Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Оптимізм-песимізм і успішність навчання студентів

Реферат Оптимізм-песимізм і успішність навчання студентів"Оптимізм-песимізм і успішність навчання студентів"

оптимізм песимізм навчання студентВведення


Актуальність: На даний момент проблема успішності актуальна як ніколи, адже успішність навчання студентів є показником якості освіти в вузі. Ми вважаємо, що поняттям, яке орієнтоване на оцінку якості освіти, є траєкторія успішності навчання студентів у вищій школі та його подальша конкурентоспроможність на ринку праці. Навчання це один з основних видів діяльності в якому розвивається особистість. Тому воно дає можливість людині мобілізувати себе, всі свої сили для успішної реалізації себе. Навчання займає практично все життя людини, в результаті чого навчання актуально для оптимального функціонування будь-якої діяльності.

Проблемою успішності навчання займалися багато авторів, такі як Т.В. Гадай, Н.Ф. Тализіна, Б.Г. Ананьєв, Ю.В Братчикова, Ю.А. Самарін, Б.Г. і т.д.

На успішність навчання студентів у вищих навчальних закладах впливають багато факторів: матеріальне становище; стан здоров'я; вік; сімейний стан; рівень довузівської підготовки; володіння навичками самоорганізації, планування і контролю своєї діяльності (насамперед навчальної); мотиви вибору вузу; адекватність вихідних уявлень про специфіку вузівського навчання; форма навчання (очна, вечірня, заочна, дистанційна та ін); наявність плати за навчання та її величина; організація навчального процесу у ВНЗ; матеріальна база вузу; рівень кваліфікації викладачів і обслуговуючого персоналу; престижність вузу і, нарешті, індивідуальні психологічні особливості студентів, до яких у свою чергу відносяться показники оптимізму - песимізму.

Останні півстоліття увагу дослідників прикута до теми мотиваційних особливостей людини, що обумовлюють прагнення до успіху. Таке прагнення, що виявляється в значущою для людини діяльності, відповідно до більшості авторів, В«забезпечуєтьсяВ» мотивом досягнення. В даний час з'являються роботи, в яких обговорюється питання про когнітивні детерми Нант прагнення до успіху та бажання домагатися своїх цілей. Така тради ція переважно характерна для західних дослідників і проглядається в працях Д. Макклелланда, X. Хекхаузена, Дж. Роттера, Б. Вайнера, К. Двек, Е. Скіннер, А. Бандури та ін

Особливу увагу серед когнітивних теорій прагнення до успіху привле кає підхід М. Селигмана. Автор вважає, що успішність діяльності зумовлена ​​оптимістичним стилем пояснення подій. Залежно від того, як людина пояснює відбуваються з ним в житті сприятливі і несприятливі події, його можна віднести, скоріше, до песимістів або оп тімістам. p align="justify"> Тим самим актуальність можна визначити тим, що не існує т...


сторінка 1 з 29 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проектна діяльність як форма навчання студентів у вищих навчальних закладах
  • Реферат на тему: Вивчення рівня психологічного комфорту в НФ ТПУ та його впливу на рівень на ...
  • Реферат на тему: Психологічні проблеми адаптації студентів у процесі навчання у вузі
  • Реферат на тему: Адаптація студентів у процесі навчання у вузі
  • Реферат на тему: Соціалізація студентів у період навчання у вузі