Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Труднощі психологічних конфліктів в організаціях

Реферат Труднощі психологічних конфліктів в організаціях

Введення

Проблема конфліктних взаємодій в організаціях продовжує залишатися однією з найбільш актуальних проблем сучасної організаційної психології. Адже в основі будь організації лежить трудовий колектив - люди. А взаємодія людей неможливо без конфліктів. Крім того, постійне ускладнення сучасного світу, а, отже, і процесів взаємодії людей у ​​ньому роблять проблему виникнення конфліктів в організаціях особливо актуальною. Різноманітні конфліктні ситуації завдають істотної шкоди економічній діяльності, призводять до великих втрат ресурсів організацій. Отже, необхідно знижувати рівень конфліктного протистояння, використовуючи класичні та сучасні досягнення в галузі управління та профілактики конфліктів.

В 

Психологічні особливості конфліктних взаємодій в організаціях


Аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних авторів у галузі психології конфліктів дозволяє говорити про те, що на виникнення конфліктів впливають особистісні особливості. Зокрема це стосується таких особистісних особливостей як емпатія і локус контролю. У роботі з уже виниклими конфліктами велику роль відіграє вивчення копінг-стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях - основної лінії поведінки конфліктуючих сторін на заключному етапі конфлікту. p> У роботі нами були висунуті наступні гіпотези:

1. Існує взаємозв'язок між рівнем конфліктності людини та її особистісними особливостями, наприклад, емпатією і локусом контролю: високий рівень емпатії та інтернальний локус контролю знижують вірогідність виникнення конфліктів.

2. Існує взаємозв'язок між такими особистісними особливостями людини, як емпатія і локус контролю, і обирається копінг-стратегією поведінки в конфлікті: висока здатність до емпатії і інтернальний локус контролю частіше припускає вибір емоційних копінг-стратегій.

Для перевірки сформульованих гіпотез та розв'язання поставлених завдань нами були використано такі методи: методика В«Визначення локусу контролю поведінки В», опитувальник емпатичних тенденцій А. Меграбяна і Н. Епштейна, методика В«Самооцінка конфліктностіВ» і методика В«Визначення копінг-стратегій поведінки В»Е. Хайма.

Результати, отримані в ході проведеного дослідження, дозволяють зробити наступні висновки: p> Конфліктність людини, а, отже, і виникнення організаційних конфліктів, пов'язані з такою особистісної особливістю як емпатія (отриманий рівень значимості - 0,04 (p <0,05)). Результати дослідження показують, що у особистості з високим рівнем емпатії нижче рівень конфліктності, ніж у особистості з низьким рівнем емпатії. Це можна пояснити тим, що добре розвинена здатність до емпатії сприяє тому, що співробітники організацій ведуть себе більш адекватно ситуації ділової взаємодії, більшою мірою відповідають очікуванням партнерів по спілкуванню, що знижує ймовірність виникнення конфліктів. p> У роботі було виявлено, що друга виділена нами особистісна особливість, що робить вплив на виникнення о...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Локус контролю і стратегії поведінки особистості в конфлікті
  • Реферат на тему: Локус контролю школярів середнього віку і його взаємозв'язок з рівнем ш ...
  • Реферат на тему: Вивчення стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях підлітків з повних і н ...
  • Реферат на тему: Види конфліктів. Способи профілактики та вирішення конфліктів
  • Реферат на тему: Вплив внутрішньоособистісних конфліктів на виникнення ревнощів у міжособист ...