Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Засоби виразності китайської мови

Реферат Засоби виразності китайської мови

Зміст


1. Зображально-виражальні засоби китайської мови

.2 Метонімія. Уособлення. Уречевлення. Гіпербола

. Фразеологія китайської мови

.1 Виразні засоби

. Основи стилістичного синтаксису китайської мови

.1 Синтаксичні фігури мови

Список використаної літератури


Введення


Розділ, що вивчає емоційно-виразні засоби мови відноситься до категорії стилістики. Стилістика - це лінгвістична дисципліна, яка дає систематичний опис виразних засобів мови та її функціональних стилів, один з розділів мовознавства. Предметом стилістики є одиниці мови, що мають додаткові стилістичні значення. Т. е. виразні можливості мовних одиниць (слова та фразеологізми з емоційно-оцінним значенням, а також фігури мови - антитеза, паралелізм, повтори, риторичне запитання та ін), образотворчі засоби мови, які завжди вживаються в переносному значенні. Вони пов'язані з фігуральним, метафоричним використанням мовних одиниць (стежки: образне порівняння, метафора, метонімія, уособлення тощо), а також значення, що вказують на віднесеність мовних одиниць до того чи іншого функціонального стилю. p align="justify"> Виразні можливості мовних засобів пов'язані з їх експресивно-емоційно-оціночними властивостями і особливостями. Стилістична диференціація пов'язана з вибором і вживанням засобів мови за змістом і характером висловлювання. Вона залежить від умов і цілей мовного спілкування. Стилістика носить відносно прикладний характер, вчить принципам організації дискурсу, тобто вчить правильному вибудовування промови залежно від її цілей і завдань. p align="justify"> Більш древній є та частина, яка стосується тропів і фігур мови (має пряме відношення до риторики). Друга частина сформувалася тільки в 20-30-ті роки 20 століття, її поява пов'язана з соціологією. Стилістика як наука з'явилася в XIX столітті, більший розвиток отримала в XX столітті. Основні роботи написані в 50-і рр.. XX століття. Об'єктом вивчення лінгвістики є мова, але в силу його надзвичайної складності, він вивчається багатьма науками, які вивчають окремі підсистеми мови. p align="justify"> Об'єктом стилістики є функціонування окремих елементів мовної системи, окремих підсистем мови і всієї мовної системи в цілому. Це обумовлює актуальність вивчення, як стилістики, так і окремих частин, що складають цей розділ мовознавства. p align="justify"> Метою даної роботи є вивчення емоційно-виразних засобів виділення структурних елементів пропозиції. Для чого необхідно вирішити такі завдання:

) виявити основні засоби передачі емоційної виразності

) дослідити літературні прийоми і засоби виразності

) дослідити особливості функціонування виразних з...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток мови молодшого школяра за допомогою вивчення зображально-виражальн ...
  • Реферат на тему: Роль рідної мови у навчанні лексиці і граматиці китайської мови в початкові ...
  • Реферат на тему: Стилістика сучасної китайської мови
  • Реферат на тему: Зображально-виражальні засоби мови
  • Реферат на тему: Аналіз програми та підручніків з української мови Щодо Вивчення частин мови ...