Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Доклады » Психолого-педагогічний супровід учня з особливими потребами. Використання МОДЕЛІ інклюзівної освіти

Реферат Психолого-педагогічний супровід учня з особливими потребами. Використання МОДЕЛІ інклюзівної освіти

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Харківської обласної ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

БАРВІНКІВСЬКІЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ
Доповідь на тему:

Психолого-педагогічний супровід учня з особливими потребами. Використання МОДЕЛІ інклюзівної освіти

Підготувала:

Практичний психолог

Шімоліна Ольга Григорівна

2010 рік

План Доповіді:


1. Якісний аналіз психолого-педагогічного супроводу учнів Барвінківського ПРОФЕСІЙНОГО аграрного ліцею, Які мают псіхофізічні Особливості.

2. Сутність інклюзівної освіти. p> 3.Створення необхідніх умів для навчання та виховання учнів з псіхофізічнімі Особливе.

4. Психологічна допомога учням з особливими потребами, адаптація та підтримка з боку батьків.


В 

1. Якісний аналіз психолого-педагогічного супроводу учнів Барвінківського ПРОФЕСІЙНОГО аграрного ліцею, Які мают псіхофізічні Особливості


Як свідчіть практика передових європейськіх країн, більшість дітей з особливими псіхофізічного розвітку может навчатися у загальноосвітніх НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД за умови Використання МОДЕЛІ інклюзівної освіти.

У Барвінківському професійному аграрному ліцеї є такоже учні, Які відносяться до даної категорії. На СЬОГОДНІ кількість їх складає 7 учнів. З них:

2 - мают хворобу цукрового діабету и знаходяться на інвалідній групі;

1 - має хворобу бронхіальної астмі ІІ ступенів;

2 - мают хворобу органів зору и знаходяться на інвалідній групі;

2 - мают Інвалідність з дитинства. p> Ці учні знаходяться Постійно под наглядом лікарів, отримуються медична допомога в разі спожи.

У ліцеї учні з особливими потребами такоже знаходяться под спостереженням класних керівніків, майстрів в/н, а такоже психологічної служби ліцею. Практичний психолог веді статистику учнів з особливими потребами, має в наявності індивідуально-психологічні картки на учнів, де фіксується вся інформація Стосовно психологічного стану учнів, особливая поведінкі, уровня тривожності ТОЩО. З цімі учнямі проводяться Бесідам, корекційно-розвивальні заняття, направлені на адаптацію та модіфікацію учнів з особливими потребами до навчання у ліцеї.


2. Сутність інклюзівної освіти


Сутністю інклюзівної освіти є навчання учнів з особливими потребами за умови прістосування освітнього простору до до індівідуальніх особливая дітей, Надання якісніх освітніх послуг таким учням. Навчання зазначеної категорії учнів передбачає Використання особистісно орієнтованих підходів у навчально - Виховна процесі,! застосування індівідуальніх, групових форм роботи, ВРАХОВУЮЧИ Вплив різніх Видів розладів и хвороб на процес навчання. Пріорітетнімі безпосередньо роботи є сприяння соціальному. Емоційному та когнітівному розвітку шкірного з учнів, з тим, щоб смороду відчувалі собі непотворнімі, повноціннімі учасниками суспільного життя.

Варто підкресліті, что у більшості країн Західної Європи Освітня політика Вже трівалій годину зорієнтована на практичне втілення інклюзівної форми навчання, принцип Якої - Освіта для всіх без вінятку. Як свідчать науково-педагогічні джерела, паростки інклюзіву в Україні з'явилися ще у 90-х роках ХХ століття. Ініціаторамі почінання були Громадські організації. Матеріали Саламанкської декларації и програми Щодо навчання дітей з особливими освітнімі потребами "Інклюзівне навчання" візначають як систему освітніх послуг в умів загальноосвітнього закладу, что базується на прінціпі забезпечення основоположного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання " [3]. Документ "Міжнародні консультації з питань раннього навчання дітей з особливая освітнімі потребами "Зазначає, щоВ» інтеграція візначається як зусилля, спрямовані на введення дітей у регулярно освітній простір. Інклюзія - це Політика і процес, Які дають змогу всім дітям брати доля у всех програмах ".


3.Створення необхідніх умів для навчання та виховання учнів з псіхофізічнімі особливая


Як же создать необхідні умови для навчання та повноцінного розвітку учнів з особливими потребами?

звітність, мати чітке уявлення про рівень развития учня, его Актуальні та потенційні возможности, спожи та Життєві орієнтації. Психологу Потрібні не просто Загальні знання про дитину, а конкретні, візначені, Які б дали можлівість відповісті на запитання, чи є сприятливі дяни оточення для навчання та розвітку Такої дитини, а ЯКЩО ні, то в чому причина. Если ми не в змозі усунуті Цю причину, мі ее повінні нівелюваті.

ВАЖЛИВО фактором для наших учнів є ті, что в ліцеї смороду не просто навчають, отримуються середню освіту, а й здобувають навички для майбутньої Професії, якові звертаючись во время Вступити до н...


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Індивідуалізація навчання дітей з особливими освітніми потребами на уроках ...
  • Реферат на тему: Підвищення компетентності педагогів у галузі інтегрованого навчання дітей з ...
  • Реферат на тему: Потенціальній Розвиток дітей з особливими потребами
  • Реферат на тему: Основи соціальної роботи в родіні де віховується дітина з особливими потреб ...
  • Реферат на тему: Соціальні установки Щодо Ставлення до людей з особливими потребами