Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Визначення конкурентоспроможності продукції мережі ресторанів &Subway& на світовому ринку

Реферат Визначення конкурентоспроможності продукції мережі ресторанів &Subway& на світовому ринку

Введення


Ця курсова робота присвячена темі «Конкурентоспроможність товару на світовому ринку».

Вивчення конкурентоспроможності є актуальною на сьогоднішній день темою, тому що 21 століття - століття ринкових відносин. У зв'язку з розвитком ринку та ринкових відносин загострюється конкуренція. Все більше виробників готові запропонувати свій товар на ринок, тому збільшується асортимент товарів і послуг. Разом з тим підвищуються доходи населення, відповідно зростає попит. При цьому покупці хочуть придбати якісний товар, що задовольняє їхні потреби. А для того, щоб витримувати конкуренцію, протистояти конкуренції і при цьому задовольнити потреби населення товар повинен бути конкурентоспроможним.

Метою даної роботи є вивчення конкурентоспроможності товару на світовому ринку.

Для досягнення мети необхідно вирішити ряд завдань.

1. Вивчити поняття конкурентоспроможності товар на світовому ринку.

. Оцінити конкурентоспроможність продукції конкретної фірми на світовому ринку.

. Виявити шляхи підвищення конкурентоспроможності даної продукції на світовому ринку.

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є конкурентоспроможність.

Для написання даної курсової роботи були використані такі методи, як порівняння, аналіз, угруповання вивченої інформації.

Методологічною основою даної курсової роботи є наукова і навчальна література багатьох авторів.

Були вивчені такі джерела як інтернет-джерела. Дослідження джерел допомагає по-новому поглянути на конкурентоспроможність і дати їй свою оцінку.

Сформульовані вище завдання визначили структуру даної роботи, яка складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

На першому етапі вивчалася теорія питання, була визначена сутність конкурентоспроможності, а також вивчена методологія оцінки конкурентоспроможності товару. Існує безліч факторів, що впливають на конкурентоспроможність товару. Вивчивши ці фактори, підприємства зможуть продати більший обсяг своєї продукції. Проблема якості та конкурентоспроможності продукції носить в сучасному світі універсальний характер. Від того, наскільки успішно вона вирішується, залежить багато в економічному і соціальному житті будь-якої країни, практично будь-якого споживача.

На другому етапі була проаналізована конкурентоспроможність продукції мережі ресторанів швидкого харчування «Subway».

По завершенню дослідження дані рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності даної продукції на світовому ринку.1. Поняття конкурентоспроможності товару на світовому ринку


.1 Поняття і сутність конкурентоспроможності

конкурентоспроможність ринок харчування

Конкурентоспроможність товару - здатність продукції бути привабливою в порівнянні з іншими виробами аналогічного виду і призначення завдяки краще відповідності своїх характеристик вимогам даного ринку і споживчим оцінками.

Під конкуренцією розуміється суперництво на якому-небудь поприщі між окремими юридичними або фізичними особами (конкурентами), зацікавленими в досягненні однієї і тієї ж мети. З погляду господарської організації такою метою є максимізація прибутку в результаті легальних дій із завоювання переваг споживачів.

Конкуренція - це найефективніший механізм автоматичного регулювання пропорцій суспільного виробництва, оскільки систематично змушує знижувати індивідуальні витрати виробництва виробника, економити ресурси, домагатися найбільш раціонального поєднання використовуваних факторів виробництва.

Конкуренція характеризується:

а) наявністю кількох суперників;

б) однієї і тієї ж сферою діяльності;

в) збігається метою.

Характеристики товару визначають його споживчі властивості, які, в свою чергу, включають ряд показників якості цього товару. Конкурентоспроможність товару залежить як від окремого показника, так і їх сукупності.

Показники, що характеризують конкурентоспроможність товару, часто поділяють на дві групи («ціна-якість»):

. Показники, які характеризують споживчі властивості товару (його якість), з яких складається його корисний ефект. Вони являють набір «жорстких» і «м'яких» показників;

. Економічні показники, які характеризують економічні властивості товару (ціну).

«Жорсткі» показники за...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Маркетингові дослідження ринку та оцінка конкурентоспроможності товару
  • Реферат на тему: Маркетингові дослідження ринку та оцінка конкурентоспроможності товару
  • Реферат на тему: Маркетингові дослідження ринку та оцінка конкурентоспроможності товару
  • Реферат на тему: Сутність конкурентоспроможності РФ на світовому ринку
  • Реферат на тему: Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного машинобудування на світовому ...