Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Роль спілкування дитини раннього віку з дорослими

Реферат Роль спілкування дитини раннього віку з дорослими

ВСТУП.


Проблема спілкування дітей раннього віку з дорослими дуже актуальна і злободенна. Дослідженнями видатних вітчизняних психологів доведено, що спілкування - найважливіший фактор психічного розвитку дитини/Венгер Л. Я., Коломенський Я. П., Лісіна М. І., Запорожець А. А. І ін/Вивченням цієї проблеми вони почали займатися з 50-х років. Як відомо, спілкування - це перша людська діяльність, що виникає на зорі становлення людського суспільства. Людина спілкувався з приводу/мотиву/добування засобів до існування/полювання, приготування їжі, одягу та ін/

У дослідженнях провідних вітчизняних психологів доведено, що потреба в спілкуванні у дітей є базисом для подальшого розвитку всієї психіки і особистості вже на ранніх етапах онтогенезу. /Венгер Л. А., Виготський Л. С., Лісіна М. І., Мухіна В. С., Рузская А. С. та ін /. Саме в процесі спілкування з іншими людьми дитина засвоює людський досвід. Без спілкування неможливо встановлення психічного контакту між людьми.

Поза людського спілкування неможливо розвиток особистості дитини/підтвердженням того є діти - мауглі. Дефіцит спілкування дорослого з дитиною, на думку фахівців, веде до різних порушень: в одних випадках до виникнення затримки психічного розвитку, в інших - до педагогічної занедбаності, а в більш важких випадках - навіть до загибелі дітей на ранніх етапах онтогенезу/в дитячому і ранньому віці /. Також відсутність спілкування з дітьми призводить до наступних результатів: як свідчать численні факти, будучи позбавленим спілкування з собі подібними, людський індивід, навіть якщо він, як організм цілком збережений, проте залишається біологічною істотою в своєму психічному розвитку. Достовірними ще є факти, що свідчать про те, що недостатнє спілкування або повна його відсутність згубно позначається на розвитку дітей. Наприклад, явище госпіталізму, що виникає в закритих дитячих установах: із - за дефіциту спілкування з дорослими діти починають різко відставати в розвитку. Якби з народження дитина була позбавлена ​​можливості спілкуватися з дорослими і однолітками, то він не став би культурно і морально розвиненим людиною, був би до кінця життя приречений залишатися напівживим, лише зовні, анатомо - фізіологічно нагадує людини.

Психічне розвиток дитини починається з спілкування. Це перший вид соціальної активності, що виникає в онтогенезі і завдяки якому дитина отримує необхідну для його індивідуального розвитку інформацію.

Спілкування - один з найважливіших факторів загального психічного розвитку дитини. Тільки в контакті з дорослими людьми можливо засвоєння дітьми суспільно-історичного досвіду людства.

В даний час увага багатьох психологів у всьому світі притягнуто до проблем раннього дитинства. Цей інтерес далеко не випадковий, оскільки виявляється, що перші роки життя є періодом найбільш інтенсивного і морального розвитку, коли закладається фундамент фізичного, психічного і морального здоров'я. Від того, в яких умовах воно буде протікати, багато в чому залежить майбутнє дитини. Ще не народжений дитина - це її людська істота. Вплив відносин матері до ще народженої дитини винятково важливо для його розвитку. Також важливі взаємини матері і батька.

Любов, з якою мати виношує дитину; думки, пов'язані з його появою; багатство спілкування, яке мати поділяє з ним, впливають на розвивається психіку дитини.

Багато дослідників (Р. Спітц, Дж. Боулбі) відзначали, що відрив дитини від матері в перші роки життя викликає значні порушення в психічному розвитку дитини, що накладає незгладимий відбиток на всю його життя. А. Джерсилд, описуючи емоційний розвиток дітей, зазначав, що здатність дитини любити оточуючих тісно пов'язана з тим, скільки любові він отримав сам і в якій формі вона виражалася.

Л. С. Виготський вважав, що ставлення дитини до світу - залежна і похідна величина від самих безпосередніх і конкретних його відносин до дорослої людини.

Тому так важливо закласти основу довірчих відносин між дитиною і дорослим, забезпечивши емоційно і психологічно сприятливі умови для гармонійного розвитку дитини.

Роблячи висновки з вищесказаного, хочеться відзначити, що спілкування має займати не останнє місце, спілкуватися з дитиною треба з самого дитинства, тим самим створюються умови для розвитку творчої, гармонійної, всебічно розвиненої особистості.

Враховуючи ці дані, тема курсової роботи є актуальною. p> Мета даної роботи полягає в тому, щоб на основі отриманих в ході досліджень інформації, визначити роль і місце спілкування дитини з дорослими в ході його психічного розвитку.

У Згідно з метою даної роботи, визначаються наступні завдання:

1. Вивчити психолого-педагогічну літературу з вивчення та опису ролі спілкування дітей раннього віку з дорослими.

2. Розкрити основні особливості спілкування дітей з дорослими. p> 3. Визначити вплив спілкування на психічний розвиток дитини.

У даній робот...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Виховання позитивних якостей особистості дитини дошкільного віку в процесі ...
  • Реферат на тему: Особливості спілкування дитини в дитинстві з дорослими
  • Реферат на тему: Вивчення особливостей спілкування матері і дитини із церебральним паралічем ...
  • Реферат на тему: Проблеми спілкування вашої дитини з іншими людьми
  • Реферат на тему: Розвиток культури спілкування дитини, що виховується в умовах дитячого саду ...