Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Речові докази в цивільному процесі

Реферат Речові докази в цивільному процесі

Зміст:

В В В 

Курсове завдання. 2

Введення. 3

1. Судові докази. 5

1.1. Поняття судових доказів. 5

1.2. Предмет і зміст судових доказів. 8

1.3. Класифікація судових доказів. 13

2. Речові докази. 17

2.1. Поняття речових доказів. 17

2.2. Витребування речових доказів. Зберігання, розпорядження речовими доказами. 20

2.3. Процесуальний порядок дослідження речових доказів. 24

3. Проблеми оцінки речових доказів. 28

4. Cравнительно правова характеристика інституту речових доказів в Україні та інших країнах. 32

Висновок. 37


ЗАТВЕРДЖЕНО:

В 

Керівник стар.преподаватель

Врембяк Л.А.

В«___В» _________ 1999

В В В В В В В  Курсове завдання

3 курс, група Ю-161

Середи Олени.


1. Тема: В«Речові докази: поняття, особливості дослідження та оцінки В».

2. Завдання отримано 5.03. 1999

3. Основними завданнями даної роботи є: розкрити поняття, сутність, зміст судових доказів; поняття речових доказів, особливості дослідження та оцінки речових доказів.

4. Теоретичне завдання: вивчити наукові роботи, монографії, що стосуються проблеми речових доказів. Вивчити нормативно - правову базу України, яка регулює доказову діяльність, а також використання речових доказів у цивільному процесі.

5. Практичне завдання: вивчити практику застосування норм, що регулюють відносини по доведенню в суді, порівняти інститут речових доказів у Україні та інших країнах, визначити основні проблеми, пов'язані з використанням речових доказів у суді, а також з їх дослідженням і оцінкою.

6. Дата здачі курсової роботи: 1. 05. 1999

В 
Введення.

З прийняттям Конституції України були встановлені основні принципи судочинства, одним з яких є змагальність сторін та свобода в наданні ними своїх доказів, а також свобода у доведенні перед судом їх переконливості (ст.129 Конституції України) [1]. Доведення становить основну частину процесуальної діяльності, спрямовану на збір об'єктивних даних, необхідних для виконання завдань цивільного судочинства.

Здійснення правосуддя полягає в застосуванні судом закону до встановленим у ході судового розгляду фактичним обставинам. Перш ніж вчинити акт застосування права, потрібно знати, що виявлені в суді обставини повністю відповідають дійсності. Явища, події, які відбуваються в даний момент або носять триває характер, можна, звичайно, завжди пізнати безпосередньо. Так досліджуються, наприклад, фізичні або хімічні процеси, відповідні явища або факти. Є, однак, цілий ряд галузей людської діяльності, де, як правило, необхідно пізнати події, які мали місце в минулому. Саме з такими об'єктами мають справу археоло...


сторінка 1 з 28 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання порівняльних мікроскопів в експертно-криміналістичних дослідже ...
  • Реферат на тему: Речові докази в сістемі джерел доказів крімінального процесса
  • Реферат на тему: Поняття судового доказування та доказів у цивільному процесі
  • Реферат на тему: Проблеми доказів у цивільному процесі
  • Реферат на тему: Поняття і властивості доказів у кримінальному процесі