Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Навчання учнів елементам комбінаторики як засіб розвитку у них критичного мислення

Реферат Навчання учнів елементам комбінаторики як засіб розвитку у них критичного мислення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне агентство з освіти

ГОУ ВПО «Благовіщенський державний педагогічний університет»

Фізико-математичний факультет

Кафедра математики та методики навчання математики


Випускна кваліфікаційна робота

НАВЧАННЯ УЧНІВ ЕЛЕМЕНТІВ КОМБІНАТОРИКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ У НИХ критичного мисленняВСТУП


В умовах розвитку Російського освіти педагоги використовують ефективні методики навчання, що відповідають вимогам сучасної педагогіки. У зв'язку з цим завойовують популярність методики навчання, що підвищують мотивацію навчання, що збільшують пізнавальний інтерес до дисципліни, що допомагають традиційними та інноваційними способами навчити з максимальною ефективністю основним прийомам і навичкам учнів. У наш час є безліч різних педагогічних технологій, які заслуговують уваги педагогів.

Технологія формування критичного мислення дозволяє:

активізувати розумову діяльність учнів,

навчити виділяти головне, аналізувати ситуацію,

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки,

стимулювати творчу діяльність,

проявляти креативні здібності,

виконувати дослідження і робити умовиводи.

Необхідність застосування даної технології визначена приналежністю до розвиваючого навчання, сучасним підходом до освіти, перспективою виховання моральних основ особистості школярів.

Елементи технології критичного мислення застосовуються давно, але інтерес до даної методики навчання збільшився тільки в даний час у зв'язку з модернізацією системи освіти загалом і зміною особистості учня і педагога зокрема.

Об'єкт дослідження: процес розвитку критичного мислення учнів у процесі навчання математики.

Предмет дослідження: умови розвитку критичного мислення учнів при навчанні їх елементам комбінаторики.

Мета: виявити методичні прийоми та умови, що сприяють розвитку критичного мислення в учнів при навчанні комбінаториці.

Завдання:

. При аналізі психологічної, педагогічної та методичної літератури уточнити поняття критичного мислення і вивчити технологію розвитку критичного мислення;

. Проаналізувати навчально-методичну літературу з математики;

. Виявити особливості розвитку критичного мислення при вивченні математики зокрема при вивченні елементів комбінаторики;

Актуальність дослідження: Розгляд наукової літератури та педагогічного досвіду дозволив виявити ряд суперечностей у розвитку математичного мислення школярів:

між збільшити вимоги до рівня розвитку розумової діяльності випускників загальноосвітньої школи і відсутністю в шкільній практиці спеціальної роботи, орієнтованої на розвиток мислення учнів;

між необхідністю організації спеціальної роботи, орієнтованої на розвиток математичного мислення учнів і відсутністю науково-методичного забезпечення цієї роботи;

між необхідністю використання в процесі навчання основ логіки, комбінаторики і їх практичною відсутністю в професійної компетентності вчителів математики;

між широкими можливостями формування комбинаторно-критичного мислення учнів на уроках математики і недостатньою розробленістю методичних напрямків, навчально-методичних комплексів, що забезпечують розвиток комбинаторно-критичного мислення.

Хоча питань формування розумової діяльності учня приділяється досить велика увага, тим не менш, необхідно відзначити вкрай низьке засвоєння способів комбинаторно-критичного мислення як в рамках шкільної, так і соціального середовища.

Тому одним з найважливіших завдань освіти залишається завдання розвитку мислення учнів, в якому однією з головних складових є комбинаторно-критичне мислення.

Під комбинаторно-критичним мисленням будемо розуміти продуктивний процес, в результаті якого відбувається вибір необхідних знань, способів і методів, спрямованих на дозвіл різним числом варіантів, як приватних конкретних завдань, так і пошук загальних закономірностей допомогою модельно розумових міркувань.

Критичне мислення, тобто творче, допомагає людині встановити власні пріоритети в особистому та професійному житті, передбачає прийняття індивідуальної відповідальності за зроблений вибір, формує вміння аналізувати і робити самостійні висновки, прогнозувати наслід...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках читання чер ...
  • Реферат на тему: Система нестандартних завдань як засіб розвитку логічного мислення учнів 5- ...
  • Реферат на тему: Психолого-педагогічні умови формування критичного мислення школярів у педаг ...
  • Реферат на тему: Розвиток критичного стилю мислення
  • Реферат на тему: Розвиток математичного мислення учнів на основі диференційованого навчання ...