Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Психологічні аспекти ставлення матері і дитини

Реферат Психологічні аспекти ставлення матері і дитини

Введення


Відомо, що спілкування і взаємодія близького дорослого з дитиною грає важливу роль в його розвитку. Завдяки емоційному спілкуванню зі дорослим у нього формується ставлення до іншої людини, до світу, до себе, також можна спостерігати позитивні зміни в емоційному, пізнавальному і мовленнєвому розвитку. Комунікативна потреба є найважливішим чинником виникнення любові і дружби у маленьких дітей. На основі спілкування з дорослим у дитини розвивається образ себе як суб'єкта комунікативної діяльності, а потім і як суб'єкта предметно-практичних дій. У немовляти, позбавленого повноцінного спілкування з близьким дорослим, уповільнюються всі сторони розвитку. b>

Дослідження комунікативних здібностей жінок, які очікують дитини


Гармонійне взаємодія передбачає наявність у матері певних комунікативних здібностей. Ісеніна Є.І. виділяє два види В«Базових якостей матеріВ»: якості матері як суб'єкта спілкування та якості матері як суб'єкта навчання. Якості матері як суб'єкта спілкування ми позначили як комунікативні здібності. Вони включають в себе прийняття і чуйність. Прийняття - це безумовне емоційно тепле ставлення до дитини. Чуйність у свою чергу виражається: в увазі матері до дій і комунікацій дитини (чутливість матері), в емпатичному розумінні почуттів, думок і станів дитини, адекватному реагуванні на його дії, емоції з урахуванням віку, індивідуальних особливостей (чуйність), в повазі індивідуальності дитини, її інтересів, уподобань, думок, що виключає постійне роздратування матері і застосування до дитини фізичних покарань (толерантність), у сприянні матері дитині в спілкуванні і діях з предметами (включеність у взаємодію з дитиною). p> Дослідження Ісеніна Є.І. і Баранівської Т.І. показало, що в період вагітності представлені всі види базових якостей матері і ряд їх характеристик. Але чи можна розвивати комунікативні здібності, щоб уже в пренатальному періоді закласти передумови гармонійної взаємодії з немовлям? Відповідь на це питання ми вирішили шукати у змісті та результативності різних програм допологової підготовки, яка отримує зараз все більше поширення в суспільстві. p> Таким чином, метою дослідження було порівняння рівня розвитку комунікативних здібностей у двох групах вагітних жінок: які відвідують і не відвідують заняття з допологової підготовки. Для досягнення даної мети були поставлені завдання теоретичного аналізу видів допологової підготовки, які зустрічаються в різних центрах, і визначення характеру комунікативних здібностей у двох груп жінок. p> Гіпотеза дослідження полягає в тому, що відвідування жінкою допологової підготовки сприяє розвитку її комунікативних здібностей. На наступних етапах дослідження буде перевірятися гіпотеза про позитивний вплив високого рівня розвитку комунікативних здібностей на ефективність і гармонійність взаємодії матері з немовлям. p> Для збору емпіричних даних використовувалися 2 набору мет...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вивчення особливостей спілкування матері і дитини із церебральним паралічем ...
  • Реферат на тему: Особистісні особливості матері дитини з відхиленнями у розвитку та їх вплив ...
  • Реферат на тему: Проект благоустрою: розробка рекреаційної зони санаторію &Матері и дитини& ...
  • Реферат на тему: Охорона здоров'я матері та дитини, репродуктивного здоров'я населен ...
  • Реферат на тему: Емоційно-оцінне ставлення матері з підлітком, страждаючим дитячим церебраль ...