Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Функціонування фразеологічних одиниць у газетних статтях

Реферат Функціонування фразеологічних одиниць у газетних статтях

Зміст

Введення

Глава 1. Традиційне використання ФЕ в заголовках газет

1.1 Фразеологізми і суміжні з ними конструкції

1.2. Роль фразеологізмів на сторінках В«Нової газети В»

Глава 2.Трансформація фразеологічних одиниць та їх роль у мові В«Нової газетиВ»

2.1 Прийоми використання фразеологізмів на сторінках В«Нової газетиВ»

2.2. Індивідуально - авторські перетворення фразеологізмів

2.3.Фразеологіческій каламбур в В«Новій газеті В»

Висновок

Література

В 

Введення


Про фразеології написано безліч статей, книг, дисертацій, а інтерес до цієї галузі мови виникає ні у дослідників, ні в тих, хто просто небайдужий до слова. Підтверджується точність формули, висловленої ще на зорі століття відомим датським мовознавцем Отто Есперсеном, який назвав фразеологію В«деспотично примхливою і невловимою річчю В». Сам факт наявності в мові крім слів цілих словесних комплексів, які іноді тотожні речі, а частіше являють собою унікальний лінгвістичний феномен, що відрізняється яскравою виразністю, образністю та емоційністю, служить для нас приводом до того, щоб дослідити саме цей розділ мовознавства. Однак фразеологія як сукупність всіх стійких виразів у тій чи іншій мові - занадто широке поле діяльності для такий слабкий роботи, як дана.

Фразеологізм - душа кожної культури. Вони передаються з вуст в уста, від покоління до покоління. Знайомство з фразеологією дозволяє глибше зрозуміти історію народу, його ставлення до людських достоїнств і недоліків, специфіку світогляду.

У лексичному складі мови фразеологізми займають значне місце, оскільки вони образно і точно передають думка, відображають різні сторони дійсності. Фразеологізми по більшій частини не тільки позначають певне явище дійсності, а й характеризують його, дають йому певну оцінку. В«У смисловому відношенні вони відповідають єдиним поняттям, виражаючи значення предметності, процесу, якості, властивості або способу, мають граматичні категорії, що визначаються морфологічними формами і синтаксичною функцією в реченні, і виявляють закономірності в співвідношенні із загальною системою мови, які проявляються в лексичної сполучуваності, стилістичної і емоційно-експресивного забарвленні значення та синонімічних зв'язках В». [6, 49]

Н.М. Шанський вважає, що дослідження фразеологічних зворотів дозволяє вирішити цілий ряд дуже важливих і складних питань, що стосуються значущих одиниць мови в цілому, характеру лексичного значення слова, співвідношення синтаксичної сполучуваності слів і їх значення, різних питань словотвору та етимології, ряду проблем орфографії, стилістики, художньої мови і т.д. [8, 4]

Початок наукової розробки російської фразеології як самостійної лінгвістичної дисципліни було покладено відомими працями академіка В. В. Виноградова. У последуюшіе роки було написано величезна кількість робіт, присвячених аналізу фразеологічного складу творів художньої, суспільно-політичної, науково-популярної, художньо-документальної, мемуарної та іншої літератури. Сюди ж примикають і численні дослідження, що відносяться до вивчення стилістичних функцій фразеологізмів у ЗМІ. p> У цілому ряді робіт фразеологізми аналізуються в семантичному, лексико-семантичному, морфологічному і синтаксичному відношенні.

Особливе місце займають дослідження семантики фразеологічних зворотів. Досить докладно вивчена семантична парадигма фразеологізмів: варіантність фразеологічних одиниць, їх синонімія і антонімія, багатозначність і т.д. Разом з тим поки ще залишається, наприклад, нез'ясованим співвідношення лексичного значення з фразеологічним, що не визначено сутність фразеологічного значення, що не повністю виявлені лексико-семантичні властивості компонентів і т.д.

Окремі мовознавці головне відмінність між лексичним і фразеологічним значенням бачать в різному характері їх образності. У лексичному значенні образність нібито має більше уточнюючий характер, ніж у фразеологічному. У дійсності, однак, виявляється, що оцінка через слово і фразеологізм багато в чому збігається. Так, і у слові з переносним значенням, і в фразеологізмі з узагальнено-переносним значенням, можна виявити одні й ті ж компоненти кваліфікаційної групи: власне кваліфікацію, об'єкт кваліфікації і, нарешті, підстава кваліфікації.

Слово із переносним значенням може бути розгорнуто за окремими його властивостями. Так В. Н. Телія дає наступну мовну оцінку слову "шкапа": ... така коня (об'єкт кваліфікації), яку мовець (Суб'єкт кваліфікації) вважає в порівнянні з "нормальними" кіньми (підстава кваліфікації) поганий (власне кваліфікація) через її немічності або непоказного виду (предмет кваліфікації). При такому стані речей встановити, в якою мірою фразеологізми типу голова на плечах або дубина стоеросовая, мідний лоб абстрактніше слів Тяму...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Узуальное перетворення адвербальних фразеологічних одиниць англійської мови ...
  • Реферат на тему: Походження фразеологічних одиниць сучасної англійської мови
  • Реферат на тему: Семантичні особливості фразеологічних одиниць біблійного походження в англі ...
  • Реферат на тему: Фразеологія. Особливості вживання фразеологічних зворотів у мові
  • Реферат на тему: Структура російських фразеологічних зворотів з компонентами &органи мови&