Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Психолого-педагогічні чинники виникнення конфліктів в юнацькому віці

Реферат Психолого-педагогічні чинники виникнення конфліктів в юнацькому віці

Установа освіти

Білоруський державний педагогічний університет

ім. М. Танка

В 

Кафедра психології

В В 

Психолого-педагогічні чинники виникнення конфліктів у юнацькому віці

В В В В 

курсова робота студента

III курсу 33 групи

факультету народної культури

Лебедєва Олексія Юрійовича

В 

науковий керівник:

Макаренко Ольга Анатоліївна

В В В В В В 

Мінськ, 2006

В 

ЗМІСТ

В 

Введення

ГЛАВА 1. Теоретична частина

Поняття конфлікту у вітчизняній і зарубіжній психології

1.2. Сутність конфлікту, об'єкт і предмет конфліктології

1.3. Дослідження конфліктів у західних і російськомовних країнах

1.4. Становлення особистості в юнацькому віці

1.5. Напруженість у відносинах між юнаками та батьками

1.6. Суть конфлікту; фактори, що впливають на виникнення конфлікту; наслідки конфліктів

РОЗДІЛ 2. Емпіричне дослідження

2.1. Методи та організація дослідження

2.2. Аналіз проведеного дослідження і обробка результатів

2.3. Рекомендації

Висновок

Список використаних джерел

Додаток

В 

Введення

Актуальність: людина живе в суспільстві. Суспільство складається з особистостей, пов'язаних між собою родинними, професійними, релігійними зв'язками. У кожного є свої потреби, прагнення, цілі. Спільність прагнень, цілей, потреб супроводжує створенню груп, коаліцій, партій. p> Схожість прагнень може призвести до виникнення розбіжностей між групами і особистостями. Значить, тут вже доречно ввести таке поняття як конфлікт. Т.к. це досить часте психологічне явище в нашому суспільстві. p> Виникнення конфлікту залежить від того, як сприймається і розуміється ситуація, а так само, як поводяться її учасники. p> Тому тема моєї курсової роботи В«психолого-педагогічні чинники виникнення конфліктів в юнацькому віці В»є на сьогодні однією з найактуальніших в психології.

Мета роботи: є дослідження виникнення конфліктів в юнацькому віці.

Об'єкт дослідження: поведінка особистості в конфліктній ситуації.

Предмет дослідження: взаємозв'язок батьків і стилів поведінки особистості в конфлікті.

Гіпотеза дослідження: уявлення про поведінку в конфлікті між батьками і дітьми старшого шкільного віку визначає: конфлікт з приводу економічних взаємин всередині сім'ї; недостатня ступінь довіри батьків до своїх дітей; конфлікти найчастіше трапляються між юнаками та батьками.

Завдання дослідження:

1. провести аналіз літератури з проблеми виникнення конфлікту в старшому шкільному віці.

2. вивчення конфлікту в західних і російськомовних країнах.

3. досліджувати конфлікт в юнацькому віці.

4. виявлення взаємозв'язку між батьками і дітьми юнацького віку.

В якості методів дослідження були використані: робота з літературою, анкетування.

В 

ГЛАВА 1. Теоретична частина

В 

1.1 Поняття конфлікту у вітчизняній та зарубіжній психології

1.2. Сутність конфлікту, об'єкт і предмет конфліктології


Конфлікт - вельми складне соціальне і психологічне явище, успішність вивчення якого багато в чому залежить від якості вихідних методологічних і теоретичних передумов, використовуваних методів. Рішення розглянутих нижче проблем може сприяти подоланню тих труднощів, які вже позначилися у зв'язку з визначенням сутності конфлікту, об'єкту і предмета конфліктології.

Перш за все, необхідно максимально чітко визначити зміст, який ми вкладаємо в поняття В«конфліктВ», позначивши тим самим кордону предметної області конфліктології. Найбільш поширені два підходи до розуміння конфлікту. При одному з них конфлікт визначається як зіткнення сторін, думок, сил, тобто дуже широко. При такому підході конфлікти можливі й в неживій природі. Поняття В«конфліктВ» і В«протиріччяВ» фактично стають порівнянними за об'ємом. Інший підхід полягає в розумінні конфлікту як зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів опонентів або суб'єктів взаємодії. Тут передбачається, що суб'єктом конфліктної взаємодії може бути або окрема людина, або люди і групи людей.

Прогрес науки, особливо на етапі її становлення, залежить від того, наскільки вдало визначені межі предмету її вивчення. Важливо, з одного боку, не упустити нічого, так як при цьому втрачається системне уявлення про предмет, з іншого боку - не включити в предмет нічого зайвого, оскільки це призводить до розширення кола досліджуваних явищ, збільшенню обсягу д...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження впливу конфлікту на соціум на прикладі студентської групи
  • Реферат на тему: Експериментальне дослідження впливу рівня інтелекту на шкільну успішність у ...
  • Реферат на тему: Поняття конфлікту в філософії, соціології та психології
  • Реферат на тему: Причини виникнення конфлікту. Антикризове управління
  • Реферат на тему: Психологічні особливості внутрішньоособистісних та міжособистісного конфлік ...