Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Індивідуальний підхід до особистості в процесі навчання і виховання в колективах НХТ

Реферат Індивідуальний підхід до особистості в процесі навчання і виховання в колективах НХТ

Зміст

В 

Глава 1. Вивчення особистості в вітчизняної та зарубіжної психології ...... 4

1.1. Загальне уявлення про розвиток особистості ....................... 4

1.2. Проблеми індивідуально-психологічних особливостей

Глава 2. Народна художня творчість як засіб виховання

2.1. Сутність народного художньої творчості ........................... 15

2.2. Співвідношення колективного і індивідуального в фольклорі ............. 23

2.3. Особливості та тенденції сучасного розвитку НХТ ..................... 26

Глава 3. Художньо-творча діяльність як основа педагогічного процесу в колективах НХТ ...................................... 33

3.1. Роль педагогічного процесу в навчанні та вихованні особистості ...... 33

3.2. Принцип індивідуального підходу, як ядро ​​виховного процесу учасників самодіяльного колективу ............................................. 37

Список використаної літератури ................................................. 43

Введення


Актуальність теми моєї курсової роботи полягає в наступному: в даний час багато художні колективи не здатні створити творчу атмосферу, а педагоги організувати правильно і повноцінно виховно-освітній процес у колективі; в слідстві чого колективи просто розпадаються, зусилля педагогів виявляються марними у вирішенні конфліктних ситуацій.

Рішенням проблем виховання і розвитку особистості в художніх колективах може бути лише правильний методичний підхід керівника до індивідуальних особливостей кожного окремого учасника, а не колективу в цілому.

Мета курсової роботи - виявити роль індивідуального підходу до особистості в процесі навчання і виховання в колективах народно-художньої творчості.

Завдання курсової роботи:

- Уявити вивчення особистості в зарубіжній та вітчизняній психології;

- Охарактеризувати народна художня творчість як засіб виховання особистості;

- Розкрити принцип індивідуального підходу як ядро ​​виховного процесу учасників самодіяльного колективу.

Предметом дослідження є індивідуальний підхід до особистості в процесі навчання і виховання в колективах НХТ.

У написанні курсової роботи використана наступна література: Єфремов А.Л. Формування особистості в умовах аматорського колективу. - СПб., 2004; Каргін А.С. Виховна робота в самодіяльному художньому колективі. - М.: Просвещение, 1984; Каргін А.С. Самодіяльне художня творчість та ін

Глава 1. Вивчення особистості у вітчизняній та зарубіжній психології

1.1. Загальне уявлення про розвиток особистості


Вивченням особистості займалися багато психологи як зарубіжні, так і вітчизняні; результати їхніх праць лягли в скарбницю педагогічних методик і напрацювань, що стосуються будь-яких галузей знання.

Варто виділити кілька основоположних понять, які необхідні в розумінні індивідуального підходу до вивчення особистості.

Особистість - це свідомий індивід, що займає певне положення в суспільстві і виконує певну суспільну роль.

Індивідуальність - це особистість у її своєрідності. Вона проявляється в інтелектуальній, емоційній, вольовій сфері. p> Індивід - конкретна людина, з усіма притаманними йому особливостями.

Проблема вивчення особистості була поставлена ​​Л.С. Виготським в рамках культурно-історичної концепції, згідно якою розвиток психіки людини обумовлено соціально-культурними умовами життя Виготський поклав ряд основних - ідей:

1. Про цілісному підході до вивчення особистості. Це означає, що в процесі розвитку психіки людини розвиваються не окремі функції, психічні процеси, а психологічні системи цих функцій і процесів. Виготський вважав, що в кожному віці утворюється система психологічних функцій, яка характерна для цього віку і визначає розвиток особистості. Наприклад: у ранньому віці для розвитку психіки характерна система пізнавальних і емоційних функцій. У якій провідне значення має сприйняття. У дошкільному віці - інша система, де провідне місце пам'ять, у молодшому шкільному віці - мислення.

2. Про розвиток вищих психічних функцій. Він показав, що у людини виникає особливий вид психічних функцій, які він назвав вищими. - Вони повністю відсутні у тварин, складають вищий рівень психіки людини і формуються в ході соціальних взаємодій. На відміну від натуральних або природних, які притаманні тваринам 9серсорние функції: нюх і т.д.) ВПФ - вищі психічні функції мають свою будову. Властивість, походження. Вони довільні, соціальні, апосредованно. ВПФ: пам'ять і т.д. утворюються за життя в процесі виховання і навчання, механізмом розвитку ВПФ є процес інтеріоризації, тобто спочатку виникають, як розпорядчі між людьми в процесі спілкування, діяльності, потім вона змінює свій зміст і будова по засобом знака (слова), набуває певне ставлення з мисленням, стає їм керованим ...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проблеми виховання розвитку особистості в художньому колективі
  • Реферат на тему: Роль сім'ї у формуванні та розвитку особистості. Особливості особистос ...
  • Реферат на тему: Роль сімейного виховання в розвиток особистості
  • Реферат на тему: Виховання позитивних якостей особистості дитини дошкільного віку в процесі ...
  • Реферат на тему: Облік типології особистості дитини старшого дошкільного віку педагогом у пр ...