Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Категорія транспозиції як лінгвістичне поняття і як явище системи мови

Реферат Категорія транспозиції як лінгвістичне поняття і як явище системи мови

Введення


Мова є найважливіший засіб людського спілкування. Без мови людське спілкування неможливо, а без спілкування не може бути і суспільства, а тим самим і людини. Без мови не може бути й мислення, тобто розуміння людиною дійсності і себе в ній. [Реформацкій А.А. 2000,15]

Дана робота присвячена вивченню та аналізу такої теми як транспозиція: категорія транспозиції як лінгвістичне поняття і як явище системи мови.

Транспозиція - використання однієї мовної форми у функції іншої форми - її протівочлена в парадигматичному ряду. [ЛЕС.1990] Іншими словами, використання однієї частини мови замість іншої. p align="justify"> Актуальність даного дослідження зумовлена ​​продуктивністю і незгасним інтересом до процесів взаємодії частин мови. На сьогоднішній день існує ряд наукових досліджень за частинами мови (Є.С. Кубрякова, В. Г. Гака, П.А. Соболєвої, О. Есперсеном, А. Сеше, А. Фреєм, Л. Теньєр та ін) які зачіпають проблеми взаємодії частин мови.

Метою даної роботи є дослідження явища транспозиції як лінгвістичного поняття і як явище системи мови. Поставлена ​​мета може бути досягнута за допомогою вирішення наступних завдань:

теоретично обгрунтувати транспозицию як лінгвістичну категорію;

допомогою аналізу відповідного мовного матеріалу, представленого в художніх текстах, визначити ознаки переходу слів з однієї частини мови в іншу і видо-часових форм дієслова.

Об'єктом дослідження є транспозиція як лінгвістичне поняття і як явище системи мови.

Предметом дослідження є уривки з художніх текстів, використовувані як прикладів.

Методика дослідження - використання теоретичного матеріалу та художньої літератури за допомогою описового та порівняльного методу. В якості практичного матеріалу дослідження залучені тексти художньої літератури англомовних авторів XIX-XX ст.ст.

Послідовність рішення завдань зумовила структуру роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та бібліографії. p align="justify"> У вступі наводиться обгрунтування вибору теми і предмета дослідження, розкриваються актуальність, формується мета і конкретні завдання дослідження, вказуються методи аналізу матеріалу.

Перша глава носить теоретичний характер: тут розглядаються ознаки переходу слів з однієї частини мови в іншу.

У другому розділі розглядається теоретичні питання граматичної транспозиції, синтаксична і морфологічна транспозиція, а також транспозиція синтаксичних структур наводяться приклади, взяті з художньої літера...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток мови молодшого школяра за допомогою вивчення зображально-виражальн ...
  • Реферат на тему: Аналіз програми та підручніків з української мови Щодо Вивчення частин мови ...
  • Реферат на тему: Поняття та особливості видимої мови. Механізми сприйняття мови
  • Реферат на тему: Теоретичні проблеми дослідження невербальних особливостей мови людини
  • Реферат на тему: Дослідно-експериментальне дослідження проблеми подолання порушення словотво ...