Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Використання елементів проблемного навчання на уроках біології

Реферат Використання елементів проблемного навчання на уроках біології

Введення


розвиваючі і виховують сучасне навчання може бути тільки належить активізації мислення учнів.

Чим активніше протікають в учня пізнавальні процеси (відчуття, сприйняття, уявлення, запам'ятовування, уява, мислення), тим вища ефективність його навчання. Тому вміння вчителя активізувати, тобто пробуджувати, стимулювати, направляти мислення та інші пізнавальні процеси учнів, відноситься до числа найважливіших ознак педагогічної майстерності.

Активізація мислення відіграє велику роль у підвищенні якості знань учнів, в інтелектуальному розвитку і формуванні у них наукового світогляду, у вихованні активності як позитивною риси характеру особистості. Активізації мислення учнів сприяє, зокрема, проблемне навчання. br/>

Глава 1. Використання елементів проблемного навчання на уроках біології


З 60-х років XX століття в школі почався перехід з менш активного репродуктивного (який повідомляє, словесно-ілюстративного) навчання на більш активне проблемно-розвиваюче (продуктивно-пошукове, індуктивне, традуктивное). Ця зміна в підходах до методів і форм навчання переслідує основну мету - активніше розвивати у учнів самостійну творчу розумову діяльність, бо уроки тільки на засвоєння (репродукцію) готового навчального матеріалу для учнів ставали все більш нудними, нецікавими, відбиває всяке бажання вчитися. Особливість проблемного навчання полягає в тому, що знання учням не повідомляються в готовому вигляді, а перед ними ставиться проблема (утруднення, ускладнення, перешкода) для самостійного вирішення, в ході вирішення якої вони і приходять до усвідомлених знань. p align="justify"> Центральними поняттями проблемного навчання є поняття проблемної ситуації і проблеми. У проблемних ситуаціях і бере початок процес мислення, процес запеклій діяльності, якою є розумова діяльність. Отже, проблемна ситуація - це ситуація, в якій опиняється людина, коли на шляху здійснення мети своєї діяльності він зустрічає якесь утруднення, перешкоду. Тільки при цьому в учнів і виникає активна розумова діяльність. p align="justify"> Проблемне навчання залежно від віку учнів та змісту матеріалу може здійснюватися різними прийомами на різних рівнях. З них найбільш поширеними є наступні 4 рівня:

Проблемне виклад навчального матеріалу (індуктивний, що відкриває, творчий підхід);

Учитель навмисно, навмисне створює проблемні ситуації, а учні разом з ним включаються до їх дозвіл;

Проблемна ситуація лише створюється вчителем, а дозволяється ж вона в ході самостійної діяльності учнів (частково-пошуковий підхід);

Учні із запропонованого вчителем матеріалу самі створюють проблемну ситуацію і самі ж самостійно її дозволяють (дослідницький підхід).

Рівні проблемного навчання


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Застосування проблемного навчання для активізації пізнавальної діяльності у ...
  • Реферат на тему: Навчання учнів елементам комбінаторики як засіб розвитку у них критичного м ...
  • Реферат на тему: Розвиток математичного мислення учнів на основі диференційованого навчання ...
  • Реферат на тему: Індивідуальний підхід до учнів на уроках трудового навчання
  • Реферат на тему: Характеристика проблемно-пошукових методів навчання та їх використання у на ...