Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Система маркетингових досліджень. Методика збору і обробки інформації

Реферат Система маркетингових досліджень. Методика збору і обробки інформації

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ

В В В В В В В В В В В В 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни: В«МаркетингВ»

на тему В«Система маркетингових досліджень.

Методика збору і обробки інформації В»

В В В В В В В 

Виконала:

Студентка заочного відділення

Групи 26-В-1

Бєлова В. А.

Шифр ​​026-035

Перевірив:

В В В В В В 

Санкт-Петербург

2002

Зміст.

Введення. 3

1. Методика проведення маркетингового дослідження. 5

1.1 Поняття і принципи маркетингового дослідження 5

1.2 Технологія проведення маркетингового дослідження 7

2. Дослідження ринку пива Петербурга. 15

2.1. Особливості досліджуваного продукту і їх вплив на специфіку ринку 15

2.2 Аналіз располагаемой вторинної інформації 16

2.3 Розробка системи збору первинної інформації 18

2.4 Принципи вибору аналізованих характеристик 18

2.5 Виявлення цільового сегмента ринку пива 22

2.6 Аналіз позиціонування продукту пивними

компаніями 26

2.7 Аналіз розподілу ринку пива Петербурга між виробниками (За марками пива). 28

2.8 Аналіз засобів реклами, застосовуваних

виробниками пива 30

2.9 Складання кошторису витрат на проведення

дослідження ринку пива Санкт-Петербурга 34

Висновок 36

Література 39

В 

Введення.

Основною характеристикою сучасної дійсності є гострий недолік правильною і перевіреної інформації, важливої вЂ‹вЂ‹для прийняття управлінського рішення. При цьому вітчизняні фірми через відсутність, неповноти або неточності інформації, або присутності великої кількості непотрібних або застарілих даних значно знижують адекватність складання довгострокових прогнозів і стратегічних планів розвитку фірми.

Тим більш важливим є зараз вміння проводити маркетингові дослідження з метою отримання необхідного обсягу точної інформації, знання їх технології та організації. p> Маркетин г - це соціальний та управлінський процес, спрямований на задоволення потреб і потреб як індивідів, так і груп, шляхом створення, пропозиції та обміну товарів [5, c.15].

Маркетинг з позицій конкретних функцій являє собою [9, с.11] В«процес планування і втілення задуму, ціноутворення, просування і реалізацію ідей, товарів і послуг за допомогою обміну, який задовольняє цілі окремих осіб і організацій В». Масштаби маркетингової діяльності надзвичайно широкі. Вона пов'язана з ціноутворенням, складуванням, упаковкою, створенням торгової марки, збутом, управлінням торговим персоналом, кредитом, транспортуванням, соціальної відповідальністю, вибором місць для різних магазинів, вивченням споживачів, оптовою та роздрібною торгівлею, рекламою, відносинами з громадськістю, ринковими дослідженнями, плануванням товарів і надання гарантій.

Метою курсового проекту є проведення маркетингового дослідження, спрямованого на виявлення факторів, що впливають на конкурентоспроможність товару на ринку. p> Зазначеною метою обумовлена ​​необхідність вирішення наступних завдань:

- Дослідження методики проведення маркетингового дослідження.

- Виявлення особливостей досліджуваного товару.

- Аналіз вторинної інформації.

- Розробка системи збору первинної інформації.

- Визначення принципів вибору аналізованих характеристик. p> - Виявлення цільового сегмента досліджуваного товару. p> - Аналіз позиціонування товару на ринку.

- Аналіз засобів реклами.

Об'єктом дослідження є ринок пива Санкт-Петербурга.

Предмет дослідження - методика збору та аналізу інформації про ринок пива Санкт-Петербурга.

Курсовий проект складається з вступу, двох розділів, висновків та списку літератури.

У вступі відображена актуальність теми курсового проекту, сформульована мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження.

У першому розділі курсового проекту розкрито теоретичні основи проведення маркетингових досліджень, показана послідовність проведення дослідження. p> Друга глава роботи присвячена аналізу отриманої первинної інформації про ривку пива Санкт-Петербурга. У цій частині наведено результати обробки отриманих емпіричним шляхом даних. Зроблено висновки по кожному з напрямів дослідження. p> У висновку представлені основні результати проведеного маркетингового дослідження.

В 

1. Методика проведення маркетингового дослідження

1.1 Поняття і принципи маркетингового дослідження

Маркетингове дослідження проводиться з метою отримання інформації, необхідної для вирішення поставлених перед фірмою управлінських завдань. p> Система маркетингової інформації - постійно діюча система взаємозв'язку людей, обладнання та мето...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проведення маркетингового дослідження для визначення конкурентоспроможності ...
  • Реферат на тему: Дослідження та аналіз ринку вікон і дверей Санкт-Петербурга
  • Реферат на тему: Маркетингове дослідження ринку готельних послуг Санкт-Петербурга
  • Реферат на тему: Маркетингове дослідження ринку портативних комп'ютерів м. Санкт-Петербу ...
  • Реферат на тему: Проведення маркетингового Дослідження Щодо сегментування прайси Синтетичніс ...