Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Дослідно-експериментальне дослідження проблеми подолання порушення словотворення у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мови за допомогою ігрової діяльності

Реферат Дослідно-експериментальне дослідження проблеми подолання порушення словотворення у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мови за допомогою ігрової діяльності

Введення


Найважливіша характеристика дозрівання людини - формування мовлення, як одного цілого з головних властивостей. Розвиток мови дуже важливо почати з найперших днів життя дитини і поступово ускладнювати завдання, відповідно до особливостей його розвитку. Але для того, щоб грамотно формувати мова дитини як найважливіший фактор соціалізації, необхідно розуміти процеси, які відбуваються з дитиною в процесі його розвитку. Особливо важливо розпізнавати на самих ранніх стадіях проблеми з мовою, якщо вони є у дитини.

Мова - не тільки засіб комунікації, а й спосіб розвитку мислення, оволодіння новими знаннями й уміннями. Але дитина не народжується з готовою склалася промовою: вона формується в процесі його життя в суспільстві [2, с. 12].

Таким чином, розвиток мовлення, рання діагностика її порушень - завдання і батьків, і вихователів, і логопедів. Важливо точно знати ступінь розвитку дитини, а також причини недорозвитку його промови.

Тема нашого дослідження актуальна, незважаючи на те, що про формування мови взагалі і порушеннях мовлення у дітей з різними патологіями написано досить багато літератури. Тим не менш, досліджень з словообразованию у дітей з нормальним розвитком мови, як і досліджень з словообразованию у дітей із загальним недорозвиненням мови, недостатньо.

Розвиток мови, причини і форми її порушення, а також способи корекції є предметом вивчення багатьох відомих вчених (Л.Н. Ефименкова, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Флерина, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова та ін.)

Мета дослідження: визначення шляхів і прийомів подолання порушення словотворення у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мови.

Завдання дослідження:

1. Вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження.

. Розглянути розвиток словотворення у дітей старшого дошкільного віку в нормі і із загальним недорозвиненням мови.

. Виявити рівень розвитку словотворення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови.

. Розробка та впровадження системи ігор з корекції порушень словотворення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови в процесі проведення НОД.

Гіпотеза дослідження: розвиток словотворення у дітей старшого дошкільного віку з ОНР буде проходити ефективно за умови використання ігор у процесі корекційно-логопедичної роботи.

Методи дослідження: вивчення та аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, вивчення медичної документації, спостереження, бесіда, експеримент (констатуючий, формуючий та контрольний) та ін.

Організація дослідження . Дослідження здійснювалося на базі МБДОУ №22 м Красногорська, Московської області.

Структура роботи: курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку літератури, додатки.1. Теоретичні основи вивчення проблеми порушення словотворення у старших дошкільників


.1 Розвиток словотворення у дітей старшого дошкільного віку

словотвір дошкільник логопедичний корекційний

Словотвір - розділ мовознавства, в якому викладаються способи і засоби утворення слів, їх будова. Вивчення законів словотворення допомагає зрозуміти походження слів, створення нових слів у мові, а правильний аналіз слова сприяє оволодінню орфографією, освоєнню правопису слів [1, с. 6].

Своєчасне формування граматичного ладу мови дитини найважливіша умова його повноцінного мовного і загального психічного розвитку, оскільки мова і мовлення як форма маніфестації мови виконують провідну функцію у розвитку його мислення, мовного спілкування, планування та організація його поведінки, формування соціальних зв'язків. Все це - найважливіший засіб опосередкованих психічних процесів: пам'яті, сприйняття, емоцій.

Системою словозміни опановують в молодшому і середньому віці, системою словотворення - починаючи з середньої групи. У середній і старшій групі процес формування словотворчих умінь характеризується інтенсивністю, творчістю. У підготовчій до школи групі починає складатися знання норм словотворення [1, с. 8].

У процесі оволодіння мовою дитина набуває навиків освіти і вживання граматичних форм. Формування граматичного ладу мови у дитини-дошкільника включає роботу над морфологією (зміна слів за родами, числами, відмінками), словотвором (освіта одного слова на базі іншого за допомогою спеціальних засобів), синтаксисом (побудова простих і скл...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дидактична гра як засіб розвитку лексичної сторони мовлення у дітей старшог ...
  • Реферат на тему: Проблема розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного вік ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку пам'яті дітей старшого дошкільного віку із загальн ...
  • Реферат на тему: Формування активного словника прикметників у дітей старшого дошкільного вік ...
  • Реферат на тему: Особливості формування слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільног ...