Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Процес прийняття та види управлінських рішень

Реферат Процес прийняття та види управлінських рішень

Зміст

Введення 3

1 Зміст процесу прийняття управлінського рішення

1.1 Основні поняття процесу прийняття управлінського

рішення 4

1.2 Сутність процесу прийняття управлінського рішення 7

1.3 Коротка класифікація управлінських рішень 11

1.4 Стадії процесу прийняття рішення 13

2 Механізм і методи прийняття рішення 15

Висновок 18

Література 19

В 
В 

Введення

На мій погляд, проблема прийняття та реалізації рішень є основоположною для менеджменту. p> Але не тільки в економіці і менеджменті отримала розвиток дана тема. У процесі роботи над контрольної можна звернути увагу на величезну кількість методик прийняття рішень, які широко використовуються в теорії інформації та інформатики. Зокрема, завдяки цим теоріям бурхливо розвивається напрямок розробки та удосконалення штучного інтелекту. Слідуючи загальній тенденції нечувано швидкої еволюції інформаційних технологій у сучасному суспільстві можна припустити, що теорія прийняття рішень має велике майбутнє. p> На жаль, не представляється можливим привести все методики в рамках даної роботи. Тут розглянуті лише основні принципи, які мають безпосереднє відношення до процесу прийняття та реалізації управлінських рішень в менеджменті. h3> Діяльність будь-якого керівника пов'язана з виконанням управленчес-ких функцій, в тому числі з планування, організації та контролю будь-яких процесів. рішення - це результат розумової діяльності людини, прива-Керівний до якогось висновку або до необхідних дій, наприклад, повна бездіяльність, розробка якої дії чи вибір дії з набору альтернатив і його реалізація. Управлінське рішення - це результат колективного творчого праці, воно завжди носить соціальний, суспільний характер; навіть коли керівник один розробляє рішення, то колективний інтелект неявно впливає на цей процес. Праця з розробки управлінських рішень має бути високо професійним, що використовують теоретичні та методичні напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених, а також накопичений і систематизований практичний досвід. В 

1 Зміст процесу прийняття управлінського рішення

1.1 Основні поняття процесу прийняття управлінського рішення

Рішення - результат вибору з безлічі варіантів, альтернатив і являє собою керівництво до дії на основі розробленого проекту або плану роботи. [1]

Управлінське рішення - це результат конкретної управлінської діяльності менеджера. Прийняття рішень є основою управління. Вироблення і прийняття рішень - це творчий процес у діяльності керівників будь-якого рівня, що включає:

- вироблення і постановку цілі;

- вивчення проблеми на основі отриманої інформації;

- вибір і обгрунтування критеріїв ефективності (результативності) і можливих наслідків прийнятого рішення;

- обговорення з фахівцями різних варіантів рішення проблеми (задачі);

- вибір і формулювання оптимального рішення;

- прийняття рішення;

- конкретизацію рішення для його виконавців.

Цілі прийняття управлінських рішень

Уважний розгляд процесу прийняття рішень з метою його кращого з'ясування призводить до необхідності чіткого визначення цілей і завдань. Нерідко цілі або, у всякому разі, безпосередньо пов'язані з ними фактори є як кількісними (об'єктивними), так і якісними (суб'єктивними). У цих випадках для застосування наукових методів прийняття рішень потрібні зрілість суджень і далекоглядність, а також аналітичне та математичне майстерність. p> Слід пам'ятати, що іноді для досягнення поставленої мети потрібно встановити баланс між двома або більшою кількістю розглянутих факторів, причому в певних ситуаціях деякі з них будуть входити у завдання як обмеження, а не як компоненти поставленої мети.

Альтернативи в управлінських рішеннях

Особи, які приймають рішення, часто не усвідомлюють важливості складання списку альтернатив. Цілком очевидно, що, в кінцевому рахунку, може бути вибрана не найкраща альтернатива з числа розглянутих. У цьому сенсі якість вибору обмежена якістю альтернатив. Вичерпний список наявних альтернатив надає велику допомогу при прийнятті рішень. Прийняття рішень є вибір однієї з альтернатив, і складання їх списку є невід'ємною частиною це процесу. У певному сенсі складання списку альтернатив цілком аналогічно визначенню завдання при інженерному аналізі. Коли альтернативи невизначені, список їх неповний або навіть не продуманий, прийняти рішення неможливо. Однак коли альтернативи чітко перераховані, завдання більше не є невловимої. p> Є одна альтернатива, яка майже завжди, у всякому разі, на самому початку, присутній у будь-якому списку. Це альтернатива - не приймати рішення взагалі. Іноді (і тільки іноді) оптимальним компромісом буде відкласти прийняття рішенн...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація процесу розробки і прийняття управлінського рішення
  • Реферат на тему: Моделювання процесу прийняття управлінського рішення
  • Реферат на тему: Модель прийняття управлінського рішення на основі аналізу управлінських стр ...
  • Реферат на тему: Зміст процесу прийняття рішення
  • Реферат на тему: Організація процесу розробки та прийняття рішення