Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Теоретичні проблеми дослідження невербальних особливостей мови людини

Реферат Теоретичні проблеми дослідження невербальних особливостей мови людини

План

Введення

Глава 1. Теоретичні проблеми дослідження невербальних особливостей мови людини

1.1 Невербальне поведінка: структура і функції

1.2 Вивчення акустичної системи невербальної поведінки людини

1.3 Вивчення оптичної, тактильно - кінестезичної і ольфакторной системи невербальної поведінки людини

Глава 2. Емпіричне дослідження психологічного портрета особистості по невербальних особливостям мови

2.1 Методи діагностики невербальної спілкування

2.2 Результати та їх обговорення

Список літератури


Введення

Актуальність. Проблема психологічного портрета особистості по невербальних особливостям мови відноситься до важливих проблем психології. Будучи одним з найважливіших засобів вираження, мова володіє значним психодиагностическим потенціалом. За промови людини можна багато чого дізнатися про нього. Наукові дослідження в галузі розпізнавання індивідуальних особливостей людини по промови прагне знайти її стійкі характеристики. При цьому можливі два шляхи: дослідити формально-динамічні характеристики мови (Темп, особливості комунікації, модуляції голосу, гучність і т. п.) і змістовні характеристики.

Проблема спілкування, пізнання людьми один одного займає особливе місце в системі підготовки професійних психологів, практичних працівників. Спілкування є особливим видом психологічної діяльності, однієї з цілей якої є сприйняття, розуміння, інтерпретація поведінки особистості та її внутрішнього світу. Психології пізнання людьми один одного відводиться центральне місце в системі проблем загальної та соціальної психології.

Серед широкого кола питань, що відносяться до проблеми психологічного портрета особистості по невербальних особливостям мови, особливий інтерес представляють тематики, пов'язані з дослідженням невербального поведінки особистості, його сприйняття, впізнання, інтерпретації. Крім общепсихологического інтересу, подібні дослідження мають важливі прикладні, практичні застосування, насамперед у системі автоматичного розпізнавання і синтезу мови, при проведенні судово-криміналістичних експертиз, при формуванні іміджу в бажаному напрямку, при діагностиці різних мовних і психічних патологій, у сфері мистецтва, наприклад у сценічній діяльності.

Невербальне поведінка грає значну роль у процесі взаємодії людей. Тому в даний час так актуальна проблема вивчення особливостей невербальної комунікації людини.

Розробленість. У вітчизняній психології вивченню невербальних особливостей мови присвячено досить багато досліджень (Ільїн Є.П., Лабунська В.А., Панасюк О.Ю., Горєлов І.М., Бажин Е.Ф., Манеров В.Х., Носенко Е.Л.) Також проблемою невербального поведінки займалися зарубіжні психологи зібрали великий експериментальний матеріал дав можливість сформулювати цілий ряд теоретичних положень (К. Ізард, П.Екман, У.Фрізен, А. Піза, Д.Фаст, Е. Хол і ін)

До характеристикам, за якими судять про зміну мови, відносять інтонаційне оформлення, чіткість дикції, логічний наголос, чистота звучання голосу, лексичне багатство, вільне і точний вираз думок і емоцій.

Вивченню відображення емоційного стану в інтонації були присвячені роботи Вітта, Галунова, Манерова, Попова; в інтенсивності і частоті основного тону голосу - Носенко; в темпі артикулювання і паузаціі - Вітт, Носенко. p> Н.П.Фетіскін виявив ознаки неекспресивний монотонної мови. До неї відноситься байдуже виклад матеріалу, автономність його викладу, рідке використання питальній інтонації, ліричних наголосів, прискорення і уповільнення мови.

Дослідники У.Хеллс, Л.Е.Аболін, А.Е.Ольшаннікова займалися вивченням експресивних каналів емоцій.

П.Екман, У.Фрізен розробили концепцію В«невербальної витоку інформації. Ними були проранжовано частини тіла щодо їх здатності передачі інформації про емоціях людини.

Сьогодні психологічна наука відзначає наявність значних індивідуальних відмінностей у точності, успішності впізнання невербальної поведінки, що вимагає як теоретично, так і експериментальних прикладних досліджень. В даний час ідея про деяку автономії невербальної поведінки знаходить підтвердження в роботах сучасних психологів, в яких вони наділяються, крім функцій доповнення та заміщення мовного висловлювання такими функціями, як регуляція міжособистісних відносин, репрезентація емоційних станів і т.д.

Д. Фаст, Е. Хол. Мова тіла. Як зрозуміти іноземця без слів. У цій книзі представлені дві цікаві роботи американських вчених Джуліуса Фаста та Едуарда Холла.

Дж. Фаст у своїй книзі В«Мова тілаВ» зібрав і узагальнив дані дослідження науки кінесика, яка вивчає поведінкові прояви безсовісного спілкування між людьми. Автор встановив зв'язок між спеціальними жестами, позами, рухами тіла однієї людини і вмістом тієї інформації, яку він передає в питаннях, відповідях, і заявах. Зміст книги може виявитися особливо...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка фізичних особливостей людини в стійких порівняннях англійської мови ...
  • Реферат на тему: Вивчення проблеми використання невербальних засобів спілкування та створенн ...
  • Реферат на тему: Специфіка прояву агресивних станів людини в невербальних компонентах комуні ...
  • Реферат на тему: Дослідження індивідуального стилю поведінки дітей молодшого шкільного віку ...
  • Реферат на тему: Розвиток професійної чутливості психолога до сприйняття й оцінки особливост ...