Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Організація управлінських рішень

Реферат Організація управлінських рішень


Конспект лекцій

з дисципліни

В«Управлінські рішенняВ»


Тема 1. Сутність, роль, класифікація управлінських рішень


У складі проблем сучасного менеджменту однією з пріоритетних є розроблення, прийняття та виконання управлінського решения. Вона має дуже високу практичну значимість, яка об'єктивно зростає в міру ускладнення господарських ситуацій і управлінських завдань. Про це свідчать збільшуються масштаби втрат у результаті навіть невеликих помилок, допущених в рішеннях. p align="justify"> Як відносно самостійна ця проблема сформувалася приблизно до середини 60-х років ХХ ст. в основному завдяки роботам американських вчених Г. Саймонс, ДЖ. Марчс і Р. Сайертс. У 70-80-х роках сфера досліджень управлінського рішення значно розширилася, її змістовність, глибина підвищилися. p align="justify"> Управлінське рішення - базова категорія в системі управлінських категорій. Її зміст співвідноситься зі змістом усіх інших управлінських категорій: цілями, функціями, діями, проблемами. Сенс управлінської діяльності полягає в забезпечення досягнення цілей організації, усуненні проблем, що виникли в її розвитку. І те й інше відбувається за допомогою прийняття та виконання рішень. Управлінський процес - це безперервна послідовність розробки, затвердження та реалізації рішень. Цим визначається значущість вивчення природи, сутності рішень. p align="justify"> Управлінське рішення - це вибір варіанту управлінських дій з декількох можливих, альтернативних варіантів, або - вибір альтернативи. Необхідність такого вибору об'єктивна. У реальній господарській практиці, як правило, існує кілька варіантів управлінських дій, спрямованих на досягнення цілей організації, рішення виниклих проблем. Оскільки варіанти нерівноцінні за різними параметрами (термінах, ресурсам та ін) потрібно виявити кращий і реалізувати його. p align="justify"> Необхідність такого вибору постійно виникає в життєдіяльності людей: вибір найбільш зручного транспортного маршруту, вибір спеціальності при вступі до професійного навчального закладу, вибір банківського вкладу та ін Тобто рішення є універсальною формою поведінки і окремої людини, і соціальних груп, і організацій.

Управлінські рішення в організаціях відрізняються від рішень у приватного життя людей. Ці відмінності виявляються за такими напрямками. По-перше, апарат управління організації приймає рішення, виходячи з інтересів організації, а людина у приватному житті - виходячи з власних інтересів. По-друге, наслідки приватного вибору можуть відбитися тільки на особистому житті індивіда чи близьких йому людей. Наслідки вибору менеджера організації можуть зробити сильний вплив на стан організації, становище її працівників, на характер соціально-економічного розвитку цілих регіонів. Наприклад, рішення про закриття нерентабельного підприємства може істотно підвищити рівень безробіття в регіоні. По-третє, в організаціях існує поділ управлінської праці, тобто одні працівники (менеджери) розробляють управлінське рішення, інші стверджують його, треті - виконують. У приватному житті такого поділу праці, як правило, немає, тобто кожна людина самостійно розробляє, затверджує і виконує рішення. По-четверте, в організаціях рішення розробляються професіоналами, тобто людьми, що володіють спеціальною підготовкою, знаннями, досвідом. І це - обов'язкова умова ефективної діяльності менеджерів. У приватному житті кожна людина змушений приймати рішення безвідносно до своїх можливостей. p align="justify"> Управлінське рішення - складна за складом категорія. Її зміст утворюють такі складові. Перша - планова. Її зміст проявляється в тому, будь-яке рішення - це по суті план майбутніх дій менеджера і інших учасників реалізації рішення. Друга складова - психологічна. Вона проявляється в тому, що прийняття рішень - це результат логіко-розумової діяльності людини. Це вольовий акт, вимагає напруження психіки, витрачання нервової енергії менеджера. Третя складова - інформаційна, прийняття рішень засноване на інформаційному процесі, що складається в зборі, обробці, аналізі інформації і прийняття рішень - це процес перетворення вихідної інформації в інформацію реалізованого варіанта дій. Четверта складова - юридична. Вона проявляється в тому, що зміст рішення повинно відповідати певним нормам, правилам (наприклад, федеральному, регіональному, муніципальному законодавствам, статутом організації та ін.) І твердження його повинне мати відповідну нормативно-правову основу. П'ята складова - організаційна. Її наявність визначається тим, що прийняття рішень вимагає виконання менеджером комплексу організаційних дій, спрямованих на виявлення проблем у розвитку організації, розробку варіантів вирішення, його затвердження, виконання, оцінку. p ali...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Модель прийняття управлінського рішення на основі аналізу управлінських стр ...
  • Реферат на тему: Аналіз проблем організації виконання управлінських рішень
  • Реферат на тему: Контроль та аналіз виконання виробничої програми організації, використання ...
  • Реферат на тему: Процес розробки, прийняття, та реалізації управлінських рішень
  • Реферат на тему: Прийняття управлінських рішень щодо вибору системи оплати праці в умовах фі ...