Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Основи менеджменту

Реферат Основи менеджменту

Розкрийте сутність, цілі, завдання та принципи менеджменту


Менеджмент - управління соціально-економічними та соціально-технічними системами для отримання конкретного результату.

Основними цілями мен-та є: прогнозування, планування і досягнення намічених результатів. Для реалізації цих цілей і для отримання в майбутньому високого прибутку підприємству потрібно забезпечити ефективний виробничий процес за допомогою раціонального управління виробництвом. При цьому на підприємстві має бути розвинена техніко-технологічна база, а також наявність висококваліфікованих кадрів. Таким чином, менеджмент повинен забезпечити ефективну діяльність підприємства. Для цього необхідно вирішити такі завдання менеджменту: 1) забезпечити організацію сировиною і ресурсами, 2) виробництво товарів і послуг повинно бути з урахуванням потреб споживачів, 3) організувати збут продукції; 4) забезпечити стабільне становище підприємства на ринку і т.д.

Принципи мен-ту:

) поєднання науковості і творчості: діяльність керівника грунтується на професійних знаннях і навичках, але в деяких випадках у зв'язку з неможливістю їх використовувати прийняття управлінського рішення грунтується на інтуїції або імпровізації;

) цілеспрямованість припускає, що управлінська діяльність має бути спрямована на досягнення певної мети, дозвіл створилися проблем;

) поєднання спеціалізації і універсальності передбачає необхідність індивідуального підходу до вирішення проблеми з одного боку, а з іншого - дозвіл проблем є складовою діяльності організації і будується на загальних принципах її функціонування;

) послідовність базується на строго певній послідовності виконуваних дій в часі і просторі, порушення якої може призвести до плутанини в роботі і, як наслідок, затягування виконання завдань.

) безперервність припускає, що на кожен вид продукції витрачаються значні кошти, і він повинен бути реалізований на практиці, інакше робота дана співробітнику буде непотрібною, а витрати марними;

) поєднання централізованого керівництва і самоврядування виражається у прийнятті рішень на місцях відповідно до розпорядженнями і вказівками менеджера;

) концентрація уваги на індивідуальних особливостях працівників, а також здібностях їх взаємодії в колективі орієнтується на створення сприятливої вЂ‹вЂ‹психологічної атмосфери, певної організаційної культури, за допомогою яких полегшується процес прийняття рішень, а, отже, збільшується ефективність роботи;

) забезпечення цілісності прав і відповідальності на кожному рівні роботи виражається в неприпустимість перевищення прав над відповідальністю, тому що подібна ситуація пов'язана зі свавіллям керівних осіб, але диспропорція у зворотний бік пригнічує робочу ініціативу і активність працівників, т.к. ініціатива виявляється карна;

) змагальність учасників управління дозволяє особисто зацікавити працівників на основі матеріального, морального та організаційного заохочення працівника, який досяг найбільш високих результатів ;

) гранично широке залучення співробітників у процес прийняття управлінських рішень грунтується на тому, що при участі в даному процесі керівників ( працівників) різних рівнів прийняте рішення більш охоче і легко виконується, ніж те, яке в наказовому порядку спускається від керівництва.

Мен-т - це особливий тип управління організацією в ринковій системі господарювання, для кіт. характерні: ринкові механізми розвитку економіки, що припускають наявність конкуренції, свободи підприємництва і прийняття господарських рішень, рух капіталу, робочої сили, вільного ціноутворення, що, у свою чергу, призводить до необхідності гнучкості та адаптації в поведінці фірми на ринку, що неможливо без: орієнтації на людський фактор, високого професіоналізму, творчості менеджера.сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Процес розробки, прийняття, та реалізації управлінських рішень
  • Реферат на тему: Процес прийняття управлінських рішень на підприємстві
  • Реферат на тему: Підготовка і прийняття управлінських рішень: завдання та механізми
  • Реферат на тему: Особливості впливу керівництва на процес прийняття управлінського рішення
  • Реферат на тему: Процес прийняття управлінських рішень