Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Формування бренду ВНЗ на ринку освітніх послуг Росії

Реферат Формування бренду ВНЗ на ринку освітніх послуг Росії

Реферат на тему:

В« ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ВУЗУ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ РОСІЇ В»


Введення


Російська освітня система вступила в період складних якісних змін. Можна констатувати, що до теперішнього часу в рамках приєднання РФ до Болонської конвенції в нашій державі здійснено перехід від унітарної освіти до багатоступінчастої моделі освіти за вибором. Поява різноманітних форм навчальних закладів, посилення диференціації та індивідуалізації програм навчання дозволяють вузам задовольнити запити кожного студента щодо якості надання і складу освітніх послуг.

При цьому сучасна демографічна ситуація, яку багато дослідники-соціологи небезпідставно характеризують як В«демографічний провал В», в найближчі роки буде тільки посилюватися. Це означає, що всі російські вузи повинні бути готові до гострої конкурентної боротьби за абітурієнта, яка вже розгортається і сяють якої буде посилюватися в найближче десятиліття. Сьогодні, як ніколи раніше, потрібні серйозні дослідження даного ринку та вдосконалення методів залучення споживачів освітніх послуг.

Брендінг, будучи самим сучасним і ефективним способом залучення й утримання уваги споживачів, найкращим чином відповідає цим викликам і загрозам. Вузам життєво необхідно усвідомити важливість активного використання інструментарію формування брендів для управління прийняттям рішень і поведінкою абітурієнтів.

Метою дослідження , описаного в цій статті, стала адаптація раніше розробленої автором технології формування бренду [6] для побудови бренду вузу на сучасному російському ринку освітніх послуг і застосування даної технології для створення бренду Санкт-Петербурзького державного університету сервісу та економіки (СПбГУСЕ).

Виділено наступні завдання дослідження: 1) вивчити і описати управлінську проблему формування бренду вузу; 2) дослідити фактори прийняття рішення і мотивації, що визначають поведінку споживачів на ринку освітніх послуг Росії, 3) розробити програму формування бренду вузу на ринку освітніх послуг Росії і виробити рекомендації з реалізації даної програми стосовно до СПбГУСЕ.


Організаційна структура і поточне ринкове становище СПбГУСЕ


До складу СПбГУСЕ входять філії, представництва, інститути та кафедри, науково-дослідні інститути, науково-дослідні підрозділи, аспірантура, магістратура, структурні підрозділи додаткової професійної освіти, підготовчі курси, технікум, об'єкти виробничої, спортивної та соціально-культурної інфраструктури, друкарня, редакційно-видавничий відділ та інші структури, здійснюють освітню, наукову чи науково-дослідну діяльність.

Вуз має 11 філій і 7 факультетів, які здійснюють освітню діяльність у регіонах Росії. Представництва СПбГУСЕ, організовані в трьох російських містах, ведуть профорієнтаційну діяльність.

До складу СПбГУСЕ входять (на правах факультетів) Політехнічний технікум і вісім інститутів:

Інститут економіки і управління підприємствами сервісу;

Інститут туризму і міжнародних економічних відносин;

Інститут соціології та управління соціальними процесами;

Інститут сервісу автотранспорту, комунальної та побутової техніки;

Інститут дизайну та декоративно-прикладного мистецтва;

Інститут регіональної економіки та управління;

Інститут торгівлі та ресторанного бізнесу;

Юридичний інститут.

За підсумками приймальної кампанії 2009 р. СПбГУСЕ посів перше місце серед санкт-петербурзьких вузів за кількістю претендентів на одне бюджетне місце: середній конкурс становив 46,76 особи на місце. З цього показником СПбГУСЕ випередив навіть Санкт-Петербурзьку державну академію театрального мистецтва, традиційно лідирувала протягом останніх кількох років.

Незважаючи на існуючу в багатьох російських вузах в 2009 р. проблему заповнюваності бюджетних місць, в СПбГУСЕ всі бюджетні місця були розподілені вже в ході В«першої хвиліВ» зарахування та успішно проведений прийом студентів для навчання на контрактній основі. Цьому сприяла насамперед унікальність профілю навчального закладу: СПбГУСЕ - єдиний на Північно-Заході Росії вуз, що веде підготовку фахівців в області сервісу по спеціальностями сфери послуг, віднесених Міністерством науки і освіти РФ до числа найбільш затребуваних у найближчому майбутньому.

У 2009 р. серед санкт-петербурзьких вузів СПбГУСЕ по показниками лояльності і популярності займав друге місце, поступаючись лише беззастережному лідерові ринку освітніх послуг - Санкт-Петербурзькому державному університету.

Безпосередніми конкурентами СПбГУСЕ в Санкт-Петербурзі є Російський державний педагогічний університет ім. А.І. Герцена (Третє місце за кількістю абітурієнтів, які збираються вступати до даного вузу) і Санкт-Петербурзький державний університет...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Комерціалізація системи освіти і формування ринку освітніх послуг
  • Реферат на тему: Аналіз ринку освітніх послуг в сучасній Росії
  • Реферат на тему: Методика опитування споживачів освітніх послуг по відношенню до якості осві ...
  • Реферат на тему: Маркетингове дослідження ринку фітнес послуг в Санкт-Петербурзі
  • Реферат на тему: Аналіз ринку освітніх послуг