Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Дослідження електричних ланцюгів при перехідних процесах першого і другого роду

Реферат Дослідження електричних ланцюгів при перехідних процесах першого і другого роду


Курсова робота за темою:

"Дослідження електричних ланцюгів при перехідних процесах першого і другого роду "Задача 1


В 

Рішення

1) До комутації:

Знайдемо:


В 

За законом Ома:


В 

Визначимо в момент часу до комутації:


В 

В 

2) Сталий

За законом Ома:

для цієї схеми має вигляд:


В В В 
В 

3) Перехідний


-


ур-е перехідного процесу в загальному вигляді

Перший закон комутації:В 

Складаємо характеристичне рівняння і визначаємо його коріння через обчислення постійної часу T:


В В 
В 

Знайдемо постійну інтегрування А:


В 

Підставимо значення характеристичного рівняння в загальне рівняння в момент часу t = 0:


В 

Записуємо рівняння:
В В 

Графіки цих функцій виглядає:


В 

Для перевірки результатів зберемо в Multisim 10.0 зазначену схему:


В 
В 

Задача 2


В 

Рішення

1) До комутації:


В 
В В В 

2) Сталий


В 

За законом Ома:


В 

Дільник струму:


В 

Напруга на конденсаторі:


В В 

Рівняння ПП в загальному вигляді:


В В 

Складаємо характеристичне рівняння і визначаємо його коріння через обчислення постійної часу Т:


В 
В 

Другий закон комутації:


В В В В 

Знайдемо постійну інтегрування:


В 

10,18 = 8,19 + А

А = 2


Записуємо рівняння:


В В В 

Графік:


В 

МультіСім:


В 
В 

Задача 3


В 

Рішення

1) До комутації:


В 

Визначимо в момент часу до комутації:


В В 

Загальний опір цієї ланцюга:


В 

2) Сталий


В 
В 

За законом Ома:


В В 

3) Перехідний процес


В 

Рівняння ПП в загальному вигляді:


В В 

Визначаємо коріння характеристичного рівняння через T:


В В 

Підставимо значення р в загальне рівняння в момент часу t = 0


В В В В В В 

Записуємо рівняння:


В В 

Графіки:


В 

МультіСім:


В 

В 

Задача 4


В 

Рішення

1) До комутації:


В 

За законом Ома:


В В В 

2) Сталий


В 

За законом Ома:


В В 

3) Перехідний процес

Записуємо спільне рішення рівняння, у вигляді суми усталеною і вільної складової:


В В В В 

Знайдемо постійну інтегрування:


В 

Записуємо рівняння:


В В 

Графіки:


В 

МультіСім:


В 

В 
В 

Задача 5


В 

Рішення (Класичний метод)

1) До комутації


В 

Закон комутації:


В 

Ключ розімкнений, струм через котушку і конденсатор не тече


В В 

2) Сталий режим


В 

Перетворимо в схему з джерелом напруги:


В 
В В 

Вхідний опір щодо ключа:


В 

Складемо операторну схему заміщення:


В В В В 

Коріння різні, дійсні, тому шукаємо вільну складову таким чином:

Складемо інтегрально-диференціальне рівняння за другим законом Кірхгофа:


В 

Продифференцировав його, отримаємо диф. рівняння другого порядку:


В 

Рішення рівняння:


В 

Аналогічно для напруги:


В В 

Знаходимо і:


0 = 1 +

В В В 

Отримаємо систему рівнянь:


В В 

Рівняння ПП в загальному вигляді:


В 

Записуємо рівняння:
В 

Графік:


В 

Операторний метод

1) До комутації


В 
В В 

2) Після комутації

Операторна схема заміщення:


В 
В 

Операторний опір ланцюга:


В В В 

Знайдемо нулі цієї функції:


В В В В 

Запишемо рівняння:


В 

МультіСім:


В 
В 

Задача 6


В 

Рішення (Класичний метод)

1) До комутації:

МКТ:


В 

Знайдемо на момент часу до комутації


В 

2) Сталий


В 

Вхідний опір:


В В 

Знайдемо р


В В В 

Власна магнітний потік:


В 

Закон збереження магнітного потоку


В В В 

Складемо систему рівнянь, з яких знайдемо:


В 

Знайдемо постійну інтегрування А:


В 

А = -0,5

В В В 

Напруга через індуктивність

Запишемо рівняння:

Графіки:В 

Для струму i 2


В 

Для струму i 1

Операторний метод

1) До комутації


В В 

2) Після комутаціїВ 

Загальне напруження в ланцюзі:


В 
В 

Замінимо елементи ланцюга на їх зображення


В В 

Знайдемо нулі цієї функції:


В В В 

Запишемо рівняння:


В В 

МультіСім:


В 
В 


Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Приблизне рішення нелінійного рівняння (метод дотичних)
  • Реферат на тему: Чисельне рішення рівняння теплопровідності
  • Реферат на тему: Рішення алгебраїчного рівняння n-го ступеня
  • Реферат на тему: Рішення одного нелінійного рівняння
  • Реферат на тему: Алгоритм рішення рівняння в повних диференціалах