Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Тести як засіб контролю за якістю навчальних досягнень молодших школярів

Реферат Тести як засіб контролю за якістю навчальних досягнень молодших школярів

Реферат з теми:

Тести як засіб контролю за якістю навчальних досягнень молодших школярів

В 

Введення


Індивідуальна траєкторія вчення - це та траєкторія, по якій кожен учень просувається в навчальному процесі. Реалізація такого підходу вимагає істотної модернізації освітнього середовища на уроці, насичення її варіативними і динамічними формами роботи та контролю навчальних досягнень учнів.

Урок потребує технологіях, що дозволяють дітям самим впливати на те, що і як вони вивчають. Однією з технологій, що виявляє позитивні та проблемні зони засвоєння навчального матеріалу кожним учнем, є тестовий контроль.

Тести сприяють вирішення навчальних завдань з оволодіння програмними знаннями, вміннями та навичками. Використання на уроці тестів вимагають від вчителя переходу від звичної ролі наставника про контролера до позиції наглядової помічника, який менше навчає і виховує, а більше допомагає дітям вчиться самостійно, фіксувати і аналізувати індивідуальну траєкторію навчання кожної дитини.

Тестова технологія, як природосообразно і здоров'язберігаючих технологія контролю за якістю навчальних досягнень учнів, знижує рівень психологічної тривожності, стресовий стан.

Виконання тестів виробляє навички критичного мислення: вміння самостійно аналізувати навчальний питання, оцінювати пропоновані варіанти відповідей, робити вибір правильної відповіді.

Модель роботи над тестами: В«Виклик - осмислення змісту - рефлексіяВ».

Мета дослідження полягає в тому, щоб сформувати у учнів навички роботи з тестовими завданнями.

В основу дослідження покладена гіпотеза, відповідно до якої використання тестової форми контролю забезпечує високий рівень навчальних досягнень з предметів початкової ступені освіти. Виховує ціннісне ставлення до навчальної діяльності. Розвиває пам'ять, варіативно - логічне мислення, вміння робити правильний вибір.

Для реалізації поставленої мети перевірки висунутої гіпотези поставлені такі завдання:

1) вивчити психолого-педагогічну літературу з даного питання;

2) розробити та апробувати тести різних видів з урахуванням вікових особливостей учнів початкових класів;

3) здійснити моніторинг навчальних досягнень учнів із застосуванням тестів. p> У процесі дослідної роботи використовувалися такі методи :

- аналіз психолого-педагогічної літератури;

- вивчення досвіду роботи вчителів Казахстану та Росії;

- тестування учнів початкових класів;

- спостереження і порівняння;

- педагогічний експеримент;

- кількісний і якісний результат експерименту.

Наукова новизна дослідження визначається тим, що в ньому в якості засобу, що забезпечує системність моніторингу якості засвоєння ЗУН учнів, використовується тестова форма контролю, совершенствующая володіння логіко-мовними операціями мислення (...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Тести як засіб оцінки навчальних досягнень учнів в області речеведению і їх ...
  • Реферат на тему: Використання інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку універсаль ...
  • Реферат на тему: Зміст організаційно-методичної роботи вчителя з розвитку універсальних навч ...
  • Реферат на тему: Формування універсальних навчальних дій в учнів молодших класів
  • Реферат на тему: Застосування тестового контролю Навчальних досягнені учнів з тими "Хім ...