Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Проблема достовірності наукового знання і її меж у філософії І. Канта

Реферат Проблема достовірності наукового знання і її меж у філософії І. Канта

РЕФЕРАТ

з дисципліни В«ФілософіяВ»

по темою: В«Проблема достовірності наукового знання і її меж у філософії І. КантаВ»

В 

Зміст


Введення

1. В«Критика чистого розумуВ»

2. Межі людського пізнання - «гч у собіВ»

Висновок

Список використаної літератури

Введення


Кант був глибоким, проникливим мислителем. Розроблена ним гіпотеза походження Сонячної системи з гігантської газової туманності дотепер є однією з фундаментальних наукових ідей астрономії, Крім того, він висунув ідею розподілу тварин по порядку їх можливого походження, а також ідею природного походження людських рас. Філософські погляди Канта істотно змінювалися по міру його духовного розвитку. Якщо до початку 80-х рр.. XVIII в. його цікавили, головним чином, природно-наукові питання, то потім його дух занурюється в так звані метафізичні, тобто загальфілософські, проблеми буття, пізнання, людини, моральності, держави і права, естетики, тобто всієї системи філософії. Людина, етика і право - ось альфа і омега всього філософського вчення великого мислителя. Кант вважав, що рішенню таких проблем філософії, як проблеми буття людини, душі, моралі і релігії, має передувати дослідження можливостей людського пізнання і встановлення її меж. Необхідні умови пізнання закладені, згідно Канту, в самому розумі і складають основу знання. Вони-то і додають знанню характер необхідності і загальності. Але вони ж суть і непереходімим кордону достовірного знання.

Актуальність даної теми визначається невичерпністю проблем пізнання, вічним пошуком меж і кордонів здібності людини пізнавати, і адекватності істині одержуваного людьми наукового знання.

Метою цієї роботи є дослідження поглядів І. Канта на достовірність наукового знання і пізнавальні здібності людини.

У зв'язку з поставленою метою можна формулювати такі завдання дослідження:

В· розглянути проблеми пізнання і шляхи отримання знання, викладені И.Кантом в В«Критиці чистого розуму В»;

В· визначити поняття В«речі в собіВ», яке Кант поклав в основу свого агностицизму, тобто кінцевої непізнаваності об'єктивної реальності.

Реферат складається з 5 розділів. У першому сформульовані мета і завдання дослідження, у другому коротенько розглядаються основні проблеми шляху людського пізнання, що відкриваються Кантом в його головній праці, в третьому дається уявлення про агностицизм Канта, пов'язаним з поняттям В«речі в собіВ», в четвертому зроблені основні висновки за змістом роботи, у п'ятому вказані першоджерела за темою роботи.

В 

1. В«Критика чистого розумуВ»

Дослідженню кордонів людського пізнання присвячена робота "Критика чистого розуму" ("Kritik der reinen Vernunft"), яку Кант видав в 1781 р. Вираз "критика чистого розуму" означає критику всього пізнання, до якого можна прийти апріорі, то...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Подібності та відмінності розуміння пізнання філософії Канта і французьких ...
  • Реферат на тему: І. Кант: про антиномії чистого розуму
  • Реферат на тему: Метод наукового пізнання Ф. Бекона і його значення в розвитку науки
  • Реферат на тему: Етика Канта. Критика практичного розуму
  • Реферат на тему: Проблема пізнання в історії філософії