Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Диференціальне рівняння відносного руху механічної системи

Реферат Диференціальне рівняння відносного руху механічної системи

Завдання

В 

Вихідні дані

Форма тіла 1

Однорідна пластина

Маса тіла 1

m 1

кг

5

Маса матеріальної точки 2

m 2

кг

0,1

Розміри

a

м

2

В 

h

м

3

Узагальнені координати

Позначення

Початкові значення для I етапу

В 

q1 = j

радий

j 0 = 0

В 

q2 = x

м

x 0 = 0,8

Жорсткість пружини

з

Н/м

10

Довжина вільної пружини

l 0

м

0,8

Кутова швидкість тіла 1

w 1

рад/c

4

Кінець I етапу руху

t 1

з

5

Кінець II етапу руху

t 2

з

5


В 

Зміст


Введення 1. Поведінка системи в умовах стабільного закону руху 2. Поведінка системи в конкретних умовах 3. Поведінки системи в умовах малих коливань Список використаної літератури В В  Введення

Вивчення теоретичної механіки як однією з фундаментальних фізико-математичних дисциплін відіграє важливу роль у підготовці фахівців з механіко-математичним та інженерним напрямками. Воно дозволяє майбутнім фахівцям не тільки одержати глибокі знання про природі, а й виробляє у них необхідні навички для вирішення складних наукових і технічних завдань, для яких потрібна побудова математичних моделей різноманітних механічних систем, розвиває здатності до наукових узагальнень і висновків

Теоретична механіка, як частина природознавства, що використовує математичні методи, має справу не з самими матеріальними об'єктами, а їх математичними моделями. Такими моделями є матеріальні точки, системи матеріальних точок, тверді тіла і деформируемая суцільна середу. У курсовій роботі розглядаються найпростіші системи, які складаються з твердих тіл, які вчиняють найпростіші руху, і переміщається по тілу матеріальної точки.

1. Поведінка з істем и в умовах стабільного закону руху

В  1.1 Відносний рух матеріальної точки
В 

Рис.1 Схема механічної системи і діють на кульку сили


Зв'яжемо рухливу систему координат Оxy з обертається пластиною як показано на малюнку.

Обертання пластини разом з системою координат Oxy навколо осі є переносним рухом для кульки. Відносним рухом кульки є його рух уздовж трубки, розташованої уздовж пластини.

Диференціальне рівняння відносного руху для розглянутого випадку рівномірного обертання пластини має вигляд


, (1.1.1)


де m - маса матеріальної точки;

- прискорення точки в рухомій системі відліку;

- зовнішні сили:,

- реакції зв'язків:-нормальна реакція стінки трубки;

і - переносна і коріолісова сили інерції.

Обертання пластини відбувається рівномірно, отже = 0, значить -.

Сили інерції і спрямовані протилежно переносному доцентровому і коріолісову прискоренню, відповідно. Напрямок прискорення визначимо за правилом Жуковського: необхідно спроектувати відносну швидкість кульки в площину обертання, а потім повернути вектор цієї швидкості на 90 0 по напрямку обертання, та отримаємо напрямок прискорення Коріоліса.

Припустимо, що відносна швидкість кульки позитивна. У цьому випадку коріолісова сила інерці...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Кутова швидкість обертання і кутове прискорення. Прискорення руху вантажів ...
  • Реферат на тему: Моделювання математичного рівняння руху матеріальної точки
  • Реферат на тему: Дослідження кінематики руху матеріальної точки в системі MathCAD
  • Реферат на тему: Інтегрування рівнянь руху матеріальної точки, що знаходиться під дією змінн ...
  • Реферат на тему: Дослідження математичної моделі руху матеріальної точки по заданих силам