Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Тести як засіб оцінки навчальних досягнень учнів в області речеведению і їх навчальний потенціал

Реферат Тести як засіб оцінки навчальних досягнень учнів в області речеведению і їх навчальний потенціал

І. А. Сотова

Посилення уваги до речеведческімі підготовці учнів (володіння мовними поняттями й уміннями), зміна форм підсумкового контролю в 9 та 11 класах стали стимулом до введення в шкільну практику навчання рідної мови і мови тестів.

Тест як «інструмент, що складається з квалиметрическим вивіреної системи тестових завдань, стандартизованої процедури проведення і заздалегідь спроектованої технології обробки та аналізу результатів, призначений для вимірювання якостей і властивостей особистості, зміна яких можливо в процесі систематичного навчання» [3, с. 30], є зручним засобом вимірювання навчальних досягнень учнів: дозволяє швидко і точно, при мінімумі витрат часу і невисокої інтенсивності праці вчителя встановити рівень оволодіння певними знаннями та вміннями, попередити можливі сумніви учнів в об'єктивності оцінки.

Як специфічна форма контрольно-оціночної діяльності тест дозволяє реалізувати декілька функцій контролю: констатуючу, діагностичну, прогностичну, стимулюючу, виховну. Під питанням залишається здійснення (у повному обсязі) навчальної функції: при традиційній процедурі проведення тестів учні позбавлені можливості усвідомити свої труднощі і виправити допущені помилки, що істотно знижує цінність цієї форми перевірки знань, умінь і навичок учнів, так як гальмує розвиток самоконтролю.

Ми розглядаємо контроль не тільки як виявлення результатів навчання, але насамперед як спосіб навчання. У процесі навчальної діяльності контроль повинен носити навчальний характер і спонукати учнів до реалізації самоконтролю. Здійснити коректно навчальний контроль означає спонукати учня «призвести конкретні навчальні дії, оцінити якість цих дій і використовувати результати цієї оцінки для вдосконалення процесу оволодіння мовою» [4, с. 6]. Використання контролю тільки для виявлення результатів навчання істотно збіднює навчальний процес.

Необхідно відзначити, що тести відкритого типу, орієнтовані на критерій і що припускають самостійне формулювання відповіді, мають значно більш високим навчальним потенціалом, ніж тести закритого типу. Закритий тест не вимагає «вчинення думки в слові», а пропонує готові результати на вибір, це своєрідний ключ з дістрактора, який замість осмисленого вирішення поставленого завдання провокує багатьох учнів на вгадування відповіді. Тести закритого типу з вибором відповіді, на наш погляд, більш доречні в підсумковому контролі (їх основна перевага полягає у спрощенні процедури перевірки і можливості машинної обробки ре

злиттів). У навчальній ситуації вони можуть бути запропоновані учням, які не досягли базового рівня володіння матеріалом.

Навчальний потенціал тестових робіт визначається, з одного боку, якістю контрольно-вимірювальних матеріалів, з іншого - забезпеченням зворотного зв'язку шляхом реалізації самоконтролю школярів.

Самоконтроль ми визначаємо як вид зворотного зв'язку, що полягає в зіставленні суб'єктом діяльності ходу і результату своїх дій та операцій із зразком (реальним або передбачуваним), яке виробляється з метою регулювання процесу діяльності і вдосконалення її продукту. У всіх видах мовленнєвої діяльності реалізується мовної самоконтроль (смислової, лексичний, граматичний, стилістичний, естетичний, жанровий та ін), який має визначальне значення для розвитку мовної культури учнів. Самоконтроль супроводжує будь-яке висловлювання, його роль особливо помітна в такому нормованому і кодифікованому вигляд...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання навчальних виробничих завдань для узагальнення та систематизац ...
  • Реферат на тему: Тести як засіб контролю за якістю навчальних досягнень молодших школярів
  • Реферат на тему: Формування основ дослідницької діяльності учнів у процесі навчання хімії
  • Реферат на тему: Залежність працездатності учнів від властивостей нервової системи і індивід ...
  • Реферат на тему: Особливості організації контролю знань учнів в умовах компетентнісно-орієнт ...