Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Прийоми роботи з автентичним текстом на різних етапах навчання читання

Реферат Прийоми роботи з автентичним текстом на різних етапах навчання читання

ВСТУП


Основна мета навчання іноземної мови у загальноосвітній середній школі - формування в учнів здатності до взаєморозуміння і толерантного ставлення до представників іншої культури. Виходячи з цього, абсолютно по-новому усвідомлюється роль іноземної мови як навчального предмета. Адже саме мова є провідником культури того чи іншого народу для інших культур і народів. Він відкриває учням безпосередній доступ до величезного багатства цього народу, служить додатковим вікном у світ , важливим засобом взаєморозуміння і комунікації представників різних культурних спільнот.

Для формування оптимального рівня комунікативної компетенції необхідне вдосконалення умінь учнів у всіх видах мовленнєвої діяльності. Однак, питання, пов'язані з навчанням читання завжди займали особливе місце у вітчизняній методиці навчання іноземних мов. Як засіб мовного спілкування читання домінує за поширеністю, важливості та доступності. p align="justify"> Навчання читання іноземною мовою покликане забезпечувати рецептивне оволодіння мовним матеріалом і розвивати пізнавальну компетентність учнів, тому з одного боку, це вид мовленнєвої діяльності, а з іншого, основа для формування інформаційно-академічних вмінь. Спираючись на дані вміння, людина здатна орієнтуватися в сучасних інформаційних потоках. p align="justify"> На старшому етапі навчання читання все частіше виступає в ролі самостійного виду мовленнєвої діяльності, коли учень читає не стільки для того, щоб виконати навчальне завдання, скільки для того, щоб отримати необхідну інформацію з тексту і використовувати її. Повнота і точність вилучення інформації залежить від конкретної мовної завдання. p align="justify"> Одним з джерел змісту навчання читання можна і потрібно розглядати сучасні автентичні тексти, які сприяють більш міцному засвоєнню соціокультурної інформації. Застосування сучасних інформаційних технологій в чому сприяє збагаченню змісту навчання читання за допомогою автентичних текстів з ресурсів Інтернет. p align="justify"> Інтернет - це доступне джерело свіжої інформації, і текстової в тому числі. Саме там можна знайти середні за обсягом (а для нас це важливо) висловлювання молодих носіїв мови з різних тем. Нашим учням цікаво знати, як живе його одноліток в країні досліджуваної мови з перших вуст, які йому доводиться вирішувати проблеми, чим відрізняється їх спосіб життя від нашого і багато іншого. Навіть самий хороший підручник з точки зору що містяться в ньому текстів до певної міри консервативний, в тому сенсі, що не має місця постійне оновлення інформації про життя носіїв мови, що вивчається. А адже саме такого роду інформація викликає підвищений інтерес і, отже, сприятливо позначається на мотивації оволодіння іноземною мовою. Але також важливо зрозуміти, коли і в якому обсязі варто викор...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності
  • Реферат на тему: Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі нав ...
  • Реферат на тему: Навчання читання іноземною мовою в початковій школі
  • Реферат на тему: Навчання пошуковому читання на різних етапах навчання
  • Реферат на тему: Навчання читання дітей з загальні недорозвиненням мови