Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Методика і аналіз творів різних жанрів на уроках літератури

Реферат Методика і аналіз творів різних жанрів на уроках літератури

Зміст


Введення

Глава I. Теоретичні та методологічні аспекти роботи над творами різних жанрів

. 1 Педагогічна цінність читання художніх творів різних жанрів в 5-6 класах

. 2 Психологічні особливості сприйняття творів різного жанру учнями 5-6 класів

. 3 Етапи роботи над творами різних жанрів

Глава II. Організація аналізу художніх творів різних жанрів на уроках літератури в 5-6 класах

2.1 Особливості методики роботи над творами різних жанрів

. 1.1 Методика роботи над епічними творами

. 1.2 Методика роботи над ліричними творами

. 2 Методичні рекомендації з аналізу жанру казки

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Головна мета шкільного навчання - формування особистості учня. Читання як навчальний предмет має в своєму розпорядженні таке сильне засіб впливу на особистість, як художні твори різних жанрів. Вони несуть у собі величезний розвивальний і виховний потенціал: долучають дитини до духовного досвіду людства, розвивають його розум, облагороджують почуття. Чим глибше і повніше сприйнято школярем той чи інший твір, тим більший вплив на особистість воно надає. Тому в якості однієї з провідних завдань навчання читання в середній школі освітня програма висуває завдання навчання сприйняттю різних жанрів художнього твору.

Актуальність теми курсової роботи полягає в наступному: в даний час проблема повноцінного сприйняття художніх творів є недостатньо вивченою.

М.С. Соловейчик стверджує, що здатність до образного аналізу різних жанрів художнього твору сама собою не формується. А якщо вона відсутня, то читач сприймає лише основні вчинки героїв, стежить за ходом сюжету і пропускає у творі все, що його ускладнює. Такий спосіб читання закріплюється у дітей і зберігається навіть в зрілому віці. Продовжуючи думку М.С. Соловейчик, О.І. Никифорова пише, що читачі з справді художнього твору засвоюють лише його сюжетну схему і абстрактні, схематичні уявлення про його образах, тобто приблизно те ж, що з малохудожніх книг. Тому М.С. Соловейчик, погоджуючись з А.А. Леонтьєвим, говорить про необхідність вчити дітей обмірковує сприйняттю, вмінню розмірковувати над книгою, а значить, про людину і про життя в цілому. Про важливість навчання учнів сприйняттю різних жанрів художнього твору пишуть і інші відомі методисти, такі як М.С. Васильєва, М.І. Оморокова, Н.Н. Светловская. На думку методистів А.І. Шпунтові та Є.І. Іванина, аналіз творів різних жанрів повинен бути спрямований на виявлення їх ідейного змісту, тієї основної думки, яку прагне донести автор до свого читача, на виявлення художньої цінності творів.

Отже, над проблемою повноцінного сприйняття художніх творів різних жанрів працювали і працюють багато відомі вітчизняні вчені, психологи, методисти. Серед них Г.Н. Кудіна, З.Н. Новлянская, Т.Г. Ромзаева, М.С. Соловейчик, М.Р. Львів, О.В. Сосновська та ін.

Аналіз праць відомих педагогів, психологів, методистів дозволяє сформулювати протиріччя між збільшеними вимогами суспільства до сприйняття великої кількості інформації і необхідністю вдосконалення навчально-виховного процесу, здатного розвитку образного мислення при аналізі творів на уроках літератури.

Вищесказане визначило проблему дослідження: виявлення педагогічних умов удосконалення аналізу художніх творів різних жанрів на уроках літератури в 5-6 класах.

Об'єктом дослідження є процес аналізу творів різних жанрів в 5-6 класах.

Предметом дослідження є організаційно-методична система аналізу творів різних жанрів на уроках літератури.

Мета дослідження - розглянути методику та аналіз творів різних жанрів на уроках літератури, що сприяють підвищенню рівня сприйняття школярами досліджуваних творів, а також виявити рівень сприйняття художніх текстів різних жанрів учнями 5-6 класів під час проходження педагогічної практики.

Для досягнення даної мети були поставлені і вирішені наступні завдання:

. Вивчити методичну, педагогічну та психологічну літературу по темі дослідження.

. Розглянути теоретичні аспекти роботи над творами різних жанрів, у тому числі, педагогічну цінність читання художніх творів різних жанрів в 5-6 класах; психологічні особливості сприйняття творів різного жанру учнями 5-6 класів; етапи роботи над творами різних жанрів.

. Описати особливості методики роботи над творами різних жанрів.

. Дати...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методика Вивчення творів різніх жанрів
  • Реферат на тему: Особливості адаптації мови творів американської літератури в їх кіноваріант ...
  • Реферат на тему: "Очисне вплив" (катарсис) малих прозових жанрів сучасної російськ ...
  • Реферат на тему: Літературознавчі основи аналізу художніх творів
  • Реферат на тему: Прийоми роботи з автентичним текстом на різних етапах навчання читання