Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Підвищення ефективності виробництва овочів на прикладі СПК &Маяк-Запілля&

Реферат Підвищення ефективності виробництва овочів на прикладі СПК &Маяк-Запілля&

Реферат


Тема курсової роботи: Підвищення ефективності виробництва овочів на прикладі СВК «Маяк-Запілля»

с .: Табл. 18. Бібліогр.- 16 назв.

Ключові слова: овочівництво, ефективність, виробництво овочів, собівартість, прибуток, резерви.

Об'єкт дослідження: СВК «Маяк-Запілля»

У роботі проведено аналіз діяльності СПК «Маяк-Запілля» за 2008-2010 роки, проаналізовано основні виробничі потужності господарства, досліджені питання виробництва овочів. На підставі отриманих даних наведені рекомендації щодо підвищення родючості грунтів і застосуванню технологій при вирощуванні овочевих культур, а також наведені напрямки зниження собівартості і підвищення ефективності виробництва овочів.

Область можливого практичного застосування проведених досліджень: пропозиції і висновки, отримані в даній роботі можуть застосовані в СВК «Маяк-Запілля» для початку вирощування овочевих культур та підвищення їх ефективності виробництва.

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній цифровий матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваної проблеми.Зміст


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЗАВДАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ проізводтсва ОВОЧІВ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

1.1 Народно-господарське значення підвищення ефективності виробництва овочів і характеристика системи показників її вимірювання

.2 Аналіз сучасного стану економіки виробництва овочів в Республіці Білорусь

.3 Особливості розвитку галузі за кордоном

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ У БАЗОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1 Характеристика організації та ефективність використання її ресурсного потенціалу

.2 Виробничий потенціал галузі та її місце в галузевій структурі організації

.3 Аналіз та оцінка ефективності виробництва овочів в організації

.4 Аналіз фінансових результатів роботи організації

РОЗДІЛ 3. РЕЗЕРВИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ У БАЗОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1 Підвищення рівня родючості грунтів

.2 Удосконалення технології виробництва овочів

.3 Зниження собівартості і підвищення рентабельності виробництва овочів

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВСТУП


Овочівництво відноситься до однієї з важливих і складних галузей сільського господарства. Воно дає виключно цінні продукти харчування, попит на які постійно зростає. Продукція овочівництва надходить на ринок як в свіжому, так в консервованому вигляді. Це дозволяє забезпечувати споживачів продукцією практично цілий рік.

Відповідно до організаційно-технологічною схемою овочівництво ділиться на овочівництво відкритого грунту і овочівництво захищеного грунту. В овочівництві відкритого грунту можна виділити виробництво товарних овочів у польових умовах із застосуванням високопродуктивних машин і вирощування овочів на городах з переважним застосуванням ручної праці. Овочівництво захищеного грунту ведеться у великих тепличних комбінатах, є підприємствами промислового типу, і в малогабаритних найпростіших теплицях і укриттях, орієнтованих в основному на застосування ручної праці і елементарних знарядь.

Динаміка і темпи виробництва овочів, рівень забезпеченості населення овочевою продукцією визначається розвитком і розміщенням овочівницького господарства. Успішний розвиток овочівництва залежить від забезпеченості робочою силою, транспортними шляхами для перевезення продукції, гарантованими поблизу ринків збуту.

При вирощуванні овочів слід враховувати особливості, притаманні лише даної галузі сільського господарства. Вирішальне значення мають район розміщення господарства і природно-кліматичні умови.

Сорти овочів розрізняються врожайністю, якісними характеристиками і ціною реалізації. Незважаючи на те, що впровадження більшості сортів розраховане не тільки на підвищення врожайності, а й пристосовності до умов конкретного регіону, деякі види овочевих культур не можуть вирощуватися у певних економічних районах.

Іншою особливістю вирощування овочів є те, що практикується дві схеми їх виробництва - у відкритому і захищеному грунті (виробництво овочів у теплицях). Вони дуже різняться технологічно і вимагають різного рівня та характеру капітальних вкладень і поточних витрат.

Метою роботи є вивчення теоретичних питань розміщення, розвитку овочівництва, оцінка сучасного стану галузі, а також виявлення шляхів підвищення економічної ефективності виробництва овочевої продукції в світі, Республіці Білорусь і зокрема на ВАТ «Маяк-Запілля».

Відпов...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Залежність обсягів виробництва овочевих консервів від валового збору овочів ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності виробництва овочів (на прикладі СВК ім. Кремко)
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності виробництва овочів (на прикладі ВАТ &МАКАРОВО-АГРО& ...
  • Реферат на тему: Аналіз господарської діяльності собівартості овочів захищеного грунту
  • Реферат на тему: Виробничий облік і аналіз овочів захищеного грунту