формулою Чебишева [1]

=3n - 2P 5 -P 4, (1.1)


де n - число рухомих ланок;

Р 5 - кінематичних пар 5 класу; P 4 - число кінематичних пар 4 класу;

У нашому випадку W=3 * 3-2 * 4=l, отже, в механізмі одна ланка, здатне здійснювати незалежний рух.

Структурна схема механізму наведена на рис. 1.


Рис. 1. Структурна схема механізму.


Формула утворення механізму


Найбільш високий клас групи, що входить до складу механізму дорівнює ІІ, отже, представлений механізм ІІ-го класу.


. 2 Побудова крайніх положень ланок механізму


Крайні положення механізму визначається взаємним розташуванням кривошипа і шатуна, тому побудова крайніх положень починаємо з цих ланок.

У вибраному масштабі, яке характеризується масштабним коефіцієнтом? =0,001 м/мм, спочатку будуємо нерухому точку О 1 (вісь обертання кривошипа), далі направляючу для повзуна зі зміщенням е=- 0,025 м до вертикале. Потім проводимо коло радіусом АТ 1 (траєкторія руху точки А). Крайні положення точки А будуть в тих двох випадках, коли кривошип і шатун будуть паралельні і лежать на одній лін...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Визначення закону руху важільного механізму при встановленому режимі роботи ...
  • Реферат на тему: Кінематичний і силовий аналіз важільного механізму
  • Реферат на тему: Структурний, кінематичний і силовий аналіз механізму. Синтез зубчастої пер ...
  • Реферат на тему: Структурний, кінематичний і силовий аналіз механізму. Синтез зубчастої пер ...
  • Реферат на тему: Кінематичний і силовий розрахунок механізму