Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Визначення конкурентоспроможності продукції мережі ресторанів &Subway& на світовому ринку

Реферат Визначення конкурентоспроможності продукції мережі ресторанів &Subway& на світовому ринку

безпечують фізичну можливість використання товару за призначенням і поділяються на такі групи:

- Технічні, які відповідають строго регламентуються стандартам - це показники призначення (властивості і функції товару, що визначають область його застосування), ергономічні показники (характеризують відповідність товару властивостям людського організму), технічні показники (технологічні рішення, надійність , безпека);

- Нормативні - показники відповідності вимогам міжнародних та національних стандартів, нормативів, що діють на ринку, де цей товар передбачається продавати.

«М'які» показники характеризують естетичні (дизайн, колір, упаковку і т. п.) і психологічні (престижність, привабливість, доступність і т. п.) властивості товару.

Виходячи з того, що конкурентоспроможність продукції, товару, визначається її здатністю витримувати конкуренцію, складові елементи конкурентоспроможності безпосередньо випливають із методів конкуренції: цінових і нецінових.

Цінова конкуренція передбачає продаж товарів за нижчими цінами, ніж конкуренти. Вона має багатоцільове призначення: низька ціна може служити інструментом проникнення на нові ринки; низька ціна використовується фірмою як бар'єр проти виходу на ринок конкурентів; в ряді випадків фірми проводять зниження цін як відповідь на дії конкурентів. Цінова конкуренція спрямована на підвищення конкурентоспроможності товару на ринку, тобто ціна виступає складовим елементом конкурентоспроможності товару. Причому, слід зазначити, що покупця цікавлять повні витрати на придбання та експлуатацію даного вироби.

Нецінова конкуренція базується на відмітних особливостях товарів порівняно з конкурентами. Ці відмітні особливості можуть бути пов'язані безпосередньо з якістю самої продукції; з конкурентоспроможністю пропозиції; з фірмою-виробником даного товару; з конкурентними перевагами галузі (конкурентоспроможність галузі); з конкурентними перевагами регіону, території і навіть з країною, в якій виготовлений даний товар.

Розглядаючи якість продукції, як складовий елемент її конкурентоспроможності, необхідно брати до уваги ті властивості продукції і рівень параметрів їх визначальний, які представляють інтерес для споживача і забезпечують задоволення його потреб.

Роль і значення якості продукції постійно зростає під впливом розвитку технологій виробництва і потреб людини. Підйом рівня культури та освіти з кожним днем ??робить споживачів все більш розбірливими і прискіпливими. У забезпеченні конкурентоспроможності вже в 80-ті роки XX ст. вимоги до якості стали визначальними. Більше 80% покупців купуючи продукцію на світовому ринку, тепер воліють ціною якість. Досвід показує: об'єктивно необхідно, щоб витрати на якість становили не менше 15-25% сукупних виробничих витрат. З якістю продукції пов'язані можливості кредитування, інвестицій, надання пільг.

Питання якості - це питання економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Якість характеризується надійністю, довговічністю, безпекою, наявністю або відсутністю рекламації.

В умовах ринку забезпечення конкурентоспроможності, отримання найбільш вигідних контрактів можливі для тих підприємств, у яких рівень якості відповідає вимогам внутрішнього і зовнішнього ринків.

У маркетингових дослідженнях знаходять застосування термін прицільне якість raquo ;, який позначає той рівень якісних параметрів, який найбільшою мірою відповідає потребам і можливостям споживачів відповідного сегмента ринку.

Споживач зацікавлений не тільки в якості самої продукції, але і в наданні йому високоякісних додаткових послуг, пов'язаних з цією продукцією. Глобалізація може припускати не тільки забезпечення прицільного якості товару, а й надання супутніх товарів і послуг, що дають споживачеві ряд додаткових зручностей, а також надання сервісного обслуговування.

Певний вплив на конкурентоспроможність товару надає його пакування та маркування. Крім того, на вигляд упаковки можуть впливати спеціальні вимоги, які висуваються покупцем залежно від специфіки конкретного товару і перспектив його подальшого використання. Так, наприклад, покупець може вимагати спеціальну розфасовку товару з тим, щоб здійснювати його подальшу реалізацію споживачам без додаткової перепакування.

Конкурентоспроможність визначається не тільки рівнем якості, але й сукупністю споживчих властивостей продукції, необхідних і достатніх, для того щоб вона в певний момент часу могла бути реалізована за порівнянними цінами на конкретному ринку.

При великій кількості факторів впливу на конкурентоспроможність товару на ринку, пріоритетну роль грають, як правило, такі:

....


Назад | сторінка 2 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Підвищення конкурентоспроможності товару і управління його якістю
  • Реферат на тему: Маркетингові дослідження ринку та оцінка конкурентоспроможності товару
  • Реферат на тему: Маркетингові дослідження ринку та оцінка конкурентоспроможності товару
  • Реферат на тему: Маркетингові дослідження ринку та оцінка конкурентоспроможності товару
  • Реферат на тему: Конкурентоспроможність товару та управління його якістю