Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Робота психолога з учнями 9 класу

Реферат Робота психолога з учнями 9 класу

План роботи психолога з учнями 9 класу


Коротка характеристика віку


У 9 класі навчаються люди 15-16 років.

Цей вік в більшості класифікацій відноситься до підліткового.

Соціальна ситуація розвитку: підліток - спілкування з однолітками - дорослий

Референтної групою для підлітка є однолітки.

Ведучий вид діяльності - інтимно-особистісне спілкування.

Кризи періоду:

усвідомлення значущості свого Я,

криза статевої ідентичності,

нарцистичний криза,

криза егоцентричної домінанти.

Концентрація уваги на самому собі:

домінанта дали (куріння, зрив уроків, не думають про те, що сьогодні, думають тільки про майбутнє),

домінанта зусилля, насильства (прагнення до ризику, до нововведення, супроводжується гормональним вибухом).

Психічні новоутворення:

). виникнення рефлексії, тобто вміння аналізувати свої дії, ставлення інших до себе,

). усвідомлення своєї неповторності та індивідуальності,

). відкриття свого власного Я,

). розвиток романтичності, сентиментальності, еротичності, чуттєвості,

). постійний пошук відповідей на питання: хто я?; який/яка я?

). переживання невідповідності між фізіологічною потребою і соціальним статусом.

Для юності характерний протест проти всього через те, що особистість пристосовується до нових умов, самостверджується, прагне самостійності, шукає свої відповіді на вічні питання, намагається знайти свій шлях.

Діагностика.

Діагностуємо:

ставлення до навчальної діяльності, викладачам,

адаптованість,

мотивація до навчання,

самооцінка,

рівень комунікативної соціальної компетентності,

опитувальник Айзенка (EPI) (темперамент, інтровертірованность екстравертірованность),

методика В«рівень згуртованості учнівських колективівВ»,

опитувальник міжособистісних відносин Т. Лірі (шкала агресивності).

Оскільки провідним видом діяльності підлітків є інтимно-особистісне спілкування, мета роботи - виявити підлітків, неуспішних у міжособистісних стосунках.

Крім того, дивимося успішність (класний журнал), розмовляємо з вчителями на тему взаємин у класі. Спостерігаємо за вчителями. Дивимося, чи немає серед них конфліктів (особливо у класного керівника учнів). Якщо є, то, як вони проявляються і як впливають на учнів, як до цього ставляться учні. p align="justify"> Класний журнал і вчителі можуть дати інформацію про невстигаючих учнів. Можна шляхом бесіди виявити, чи немає у них скарг на учнів, а якщо є, то в чому вони виражаються, що робилося для поліпшення ситуації і як це допомогло/не допомогло. Шляхом бесіди і тестування з учнями виявляємо проблеми, існуючі в даному класі. p align="justify"> Мета фронтальної діагностики - виявлення В«неблагополучних у спілкуванні дітейВ».

Якщо такі виявлені, проводиться індивідуальне обстеження. Методики:

спостереження,

бесіда,

діагностика адаптації,

тривожність (Спилбергер або Леонгард - Шмішека),

агресивність,

самооцінка,

проектні методики (РНЖ і т.д.).

Поглиблена діагностика В«неблагополучнихВ» школярів полягає у виявленні причин неуспішності. Це може бути як властивості особистості самих учнів, так і соціальна ситуація (наприклад, бойкот однолітків, сімейні проблеми). p align="justify"> Якщо весь клас занурений в конфлікти, крім індивідуальної проводиться групова робота з усім класом.

Оскільки 9 клас - кінець середньої школи, багато школярів замислюються про те, продовжувати навчання в школі або піти в професійне училище. Тому важливим аспектом діяльності є допомога у виборі професії. Для цього вивчаються індивідуальні здібності, можливості та інтереси учнів, виходячи з яких, даються рекомендації. Вивчається класний журнал, щоб дізнатися їх предметна успішність, і тестується: сприйняття, інтелект, мислення, уява, довготривалу і короткочасні пам'ять, вольові якості. Так само проводяться бесіди про їхні інтереси і плани на майбутнє. p align="justify"> Методики профорієнтації:

короткий орієнтовний тест (КОТ),

опитувальник Кеттела,

В«карта інтересівВ» Є. А. Голомштока,

опитувальник професійних переваг,

опитувальник професійної готовності ОПГ-5.

психолог учень корекційний

Корекційна робота


Групові заходи:

тренінг на групову взаємодію (тренуємо роботу в команді, взамімопомощь і т.д.) для групової роботи важливо так розподілити участь, щоб успішні підлітки не перехоплювали ініціативу,

тренінг на згуртованість колективу (можливо люди, неуспішні в спілкуванні самоусуваються, так як не відчувають себе частиною колективу),

ігротерапія,

профорієнтація.

Індивідуально:

бесіди,

консультування (у тому числі і вчителів),

зняття тривожності,

когнітивна терапія,

розвиток навичок спілкування (групова роботи). Створюємо корекційні групи з В«неблагополучнихВ» учнів (можливо з додаванням з парллельного класу) з аналогічними проблемами:

тренінг на розвиток лідерських навичок (якщо виявлені учень або учні замкнуті),

формування базисних копінг-стратегій (подолання стресу),

моделювання ситуацій.


Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування колективу учнів класу інтегрованого навчання
  • Реферат на тему: Діагностика міжособистісних відносин учнів Єкатеринбурзькій середньої школи
  • Реферат на тему: Оптимізація процесу соціальної адаптації учнів 5 класу, що знаходяться на п ...
  • Реферат на тему: Навчання переглядовому читанню англійських текстів учнів 7 класу середньої ...
  • Реферат на тему: Вплив гурткової роботи на розвиток пізнавальної діяльності учнів початкових ...