Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Взаємозв'язок державної цивільної служби та муніципальної служби

Реферат Взаємозв'язок державної цивільної служби та муніципальної служби

Федеральне державне бюджетне освітня установа Вищої професійної освіти

" Російська академія народного господарства та державної служби

при Президентові Російської Федерації"

ОРЛОВСЬК ФІЛІЯ

Факультет Державне та муніципальне управління

Спеціальність/напрям підготовки Державне та муніципальне управління

Спеціалізація/профіль/програма Управління міським господарством

Кафедра Политологии, державного і муніципального управління


Курсова робота (ПРОЕКТ)

з дисципліни:

Цивільне право

на тему: Взаємозв'язок державної цивільної та муніципальної служби
Автор роботи: з тудентка 3 курсу

очної форми навчання

Алдухова Тетяна ЄвгенівнаОрел +2014

Зміст


Введення

Розділ 1. Державна цивільна служба: поняття, принципи, види

Розділ 2. Муніципальна служба: поняття, принципи, завдання, функції

Розділ 3. Взаємозв'язок, порівняльний характер державної цивільної служби та муніципальної служби

Висновок

Бібліографічний список


Введення


Одним з найважливіших видів цілеспрямованої діяльності людини, а також суспільства і держави є служба. Це визначення вживається по-різному як вид діяльності людини, як соціально-правовий інститут, як система спеціальних органів держави, як духовна діяльність і т.д. Служба складається в управлінні, здійсненні державної діяльності, забезпеченні самого управління, соціально-культурному обслуговуванні людей.

При здійсненні службової діяльності службовці різних органів і організацій вступають у специфічні відносини, зміст яких залежить від виду служби і від організації (органу), в якій (якому) вона здійснюється. Так, службовими відносинами є державно-службові правові відносини, службові відносини в громадських об'єднаннях та інших недержавних організаціях (приватних, комерційних), в органах місцевого самоврядування. Специфіка служби як виду діяльності в різних організаціях обумовлює встановлення в кожному конкретному випадку особливого статусу службовця. Наприклад, за різними параметрами і ознаками діяльності державні службовці відрізняються від службовців апарату політичної партії, громадського об'єднання, комерційних організацій, муніципальних службовців.

Для нашої держави служба є чимало важливим аспектом цим і обумовлюється актуальність обраної теми.

Незважаючи на наявні відмінності державної цивільної служби та муніципальної служби та регулювання їх різними Федеральними законами, між ними є певний взаємозв'язок.

Об'єктом роботи є державна цивільна і муніципальна служба.

державна муніципальна служба громадянська

Предметом, взаємозв'язок державної цивільної та муніципальної служби.

Метою, розглянути взаємозв'язок державної цивільної та муніципальної служби.

Завдання:

Вивчити державну цивільну службу, її поняття, принципи, види.

Розглянути муніципальну службу, а так само її поняття, принципи, завдання, функції.

Зробити порівняльний аналіз, взаємозв'язок державної громадянкою і муніципальної служби.

Мною в роботі були використані федеральні закони, комплекс нормативно-правових актів, статті,

У курсовій використовуються системний, науковий, аполітичний методи.

У структуру роботи входить: вступ, три розділи, висновок, бібліографічний список.

Розділ 1. Державна цивільна служба: поняття, принципи, види


Державна цивільна служба Російської Федерації (далі також - цивільна служба) - вид державної служби, що представляє собою професійну службову діяльність громадян Російської Федерації (далі - громадяни) на посадах державної цивільної служби Російської Федерації (далі також - посади цивільної служби) щодо забезпечення виконання повноважень федеральних державних органів, державних органів суб'єктів Російської Федерації, осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації, та осіб, що заміщають державні посади суб'єктів Російської Федерації (включаючи перебування у кадровому резерві та інші випадки).

Державна цивільна служба грунтується на основних принципах організ...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Посади державної цивільної та муніципальної служби
  • Реферат на тему: Аналіз проблем і розробка заходів оптимізації взаємодії державної цивільної ...
  • Реферат на тему: Взаємозв'язок цивільної та муніципальної служби
  • Реферат на тему: Служба в органах внутрішніх справ як різновид державної служби Російської Ф ...
  • Реферат на тему: Етичне регулювання державної і муніципальної служби Російської Федерації: а ...