Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Дослідження етнічних стереотипів в рамках соціальної психології

Реферат Дослідження етнічних стереотипів в рамках соціальної психології

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ В«ГРОДНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Я. Купали В»

В 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

В 

Курсова робота

В 

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ

В РАМКАХ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

В В В В 

ВИКОНАВ:

студент 2 курсу 3 групи

Литвинов М.М.

В 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

Вербова К.В. ,

доцент, кандидат педагогічних наук

В В 

ГРОДНО 2007

В 

Введення. 3

Глава 1: Раса як особлива соціально-психологічна категорія 6 ​​

Глава 2.: Сутність і специфіка етнічних стереотипів. 16

2.1. Поняття стереотипу в психологічній літературі. 16

2.2. Функції і властивості етнічних стереотипів. 19

2.3.Методи вивчення етнічних стереотипів. 24

Висновок. 32

Список літератури: 34


Введення

Зміна соціальної структури суспільства сприяє видозміні форм міжетнічного спілкування. У процесі міжособистісного спілкування проявляються індивідуально-психологічні особливості представників тієї чи іншої етнічної спільності, відбувається обмін інформацією, актуалізується національне свідомість, змінюються інтереси, з'являються взаємні симпатії і антипатії. Більшість дослідників виходять з того, що, належать до однієї нації чи однієї етнічної спільності, поряд з загальнолюдськими якостями володіють особливостями, типовими для всіх представників тільки даної нації або етнічної спільності і нетиповими для представників іншої. Сам факт існування відмінностей у психології спільнот отримав широке визнання: відмінності можуть бути яскраво виражені або можуть мати лише окреслені контури, але вони є. Відособленість кожної спільності, тим не менш, пропонує наявність контактів між ними, в результаті яких етноси отримують певну інформацію один про одного. На підставі досвіду, отриманого під час контактів, формуються етнічні стереотип, які представляють собою усвідомлення характерних з точки зору своєї етнічної групи ознак власної та іншої групи. p> Після розпаду СРСР на території СНД спостерігається надзвичайна складність прояви міжнаціональних відносин не тільки між суверенними державами, а й між етнічними спільнотами всередині держав. Невирішеність соціально-економічних проблем, нестійкість політичної ситуації є сприятливим середовищем для виникнення конфліктів як на індивідуальному, так і груповому рівнях. p> Етнічні стереотипи - узагальнені, стійкі, емоційно насичені, що склалися в історичній практиці міжетнічних відносин, образи етнічних груп, регулюючі сприйняття її представників і планування взаємодії з ними. p> Володіння соціально-психологічних особливостей формування і механізмів функціонування етнічних стереотипів представляє цінність для практичного вирішення питань регулювання міжетнічних відносин і для прогнозу їх розвитку як усередині багатонаціональної держави, так і між представниками різних етнічних спільнот в малих групах. p> Проблема змісту та особливостей прояву етнічних стереотипів дуже слабо вивчена у вітчизняній літературі. До теперішнього часу поки немає досліджень, спеціально присвячених ролі національних стереотипів у розвитку міжнаціонального конфлікту, взаємодії їх компонентів в умовах постійно мінливої вЂ‹вЂ‹соціально-політичної ситуації в країні. Крім того, зовсім не досліджені можливості використання позитивних національних стереотипів як для врегулювання міжнаціональних відносин, так і для профілактики, запобігання та вирішення міжнаціональних конфліктів на будь-якому рівні. Відсутні і дослідження, що дозволяють прогнозувати ефективність спільної діяльності представників різної етнічної приналежності. p> Актуальність проблеми та її недостатня розробленість визначили вибір теми дослідження. p> Об'єктом дослідження є етнічні стереотипи, в першу чергу мислення, а також і поведінки людей. p> Предметом - вивчення етнічних стереотипів.

Мета дослідження полягала в тому, узагальнити відомі психологічній науці дані, різні теоретичні дослідження та експерименти, присвячені проблемі етнічних стереотипів.

Завданнями відповідно є знайомство з різними теоретичними підходами, наявними в літературі з даної теми, структурування інформації, визначення взаємозв'язків між різними психологічними явищами, що впливають на процес утворення стереотипів, і виявлення закономірностей їх формування.

Аналіз поняття "Етнічний стереотип" логічно було б почати з уточнення та конкретизації того, що розуміється під кожною з складових цього терміна. У першій частині роботи ми спробуємо проаналізувати таке складне явище, як е...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль етнічних стереотипів в міжособистісному сприйнятті
  • Реферат на тему: Застосування етнічних стереотипів на уроках фізичної культури
  • Реферат на тему: Дослідження стереотипів про російських туристах в ЗМІ та Інтернеті
  • Реферат на тему: Соціально-психологічні характеристики гендерних стереотипів у юнаків і дівч ...
  • Реферат на тему: Соціологія етнічних спільнот