Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Основи психології та педагогіки

Реферат Основи психології та педагогіки

Академія управління при Президентові Республіки Білорусь

Система відкритої освіти


ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИКурс лекцій

Мінськ


УДК 159.9 (076.6) +37.01

ББК 88

Д79

Серія заснована в 2001 році

Рецензент О.В.Белановская, кандидат психологічних наук, доцент, зав.кафедрою вікової та педагогічної психології БДПУ ім.М.Танка

Рекомендовано до видання Комісією з приймання та атестації електронних версій навчальних та навчально-методичних матеріалів Академії управління при Президентові Республіки Білорусь.

Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради Академії управління при Президентові Республіки Білорусь.

Автори-упорядники: Н.А.Дубінко, Л.С.Кравченко, С.В.Овдей, Н.Н.Пижова.

Основи психології та педагогіки: Курс лекцій/Під науковою редакцією Н.А. Дубинка - Мн.: Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 2004 - 366 с.985-457-258-7

Курс лекцій призначений для студентів системи відкритої освіти Академії управління при Президентові Республіки Білорусь, які навчаються за спеціальністю "Державне управління і економіка".


УДК 159.9 (076.6) +37.01

ББК 88


ISBN 985-457-258-7 ГЈ кийками Н.А., 2004 ГЈ Кравченко Л.В., 2004 ГЈ Овдей С.В., 2004 ГЈ Пижова М.М., 2004 ГЈ Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 2004 ЗМІСТ


ВСТУП 11

ТЕМА 1. ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКИ про буття і становлення особистості 12

Лекція 1. Психологія і педагогіка як науки про буття і становленні особистості 12

Психологія і педагогіка: спільність і відмінність 12

Термінологія 12

Донаучний період психології та педагогіки 13

Визначення сучасної педагогіки та психології 13

Філософсько-методологічні підходи до психолого-педагогічного вивчення особистості 13

Пізнання людиною навколишнього світу і самого себе 19

Рівні пізнання 19

Форми співробітництва наукової і життєвої психології та педагогіки в реальному житті і діяльності 22

Види наукової психології та педагогіки 23

Прикладна (практична) психологія і педагогіка 24

Історія становлення предмета психології та педагогіки 24

Душа і виховання (душа як предмет вивчення і виховання) 24

Сучасні наукові напрямки психології та педагогіки та їх взаємозв'язок 27

Контрольні питання до теми № 1 33

ТЕМА 2. РОЗВИТОК ПСИХІКИ 35

Лекція 2. Розвиток психіки 35

Філософські підходи до пояснення психічного 35

Визначення психіки (по А. Н. Леонтьєву) 36

матеріальне і ідеальне 37

Поняття відображення 37

Різниця живої і неживої матерії 38

Причини виникнення психічного відображення 39

Еволюційні стадії розвитку психіки 39

Допсіхіческое відображення 39

Контрольні питання до теми № 2 44

ТЕМА 3. СВІДОМІСТЬ І НЕСВІДОМЕ 45

Лекція 3. Свідомість і несвідоме 45

Структура свідомості 45

Походження свідомості 49

Свідомість як вища форма психіки 51

Неусвідомлювані психічні процеси 52

Неусвідомлювані механізми свідомих дій 53

Неусвідомлювані побудители свідомих дій 57

надсознательного процеси 60

Контрольні питання до теми № 3 62

ТЕМА 4. СВІДОМІСТЬ І ДІЯЛЬНІСТЬ 63

Лекція 4. Свідомість і діяльність 63


сторінка 1 з 123 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основи педагогіки і психології
  • Реферат на тему: Основні закони освіти людини та їх наслідки для соціології, психології та п ...
  • Реферат на тему: Організація самостійної позааудиторної роботи студента з педагогіки (психол ...
  • Реферат на тему: Дослідження емпатії студентів факультету педагогіки і психології та факульт ...
  • Реферат на тему: Історія становлення і розвитку психології управління