Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Дослідженню мовного акту компліменту в англомовному дискурсі

Реферат Дослідженню мовного акту компліменту в англомовному дискурсі

План

комплімент мовної англійська лінгвокультуре

Введення

Глава 1. Теоретичне обгрунтування функціонування мовного акту компліменту

. 1 Теорія мовленнєвих актів. Мовний акт компліменту

. 2 Визначення дискурсу

Глава 2. Роль компліменту з погляду теорії ввічливості

. 1 Основні теорії ввічливості

. 2 Комплімент як засіб вираження етикету

. 3 Основні різновиди комплиментарного висловлювання

Висновок

Список літератури


Введення


Ця курсова робота присвячена дослідженню мовного акту компліменту в англомовному дискурсі. Компліментарне висловлювання можна розглянути як яскраву рису комунікативної культури народу. Існує безліч робіт авторів. Був проведений порівняльний аналіз функціонування мовного акту компліменту в англійській і російській лінгвокультурах. [Ларіна, +2009: 355].

Актуальність цього дослідження зумовлена ??комунікативною спрямованістю сучасної лінгвістики. В рамках комунікативного підходу текст розуміється як дискурс; (тобто мовне висловлювання, що припускає говорить і слухача, а також наявність у першого наміри вплинути на співрозмовника за допомогою мовних засобів). Комунікативний підхід ґрунтується на різних положеннях прагматики, зокрема, теорії мовних актів, розроблених в роботах Остіна, Серля, Грайса, Вендлер та ін. У мовному акті (далі РА) реалізуються безпосередньо цілі, мотиви, способи мовного впливу мовця на адресата. Основні групи компліментів виділяються залежно від комунікативної інтенції мовця. Комплімент є одним з видів іллокутівних РА. Проблема успішної реалізації мовної комунікації вирішується в чому за допомогою компліментарних висловлювань. У свою чергу, комплімент як один з атрибутів мовної поведінки привертає увагу багатьох дослідників. В даний час вивченню компліменту присвячені дослідження з різних галузей гуманітарного знання: прагматики, лінгводидактики, лінгвістики, культурології, теорії тексту, риторики, соціології. [Іссерс, 1999].

Комплімент є невід'ємною частиною мовного етикету. Як форма мовного етикету комплімент використовується в різних мовних ситуаціях: під час зустрічі, прощання, поздоровлення і т.д. Подібні форми мовного спілкування національно обумовлені, і вписуються в актуальні проблеми сучасної лінгвістики.

Об'єктом дослідження виступають особливості комплиментарного висловлювання в англійській мові.

Предметом цього дослідження з'явилися контексти зі стереотипними висловлюваннями компліментів в російській та англійській лінгвокультурах.

Мета дослідження - розглянути функціонування РА компліменту в англомовному дискурсі. Відповідно до поставленої мети дослідження в роботі ставляться наступні завдання:

) розглянути особливості компліменту в теорії мовних актів;

) визначити місце компліменту в мовному етикеті і мовному поведінці комунікантів;

) виявити основні форми і види компліменту;

) виявити й описати основні тематичні групи компліментів, адресатів і адресантів компліменту і їх інтенції в англійській лінгвокультуре.

Матеріалом для цієї роботи послужили художні твори англійських письменників 20-21 століть, інтернет-джерела.

Методологічною базою дослідження послужили роботи в області:

теорії мовних актів (Г.П. Грайс, Д. Девідсон, Дж. Остін, Дж. Серль та ін.);

лінгвокультурології та міжкультурної комунікації (Л.Г. Веденина, Т.В Ларіної, Н.І. Формановская та ін.).

У відповідності з метою, завданнями та специфікою матеріалу дослідження в роботі використовувалися наступні методи:

загальнонаукові (спостереження, класифікація, опис);

лінгвістичні (порівняльно-порівняльний та описовий методи, метод словникових дефініцій, дефініціонний-порівняльний метод, контекстуальний і стилістичний методи).

У вступі визначається об'єкт дослідження, обґрунтовується актуальність роботи, формується основна мета і конкретні завдання.

У першому розділі міститься теоретичне обгрунтування функціонування РА компліменту в англійській мові.

У другому розділі розглядається РА компліменту з погляду теорії ввічливості, наводяться приклади різновидів комплиментарного висловлювання з художньої літератури.

У висновку викладаються результати дослідження в узагальненій формі.


Глава 1....


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Функціонування мовного акту компліменту в англійській лінгвокультуре
  • Реферат на тему: Вивчення компліменту як мовленнєвого оціночного акту з точки зору його сист ...
  • Реферат на тему: Мистецтво компліменту
  • Реферат на тему: Дослідження мовного акту заперечення і його застосування
  • Реферат на тему: Відтворення в перекладі національно-спеціфічніх та інтернаціональніх особли ...