Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Чисельне рішення рівняння теплопровідності

Реферат Чисельне рішення рівняння теплопровідності

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

Національний Мінерально-Сировинний університет

Курсова робота

з дисципліни: Математичні методи в процесах видобутку нафти і газу

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тема роботи: Чисельне рішення рівняння теплопровідності


Автор: студент гр. НГ - 10-1/Еманакова А.А./

Перевірив:

керівник роботи доцент/Бикова О.Г./

Санкт-Петербург


Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

Національний Мінерально-Сировинний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______/___________/

(підпис) (П.І.Б.)

__ __________ 2012_ р

Кафедра Інформатики та комп'ютерних технологійКурсова робота

з дисципліни: Математичні методи в процесах видобутку нафти і газу (найменування навчальної дисципліни відповідно до навчального плану)

ЗАВДАННЯ


студенту групи НГ - 10-1 Еманаковой А.А.

. Тема роботи: Чисельне рішення рівняння теплопровідності

2. Вихідні дані до роботи: Знайти наближене рішення рівняння теплопровідності для значень аргументів, при заданих початковому і граничних і умовах засобами табличного процесора Microsoft Excel і пакету математичних розрахунків MathCAD. Прийняти, крок зміни просторової координати рівним 0.2, тимчасової - 0.2.

Отримати максимальне і мінімальне значення температури в розглянутої області, побудувати графіки зміни температури в точки області x=1.2 і при значенні часу t=0,6.

. Зміст пояснювальної записки: Анотація, зміст, вступ, рішення поставленого завдання, висновки, використана література

. Перелік графічного матеріалу: 19 малюнків

. Термін здачі закінченої роботи ____ ___________ 2012_ г.

Керівник роботи: доцент/Бикова О.Г./

Дата видачі завдання: 5.09.2012

Анотація

математичний розрахунок mathcad eхсеl

У даному курсовому проекті розглянуто рішення рівняння теплопровідності. Для цього пропонується використовувати чисельні методи рішення диференціальних рівнянь в приватних похідних. У спеціальній частині проекту представлено рішення рівняння різницевим методом. Проект містить пояснювальну записку обсягом 19 сторінок, включаючи 19 рис.


Abstract

diesem Kurs Projekt gilt als eine L? sung der W? rmeleitungsgleichung. Zu diesem Zweck werden die numerischen Methoden zur L? Sung von Differentialgleichungen in partiellen Ableitungen. Ein besonderer Teil des Projekts pr? Sentierte eine L? Sung der Differenz-Methode. Das Projekt enth? Lt eine Begr? Ndung von 19 Seiten, davon 19 Abbildung.

Зміст


Введення

.Разностная схема рішення рівняння теплопровідності

Чисельність рішення рівняння теплопровідності в табличному процесорі Microsoft Ехсеl

Чисельність рішення рівняння теплопровідності в пакеті математичних розрахунків MathCAD

.Аналіз результатів розрахунку

Висновок

Список літератури

Введення


Рух систем малого числа частинок математично описують, як правило, звичайними диференціальними рівняннями. Якщо число дуже велике, то стежити за рухом окремих частинок практично неможливо. При цьому зручніше розглядати систему частинок як суцільне середовище, характеризуючи її стан середніми величинами: щільністю, температурою в точці і т.д. Математичні моделі суцільного середовища призводять до рівнянь в приватних похідних, яким задовольняють згадані середні величини. До рівнянь в приватних похідних призводять завдання газодинаміки, теплопровідності, перенесення випромінювання, поширення нейтронів, теорії пружності, електромагнітних молей, процесу перенесення в газах, квантової механіки і багато інших. Незалежними змінними в фізичних задачах задаються, як правило, час і координати. Бувають і інші змінні, наприклад, швидкості частинок в задачах переносу. Рішення потрібно знайти в деякій області зміни незалежних змінних. Повна постановка завдання містить диференціальне рівняння і додаткові умови, що дозволяють виділити єдине рішення з ...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рішення завдання Неймана для рівняння Пуассона в прямокутній області
  • Реферат на тему: Рішення змішаної крайової задачі для гіперболічного рівняння різницевим мет ...
  • Реферат на тему: Рішення диференціальних рівнянь в приватних похідних методом функціональног ...
  • Реферат на тему: Рішення нелінійного рівняння методом дотичних
  • Реферат на тему: Рішення двовимірного рівняння Пуассона методом блокових ітерацій