Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Англійська мова

Реферат Англійська мова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

В«Забайкальський державний університетВ»

(ФГБОУ ВПО В«ЗабГУ")

Заочний факультет

Факультет додаткової професійної освіти

Кафедра регіонознавства Північної Америки
Методичні вказівки

до програми навчання іноземної мови

студентів немовних спеціальностей

напрямок 080100.62 - Економіка


АНГЛІЙСЬКА МОВАТ.Б. Макарова


Чита 2011. br/>

ВСТУП


Пропоновані методичні вказівки призначені для студентів факультетів немовних спеціальностей і включають наступні розділи: основні правила читання в англійській мові, теоретичні відомості з граматичним аспектам англійської мови, необхідних правильного виконання контрольних завданьРОЗДІЛ I Вимоги, пропоновані до СТУДЕНТАМ ЗАОЧНОЇ ФАКУЛЬТЕТУ І ФАКУЛЬТЕТУ ДОДАТКОВОГО ОСВІТИ


Цілі і завдання курсу. Основною метою навчання студентів англійської мови є досягнення ними практичного володіння цією мовою, що передбачає формування вміння самостійно читати літературу за фахом ВНЗ з метою вилучення інформації з іншомовних джерел. Тому такі види мовленнєвої діяльності, як усне мовлення і лист використовуються протягом всього курсу як засіб навчання самостійно. p align="justify"> Переклад (усний і письмовий) протягом усього курсу навчання використовується: а) як засіб навчання, б) для контролю розуміння прочитаного, в) в якості можливого способу передачі отриманої при читанні інформації.

Дана програма передбачає, головним чином, самостійну роботу студентів. Робота під керівництвом викладача розрахована на кількість навчальних годин відповідно у навчальним планом, які використовуються для групових занять різного характеру (настановні, контрольно-закріпні та ін), і годинник для самостійної роботи. p align="justify"> Оскільки особи, які навчаються на заочному факультеті та факультеті додаткової професійної освіти, мають іноді значна перерва в заняттях або недостатній рівень підготовки з англійської мови, програма включає граматичний і лексичний матеріал, необхідний для оволодіння вміннями та навичками читання літератури за фахом.

СТРУКТУРА КУРСУ

Відповідно до діючих навчальними планами для немовних спеціальностей напряму "Економіка" на дисципліну Іноземна мова відводиться 32 години обов'язкових аудиторних занять і 256 годин самостійної роботи. За 1-ий курс навчання студенти виконують 2 контрольні роботи (перший семестр - контрольна робота № 1, другий семестр - контрольна робота № 2), здає залік (1,2 сем.) На другому курсі в третьому семестрі студенти виконують контрольну № 3 та здають залік (3 сем.); в четвертому семестрі - контрольну роботу № 4 і складають іспит (4 сем.).

Розподіл навчальних годин

сем.: 8 годин аудиторних занять, 64 години самостійної роботи. Студент виконує контрольну роботу № 1 і здає залік. p align="justify"> сем: 8 годин аудиторних занять, 64 години самостійної роботи. Студент виконує контрольну роботу № 2 і здає залік. p align="justify"> сем: 8 годин аудиторних занять, 64 години самостійної роботи. Студент виконує контрольну роботу № 3 та здає залік. p align="justify"> сем: 8:00 аудиторних занять, 64 години самостійної роботи. Студент виконує контрольну роботу № 4 і здає іспит. p align="justify"> ВИМОГИ до заліків та іспитів

Залік. До заліку допускаються студенти, САМОСТІЙНО виконали завдання контрольних робіт № 1, 2, 3. p align="justify"> Для отримання заліку студент повинен вміти:

а) дати пояснення по завданнях контрольної роботи, що містить вивчений граматичний матеріал.

Форма перевірки розуміння - усний переклад з поясненням, чому саме так перекладається дане граматичне явище.

Іспит. До іспиту з англійської мови допускаються студенти, які мають заліки за 1, 2, 3 семестри, САМОСТІЙНО виконали письмову контрольну роботу № 4 і виконали письмовий переклад тексту економічної тематики. p align="justify"> На іспиті з англійської мови перевіряються такі вміння:

а) перевести зі словником текст за фахом. Форма перевірки розуміння - письмовий переклад. p align="justify"> Норма перекладу - 1000 друкованих знаків на годину письмово. p align="justify"> Форма перевірки розуміння - переклад на російську мову.

Час підготовки - 60 хвилин.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ МОВНИЙ МА...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз дослідження проблеми організації самостійної роботи студентів початк ...
  • Реферат на тему: Письмовий переклад з англійської мови на російську спеціального тексту з по ...
  • Реферат на тему: Організація та проведення класної Самостійної роботи з англійської мови в м ...
  • Реферат на тему: Письмовий переклад з англійської мови на російську "DNA Replication in ...
  • Реферат на тему: Організація самостійної роботи учнів на уроках іноземної мови